Kişi Online  
       

 

    

 Kovalent Bağ :

İki ametal arasında elektronların ortaklaşa kullanımıyla oluşan bağa kovalent bağ denir.

Polar ve apolar kovalent bağ olmak üzere iki çeşittir.

 Polar Kovalent Bağ :

Farklı cins iki ametâl arasında oluşan bağa polar kovalent bağ denir.

Polar kovalent bağ oluşumunda atomlar arasında elektron alış– verişi olmaz. Son yörüngelerdeki elektronlar ortaklaşa kullanılır. Polar kovalent bağ sonucunda oluşan molekül bileşik molekülüdür.

Örnek ) Oksijen atomunun son enerji seviyesinde altı elektron, hidrojen atomunun tek olan enerji seviyesinde bir elektron vardır. 

Su molekülü oluşurken, iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomunun son yörüngeleri şekildekine benzer girişim yapar. Oksijen atomu son yörüngesindeki elektron sayısını sekize, hidrojen atomları  ikiye tamamlar. 

Böylece hidrojen ve oksijen atomları son yörüngelerdeki elektronları  ortaklaşa kullanarak aralarında polar kovalent bağ oluştururlar.

 

   Apolar Kovalent Bağ :

Aynı cins iki ametâl atomu arasında  oluşan bağa denir.

 Apolar kovalent bağ ile oluşan molekül element molekülüdür. Soy gazlar hariç, diğer gaz halindeki elementlerin molekülleri arasındaki bağ apolar kovalent bağdır.

            Örnek :  Hidrojen gazının oluşumunda iki hidrojen atomunun yörüngeleri şekildekine benzer girişim yaparak elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Böylece iki hidrojen atomu apolar kovalent bağ ile bağlanarak yörüngelerindeki elektron sayılarını ikiye tamamlarlar.