Şu An Sitemizde
305 Ziyaretci 0 Üye Online

Blog Menusu

  Ana Sayfa
  Resimlerim
  Makalelerim
  Günlüğüm
  Biyografim

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/fenokulune/public_html/portal/Blog.php on line 111

Çok Okunan Yazilarim

HİCRAN

sindirim sistemi ve ilgili soru çözümleri
İnsanın sindirim sistemi, ağızla başlayıp anüsle biten sindirim borusu ile sindirim bezlerinden oluşur.

Sindirim borusu ağızla başlar. Ağzın gerisinde yutak bulunur. Sonra yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsaklar ve anüs gelir.
Ağızda kesici, parçalayıcı ve öğütücü olarak üç çeşit diş bulunur.
Sindirim borusu, taç tabakadan oluşur. Dışta bağ dokusu (periton), ortada düz kaslar, en içte epitel (mukoza) bulunur. Yemek borusunda periton bulunmaz. Düz kas dokusundan oluşan sindirim kanalı istem dışı çalışır. Yemek borusu ve bağırsakların peristaltik hareketleri ile besin maddelerinin hareketi sağlanır.
Peristaltik harekette önce bir bölüm daha sonra arkasından gelen diğer bölüm kasılır.


Sindirim Bezleri

Sindirim bezleri, tükrük bezleri, pankreas, karaciğer ile mide ve İnce bağırsak bezlerinden oluşur.

Tükrük Bezleri

Kulak altı, dil altı ve çene altı olarak üç çeşit tükürük bezi vardır. Tükrük bezleri, tükrüğü salgılar. Tükürükte, su, amilaz (pityalin), mukus, Ca ve Na iyonları bulunur.
Tükrük salgısı, sindirime yardımcı olduğu gibi, yutma ve konuşmada da rol oynar.

Pankreas

Midenin altında, yaprak biçiminde bir bezdir. Pankreas, karma bezdir. Dış salgısını bir kanalla oni iki parmak bağırsağına (Duodenuma) salgılar. Dış salgısında (pankreas öz suyunda) su ve sindirim enzimleri (tripsinojen, klmotripsinojen, amilaz, lipaz ve nukleazlar) bulunur. Bu enzimler pankreastaki acini adacıklarından salgılanır. .
Pankreas, iç salgı olarak insülin ve glukagon hormonlarını salgılar. Bu hormonlar kan şekerinin düzenlenmesinde görev alır.

Karaciğer

Midenin sağ üst kısmında bulunan, 1,5 kg. kadar ağırlığında olan bir organımızdır. Karaciğerlere, hem aorttan karaciğer atardamarı ile hem de bağırsaklardan kapı toplardamarı ile kan gelir. Gelen kan milyonlarca hücreden oluşan karaciğere dağılır. Karaciğerlere gelen kan, karaciğer üsü0 toplardamarı ile alt ana toplardamarına geçer.
Karaciğerin çok önemli görevleri vardır. Sindirimle ilgili olarak safrayı salgılar. Safra karaciğerin hücrelerinden salgılanır. Safra, safra kanaları ile safra kesesinde depolanır. Gerektiğinde koledok kanalı ile on iki parmak bağırsağına aktarılır.
Safra, safra tuzları (öd tuzları), kolesterol ve safra boyalarından oluşur, Sindirim kanalına geçen safra tuzları kalın bağırsaklardan geri emilir. Safra yağ sindiriminde görev alır. Ayrıca bağırsakların dezenfekte edilmesini sağlar.


Karaciğerin diğer görevleri şunlardır:
1. Safrayı salgılamak.
2. Kemikler oluşuncaya kadar alyuvarları oluşturmak.
3. Yaşlanmış alyuvarları kupfor hücreleri ile (ak yuvarlarla) yok etmek ve hemoglobinden demiri üretmek.
4. Kan şekerini düzenlemek.
5. Zararlı (Zehirli) maddeleri etkisiz duruma getirmek.
6. Amonyağı üre ve ürik asite dönüştürmek,
7. A, D, K B12 vitaminlerini, Fe, Cu, amino asit, yağ, glikojeni depolamak.
8. Provitamin A' dan A vitaminini oluşturmak.
9. Pıhtılaşma için gerekli olan protrombin ve fibrinojeni üretmek.
10. Pıhtılaşmayı önleyen Heparini üretmek.
11. Proteinleri, karbonhidrat ve yağlara dönüştürmek.
12. Vücut sıcaklığını düzenlemek.
Kimyasal Sindirim
Dışarıdan alınan büyük parçalı besinlerin, ağız, mide ve azda olsa ince bağırsaklarda fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim denir. Alınan büyük moleküllü besinlerin enzimler yardımıyla daha küçük moleküllere parçalanması olayına ise kimyasal sindirim denir.
Yediğimiz besin maddelerinde bulunan su, madensel tuzlar, vitaminler, glikoz, furuktoz, galaktoz, amino asitler, yağ asitleri, alkol gibi kğüçük maddeler sindirime uğramaz.
Yağlar, disakkarit, polysakkarit gibi, karbonhidratlar, proteinler, nükleik asitler (DNA ve RNA) kimyasal sindirim ile hücre zarından geçebilecek küçük moleküllere parçalanır. Kimyasal sindirim, ağız, mide, ince bağırsaklarda olur.

Karbonhidratların Sindirim:
Karbonhidratlardan Nişasta, Glikojen, Maltoz, Sakkaroz, Laktoz enzimler aracılığı ile monosakkaritlere parçalanır.

Karbohidrataz
Karbonhidratlar + Su  Monosakkaritler

Karbonhidratların sindiriminde görev alan enzimlerin genel adı Karbohidratazdır.
Ağızda:

Nişasta Tükrük Amilazı
Glikojen + Su  Dekstrin + Maltoz
Pityalin

Midede:
Karbonhidrat sindirimi ile ilgili enzim salgılanmaz.

İnce Bağırsaklarda:

Onikiparmak bağırsağına salgılanan pankreas öz suyundaki amilaz ile nişasta, glikojen ve dekstrin disakkaritlere (maltoza) parçalanır.


Nişasta Amilaz
Glikojen + Su Maltoz
Dekstrin

İnce bağırsak bezlerinden salgılanan maltaz, laktaz, sakkaraz enzimleriyle disakkaritler monosakkaritlere parçalanır.
Maltaz
Maltoz + Su 2 Glikoz
Lâktoz
Laktoz + Su Glikoz + Galaktoz
Sakkaraz
Sakkaroz + Su Glikoz + Früktoz
(Sükroz)
Karbonhidratların sindirim ürünü glikoz, früktoz ve galaktozdur.


Yağların Sindirim:

Ağız ve midede yağ sindirimi olmaz. Yağ sindirimi on iki parmak bağırsağında başlar, ince bağırsaklarda devam eder.
Karaciğerin salgısı olan safra tuzları (öd tuzları) yağları, küçük yağ damlacıkları haline getirir. Bu durum yağların sindirimini kolaylaştırır.
Yağlar, pankreastan salgılanan lipaz enzimi ile,

Lipaz
Yağ + 3 Su Gliserol + 3 Yağ asiti biçiminde sindirime uğrar.


Proteinlerin Sindirimi:
Proteinlerin sindirimi, mide ve ince bağırsaklarda proteaz denilen enzimler ile olur.
Proteazlar
Protein + Su amino as'ttier

Proteazlar, genellikle inaktif durumda salgılanır. Sindirim kanalında aktif duruma geçerler. Proteinlerin ağızda sindirimi olmaz. Mide bezleri mide özsuyunu salgılar. Mide özsuyunda, pepsinojen, HCI, mukus bulunur.

Pepsinojen + HCI Pepsin


Pepsin
Protein + Su Pepton (Polypeptit)
S üt çocuklarında Lap enzimi sütte bulunan proteini (kazein) çökeltir (peynirleştirir). Çöken protein pepsin tarafından sindirilir.
Onikiparmak bağırsağına pankreas tarafından pankreas özsuyu salgılanır. Pankreas özsuyunda proteazlardan tripsinojen ve kimotripsinojen bulunur. Etkin olmayan bu enzim!er onikiparmak bağırsağında etkin duruma gelir. Tripsinojen onikiparmak bağırsağından salgılanan enterokinaz ile veya tripsin ile, kimotripsinojen de tripsinin etkisiyle aktif enzim durumuna gelir.


Enterokinaz
Tripsinojen Tripsin
(Tripsin)

(Tripsin)
Kimotripsinojen Kimotripsin
Bu enzimler protein ve peptonları peptit ve amino asitlere parçalar.

Pepton + Su Erapsin amino asitler Peptit
Peptit

Sindirilmemiş peptonlar ile peptitler (Birkaç amino asitten oluşur.) ince bağırsak bezlerinden salgılanan erepsin ile amino asitlere parçalanır.


Nükleik asitlerin sindirimi;

Pankreastan onikiparmak bağırsağına salgılanan Nükleazlar (DNA az, RNA az) ile nükleotitlere parçalanır.

Nukleazlar
Nükleik asitler Nukteotitler
(DNA ve RNA) (DNA az, RNA az)

Nükleotitler de incebağırsak bezlerinden salgılanan fosfatazlar ile parçalanır.

Fosfataz
Nukleotitler + Su Nukleositler + Fosfat


Sindirim Ürünlerinin emilmesi:
Sindirim ürünlerini içeren ince bağırsaklardaki süte benzer sıvıya kilüs denir. Sindirim ince bağırsaklarda tamamlanır.
Sindirilmiş besinlerin kana geçişi, incebağırsaklardaki villüsler (tümürler)den olur. ince bağırsaklardaki kilüs içinde su, glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler, gliserol ve yağ asitleri, nükleotitler, madensel tuzlar, viaminler bulunur, Bu sindirim ürünleri ince bağırsakların içini döşeyen tümürlerden kana geçer. Ancak, yağ asitleri, gliserol az miktarda su tümürlerindeki lenf damarları (külis borusu) yoluyla emilir.
İnce bağırsaklardaki emilme, osmoz ve aktif taşınma ile olur. Su, glikoz, amino asitler, madensel tuzlar ve vitaminler tümürlerdeki kılcal damarlara geçer. Toplar damarlarla toplanan bu maddeler kapı toplardamarıyla karaciğere gider.
Karaciğerde fazla glikoz, glikojene dönüştürülür. Amino asitlerin fazlası glikoz veya yağlara dönüştürülür. Gerektiği kadarları kana verilir ve karaciğer üstü toplardamarı ile alt ana toplardamarına geçer.
Yağ asitleri ve gliserol tümürlerde yağa dönüştürülür. Proteinterle sarııýp (şilomikrolar halinde) lenf damarlarıyla alınır. Lenf sistemi yardımıyla dolaşıma katılırlar.
Mideden bir miktar su, vitaminler ve ilaçlar emilebilir. Kalın bağırsaklardan ise suyun geriye kalanı, bazı vitaminler ve öd tuzları emilir.


Sindirim Denetimi ve Hormonlar

Sindirim sisteminin çalışması, sinir sistemi ve hormonlar tarafından düzenlenir.
Sindirimde görev alan hormonları görelim.


Gastrin
Midenin pilor bölgesinden kana salgılanır. Mide bezlerinden mide özsuyunun salgılanmasına neden olur. Gastrin salgılanması, mide çeperlerinin, duyu organlarından gelen uyartılarla veya mideye gelen maddelerle uyarılmasıyla olur.


Sekretin

On iki parmak bağırsağı çeperlerinin uyarılmasıyla kana salgılanır ve pankreastan pankreas öz suyunun salgılanmasını sağlar.

1. ÖRNEK :
İnce bağırsaktaki tümörlerin sayısı ile görevleri arasında ne gibi bir ilişki vardır?


ÇOZÜM :
İnce bağırsaklar sindirilen besinlerin kana geçtiği bölgedir. Bu bakımdan emilme yüzeyinin artırılması açısından oluşan tümürler önem taşır.2.ÖRNEK
Midenin kendi kendini sindirmesini engelleyen nedir?

ÇÖZÜM:
Ağızda besinin alınması ile birlikte mide bezlerinden öncelikle mukus salgılanır. Bu salgı mide iç yüzünü sıvayarak dokunun etkilenmesini önler.KARACİĞERİN GÖREVLERİ

1. Vücut sıcaklığını ayarlar.

2. Pankreasın hormonu olan insülinin yardımıyla glikozu glikojen olarak depo eder. Gerektiğinde tekrar glikojen glikoza dönüştürülerek kana karışır.

3. A, D, K vitaminleri, demir, bakır, aminfasit ve yağları depo eder.

4. Kansızlık halinde alyuvar üretir.

5. Yaşlı alyuvarları parçalar. Parçalanan alyuvarların hemoglobininden safra pigmentleri ve yeni alyuvarların hemoglobinlerini sentezler.

6. Embriyo safhasında kan yapar.

7. Damar içerisindeki kanın pıhtılaşmasını önleyen heparin hormonunu salgılar.

8. Kanama esnasındaki pıhtılaşmayı sağlayan protrombin ve fibrinojeni sentezler.

9. Proteinleri gerektiğinde karbonhidrat ve yağlara dönüştürür.

10. Proteinlerin enerjiye dönüşmesinden oluşan amonyağı (NH3) üre ve ürik asidine çevirir. Ürik asidi parçalar.

11. Yiyeceklerle alınan zehirli maddeler veya ilâçların zehir etkilerini giderir.

12. Lenf yapımında da görev yapar.V. KİMYASAL SİNDİRİM :

İnsanda dişler besinleri fiziksel olarak parçalayıp öğütür. Tükrük ve diğer bezlerin öz sıvıları ile ıslanıp kayganlaşan besin maddeleri yemek borusu, mide ve incebağırsağın peristaltik hareketleriyle de fiziksel olarak parçalanır. Öd tuzları da yağın arasına girerek yağı, küçücük yağ damlacıklarına dönüştürür. Besinlerin bu şekilde parçalanmasına fiziksel sindirim veya mekanik sindirim denir. Mekanik sindirimle besinlerin yüzeyi genişler, kimyasal sindirimi kolaylaşır. Esas kimyasal sindirim, sindirim enzimleri tarafından gerçekleştirilir. Sonuçta protein, polisakkarit ve yağlar yapı taşları olan amino asitlere, glikoza ve yağ asitleri-gliserine dönüşerek kana karışır.
Kana karışan besin maddelerinden bir kısmı hemen kullanılırken, bir kısmı ise depo edilir. Vücudumuza protein, yağ ve karbonhidratlardan başka su, vitaminler ve mineral tuzları da alınır. Vitaminlerden B ve K vitaminlerinden bir kısmını hazır alırız, bir kısmını ise bağırsaklarımızda yaşayan bakterilerin sentezlemesi yoluyla kazanırız. A, D, E ve K vitaminlerinden hemen kullanamadıklarımızın bir kısmını vücudumuz depo eder. B ve C vitaminleri ise depo edilmez. Bu yüzden her gün B ve C vitaminlerinin alınması gereklidir. İhtiyacımız olan sodyum, potasyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum ve demir gibi minerallerin de beslenme ile alınması gerekir.
Vitaminler, su ve madensel tuzlar küçük moleküller veya iyonlar halinde olduğu için kimyasal sindirime uğratılmadan doğrudan emilirler. Ama protein, yağ ve karbonhidratlar büyük moleküller halinde bulundukları için kimyasal olarak sindirilir ve ondan sonra kana geçebilirler.
Şimdi sıra ile 3 çeşit besin maddesinin kimyasal sindirimini inceleyelim.
A) Karbonhidratların sindirimi : Tükürükteki amilaz (pityalin) enzimi glikojen ve nişastaya etki ederek maltoz ve dekstrin gibi disakkaritlere dönüştürür.

Nişasta veya Amilaz Maltoz Dekstrin Glikojen + enzimi + Su molekülleri + molekülleri+Amilaz

Ağızdaki ekmek, patates, et .... vb. yiyeceklerle alınan nişasta veya glikojen molekülleri dişlerin etkisiyle geniş bir yüzey kazanır. Yiyeceklerin öğütülüp ezilmesi amilaz enziminin daha çok molekülle temas etmesini sağladığından kimyasal sindirim daha etkili olur. Ağızda disakkarit haline gelen karbonhidratlar, yemek borusu ve mideden geçerken hiç bir değişikliğe uğramazlar.
Besin maddeleri bağırsağa ulaştığında, bağırsak hücreleri tarafından kana salgılanan sekretin hormonu pankreas bezini uyarır. Pankreas uyarıldığında derhal pankreas öz sıvısını salgılar. Pankreas öz sıvısında bulunan amilaz enzimi, ağızda sindirilmeden bağırsağa ulaşan nişasta ve glikojen moleküllerini ağızda olduğu gibi maltoz ve dekstrine dönüştürür. Kısaca ağızda ve on iki parmak bağırsağında nişasta ile glikojen molekülleri disakkaritlere ayrışır.
Daha sonra ince bağırsak bezlerinden salgılanan maltaz, laktaz ve sakkaraz enzimleri disakkaritleri monosakkaritlere ayrıştırır.
Maltaz + Maltoz + Su  Glikoz + Glikoz + Maltaz Laktaz + Laktoz + Su  Glikoz + Galaktoz+Laktaz Sakkaraz + Sakkaroz + Su - Glikoz + Früktoz + Sakkaraz
Dikkat edilirse karbonhidratlar ince bağırsakta en son yapı taşları olan glikoz, früktoz ve galaktoz moleküllerine ayrışır. Glikoz, früktoz ve galaktoz molekülleri monosakkaritler olup bağırsaktan kana geçebilen moleküllerdir.


B) Proteinlerin sindirimi :

Besinler mideye ulaştığında midenin bazı hücreleri kana gastrin hormonu salgılarlar. Bu hormon mide bezlerine etki ederek pepsinojen, HCI ve süt çocuklarında lap enziminin salgılanmasına yol açar. Pepsinojen pasif bir enzim olup HCI ile birleşerek aktif enzim olan pepsine dönüşür.

Pepsinojen + HCI Pepsin
Pepsin + Protein + Su Polipeptitler (peptonlar) + Pepsin
Lap + Süt Kazein (protein) + Su
Kazein + Pepsin + Su Polipeptitler + Pepsin + Amino asitler
(Az miktarda)
Bundan sonra proteinler on iki parmak bağırsağı ve ince bağırsakta sindirilir. On iki parmak bağırsağında peptonlar sindirilir. Bu bölgede pankreas öz sıvısındaki tripsinojen, ince bağırsak tarafından salgılanan enterokinaz enzimiyle aktifleşerek tripsine dönüşür.
Tripsinojen + Enterokinaz Tripsin

Tripsin + Peptonlar + Su Peptit ve peptonlar + Amino asitler
(Az miktarda) + Tripsin
Peptit ve peptonlar ince bağırsaktaki erepsin enziminin etkisiyle amino asitlere parçalanır.
Peptit + Su + Erepsin -a Aminoasitler + Erepsin
İnce bağırsakta proteinler, en küçük yapı birimi olan amino asitlere ayrışarak sindirim tamamlanır.
C) Yağların Sindirimi :

On iki parmak bağırsağında safra tuzları yağ molekülleri arasına girerek yağı küçük yağ damlacıklarına dönüştürür. Yani yağın yüzeyini genişletir. Pankreas öz sıvısı içerisindeki lipaz enzimi yağı parçalayıp yağ asidi ve gliserole dönüþtürür.
Yağ + Lipaz + Su  Yağ asitleri + Gliserol + Lipaz Uyarı :
Safra tuzları bulunmazsa da yağ sindirilir ancak sindirimi eksik kalır.


BESİNLERİN EMİLMESİ :

Bol sulu ve sindirim ürünlerini kapsayan karışma kilüs denir. Kilüs, süt kıvamına yakın bir karışımdır. Kilüs içerisindeki besin maddeleri villüs (=tümür) ve mikrovillüslerden bağırsak epitel hücrelerine difüzyon ve aktif taşıma ile emilir.
Mikrovillüslerin dışını saran kan ve lenf sistemine ait kılcal damar ağı bulunmaktadır. Glikoz, amino asitler, mineraller, su ve vitaminler kan kılcallarına karışarak kapı toplardamarı yoluyla karaciğere ulaşır. Yağ asidi ve gliserol molekülleri ise lenf kılcallarına girer lenf dolaşımı yoluyla kana karışır.
Sağlıklı bir insanda karbonhidratların sindirim ürünlerinin % 100'ü proteinlerin % 90'ı, yağların % 95'i emilerek kana veya lenfe karışır.
Kalın Bağırsakta Suyun Emilmesi :
Kilüs ince bağırsaktan kalın bağırsaıa geçerken, içerisindeki suyun büyük bir bölümü, sindirim ürünleri vitamin ve madensel tuzlar emilerek kana geçmiþtir. Kalın bağırsağa ulaşan karışım içerisindeki bir miktar su ve emilemeyen bazı moleküller kalın bağırsak tarafından emilir. Kör bağırsaktaki bakterilerin sentezlediği K ve B vitaminleri de kalın bağırsaktan emilir. Kalın bağırsakların yaptığı emilimden sonra kalan karışım dışkıdır. Dışkıda sindirilmeyen selüloz, yağ, protein, epitel hücre kalıntıları, ölü bakteriler, sindirim enzimleri, su ve emilemeyen bazı moleküller bulunur.

ÖRNEK -1:

Herbivor (otçul) bir omurgalının sindirim bezlerini oluşturan hücrelerde, aşağıdaki bileşiklerden hangisini yapıtaşına dönüştüren enzimler sentezlenemez?
A)Selüloz B) Niþasta C) Protein D) Yağ E) Glikojen

ÇÖZÜM :
Omurgalı hayvanlarda beslenme şekli nasıl olursa olsun; sindirim bezlerinde sadece selülozu parçalayan enzimler sentezlenmez. Otçul hayvanların temel besin kaynağı ot olduğundan fazlaca selüloz alırlar. Bu hayvanların bağırsaklarında selülozu parçalayan enzim üreten tek hücreli canlılar yaşamaktadır. Selülozun sindirimi bu sayede mümkün olabilmektedir.
Doğru cevap (A) seçeneğidir.

ÖRNEK - 2 :
Plasentalı bir memelide, normal koşullarda :
I. Nişastayı Glikoza dönüştüren,
II. Glikozu karbondioksit ve suya çeviren
III. Amino asitlerden protein sentezleyen
IV. Polipeptidleri amino asitlere dönüştüren enzimlerden hangileri hücre içerisinde sentezledikleri halde, fizyolojik etkilerini hücre dışında gösterirler?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D)I ve IV E)I, II ve IV


ÇÖZÜM:
Memeliler dahil bütün canlılarda enzimler hücre içerisinde ve ribozomlar üzerinde sentezlenir. Solunum, fotosentez, protein sentezi gibi olayları gerçekleştiren enzimler etkilerini hücre içerisinde gerçekleştirirler. Fakat hücre dışı sindirimi yapan canlılarda sadece sindirim enzimleri fonksiyonlarını hücre dışında gösterirler. Memelilerde hücre dışı sindiriminin en iyi geliştiği canlı gruplarıdır. Sorudaki verilere bakıldığı zaman I ve IV nolu olaylar birer sindirim denklemidir.
Doğru cevap (D) seçeneðidir.


ÖRNEK - 3 :

I. B ve K vitaminlerinin emilmesi
II. Peptidlerin amino asitlere dönüşmesi
III. Suyun kana karışması
IV. Amilaz enziminin salgılanması

Yukarıdaki olaylardan hangileri bir insanın sindirim borusunun kalın bağırsak kısmı tarafından gerçekleştirilir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D)II, III ve IV E)I, III ve IV


ÇÖZÜM:
İnsanlarda sindirim ağızda başlar ve ince bağırsakta biter. Yani kalın bağırsakta sindirim enzimi salgılanmaz ve sindirim işlemi gerçekleşmez. Fakat kalın bağırsakta suyun emilimi gerçekleşir. Aynı zamanda burada yaşayan bakterilerin sentezlediği B ve K vitaminleri emilerek kana karışır.
Doğru cevap (C) seçeneğidir.


ÖRNEK - 4 :
Bir insanın sindirim borusunda sindirimleri gerçekleşen temel besin öğeleri şunlardır;
I. Proteinler
II. Karbonhidratlar
III. Yağlar
Sağlıklı bir bireyde bu moleküllerden oluşan sindirim ürünlerinin emilerek kana veya lenfe karışma oranı çoktan aza doğru, aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A)I-II-III B)II-III-I C)III-I-II D)I-III-II E)II-I-III

ÇÖZÜM:
Sağlıklı bir bireyde karbonhidratların sindirim ürünlerinin % 100'ü, proteinlerin sindirim ürünlerinin % 90'ı, yağların sindirim ürünlerinin % 95'i emilerek ; kan veya lenf sıvısına geçerek dolaşım sistemine katılır
Doğru cevap (B) seçeneğidir.


ÖRNEK - 5 :
Sindirim enzimi üreten bazı sindirim bezleri şunlardır;
I. Mide bezleri II. Tükürük bezleri III. Pankreas

Normal koşullarda, bu bezlerden hangilerinin salgı yapması belirli bir hormonun denetimi altında değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D)I ve III E)I, II ve III

ÇÖZÜM :
Tükürük bezlerinin salgı yapması sinirsel yolla düzenlenir. Ya besin maddesi ağız epiteliyle temas etmelidir, ya da şartlı refleks olayı gerçekleşmelidir. (Besin maddesinin görüntüsü, kokusu düşüncesi). Yani herhangi bir hormona gerek yoktur. Oysa mide bezleri gastrin hormonuyla., pankreas sekretin hormonuyla uyarıldıktan sonra salgı yaparlar. Doğru cevap (B) seçeneğidir.
ÖRNEK - 6 : (ÖYS -1994)

İnsanda pankreas özsuyu, oluþumundan sindirim olayýna karışıncaya kadar;
I. Vater kabarcığı
II. Wirsung kanalı,
III. Langerhans adacıkları
olarak adlandırılan yapıların hangilerinde geçer?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D)I ve II E)II ve III

ÇÖZÜM:
Pankreas hem hormon üreten hem de sindirim enzimi salgılayan karma bir bezdir. Pankreasın Langerhans adacıklarında insülin ve glukogen hormonları üretilir. Bu bölgenin pankreas öz suyu ile bir ilgisi yoktur. Sindirim enzimlerini içeren pankreas özsuyunun oluşumu ve 12 parmak bağırsağına dökülmesi Vater kabarcığı ve Wirsung kanalıyla ilgilidir.
Doğru cevap (D) seçeneğidir. '
1.Bir parça etin yapısındaki proteinin ağıza alınmasından başlayarak ince bağırsaklardan kana geçinceye kadar geçirdiği kimyasal değişmelerin yapıldığı organların doğru sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ağız-mide-incebağırsak
B)Mide- incebağırsak-kalın bağırsak
C)Mide-12 parmak bağırsağı-ince bağırsak
D)Ağız-mide-incebağırsak
E)12 parmak bağırsağı-ince bağırsak-kalın bağırsak
ÇÖZÜM: Etin yapısında bol miktarda protein vardır. Proteinin sindirimi midede başlar, on iki parmak bağırsağında devam eder ince bağırsakta tamamlanır
CEVAP-C-.


2.Çeşitli besinlerle beslenen sağlıklı bir kişinin besinleri sindirildikten sonra ince bağırsaklarından alınan sıvı incelenirse bu sıvıda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Aminoasitler
B) Früktoz
C) Yağ asitleri
D) Galaktoz
E) Maltoz
ÇÖZÜM; Sağlıklı insanların çeşitli sindirim organlarında sindirim düzenli bir şekilde devam eder. Sindirimin tamamlandığı organlar ince bağırsaklardır. İnce bağırsaklarda proteinler amino asitlere, yağlar yağ asitleri gliserine, karbonhidratlar suda çözünmüş yapı birimleri şeklinde bulunurlar. Sağlıklı insanların ince bağırsaklarında sindirimi tamamlanmamış maddeler bulunmaz. CEVAP-E-3.Bazı koşullarda mide asidi artar ve mide ekşimeleri görülür. Bu durumda sulandırılmış olarak içilen yemek sodasının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mide asidinin enzimler üzerindeki etkisini hızlandırmak.
B)Midedeki sindirimi hızlandırmak
C)Mide öz suyunun salgılanmasını sağlamak.
D)Mide asidi ile tepkimeye girerek zararlı etkisini engellemek.
E)Mide öz suyunun mide hücreleri ile ilişkisini kesmek.
ÇÖZÜM;Yemek sodası mide özsuyunda bulunan tuz asidi ile kolayca tepkimeye girebilir. Tepkime sonucunda safra tuzu karbondioksit ve su oluşur. Bu durumda yoğun mide asidinin mideye olan zararlı etkisi ortadan kalkar. Ancak yemek sodasının sürekli alınması midedeki sindirimi engelleyicidir. Çünkü mide enzimleri asidik ortamda
Etkinlik gösterirler, mide öz suyunun asitlik özelliği bu çeşit tepkimelerle ortadan kaldırılırsa protein sindirimi eksik kalacaktır. CEVAP-D-4.I Alkolün mide ve ince bağırsaktan kana geçmesi
II Ekmeğin çiğnenmesi
III Glikozun uygun koşullarda etil alkole parçalanması
IV Proteinlerin amino asitlere parçalanması
V Nişastanın maltoza parçalanması
VI Glikozdan glikojen üretilmesi
A)III B)V C)II D)IV E)VI
ÇÖZÜM; Sindirimde büyük moleküller, enzimlerin etkisiyle yapılarına su katılarak küçük moleküllere parçalanırlar. Sindirim kimyasal bir olaydır, sindirim doğrudan canlıya gerekli enerjinin üretimini sağlamaz. Nişastanın maltoza, proteinlerin amino asitlere parçalanması sindirim olayıdır. CEVAP-C-
5.Tenyalar sindirilmiş besinleri vücut yüzeyleri ile emerek alan çok hücreli parazitlerdendir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki sindirim olaylarından hangisi tenyaların yaşamasına en uygun ortamdır?
A)Mide
B)İnce bağırsaklar
C)On iki parmak bağırsağı
D)Son bağırsak
E)Kalın bağırsak
ÇÖZÜM; Sindirim sisteminde sindirimin tamamlandığı, besinlerin kana geçebilecek duruma geldiği organlar ince bağırsaklardır. Tenyalar yalnız küçük molekülleri emebildiklerine göre tenyaların yaşamasına en uygun yer ince bağırsaktır.
CEVAP-B-
6. Canlıların besinlerle birlikte mikrop alma olasılıkları çok yüksektir. Buna karşın sindirim organlarında mikrobik hastalıklarının düşük olmasının nedenini aşağıdaki açıklamalardan hangisi en iyi açıklar?
A)Mikroplar çiğneme sırasında parçalanırlar
B) Kalın bağırsakta yaşayan faydalı bakteriler mikropları yok ederler.
C) Mikroplar sindirim enzimleri ile parçalanırlar
D)Beyaz kan hücreleri mikropları yok ederler
F) Sindirim öz sularının belli bir asitlik ve bazik özelliği vardır.
ÇÖZÜM; Mikropların çoğu asit ve baz etkilerden zarar görürler. Sindirimin öz sularının belli bir asitlik ve bazik özelliği mikropların çoğunun yaşamasına olanak vermeyen ortamlardır.
CEVAP-E-7. İki köpeğin dolaşım sistemleri bir tüpte birbirine bağlanıyor ve daha sonra köpeklerden birisi pişmiş etle besleniyor. İkinci köpek beslenmediği halde midesinde mide özsuyunun salgılanmaya başladığı görülüyor. Bu deney aşağıdakilerden hangisi açıklayabilir?
A) Mide özsuyunun salgılanmasında sinirsel denetimin olduğunu
B) Mide özsuyunun salgılanmasında hormonal denetiminde olduğunu
C) Köpeklerin mide özsuyunun her zaman aynı miktarda salgılandığını
D) Köpeklerin ikiz olduğunu
E) Köpeklerin dolaşım sistemlerinin birbirine benzediğini
ÇÖZÜM; İki köpeğin birleştirilen yapıları dolaşım sistemidir. Dolaşım sistemi ile köpekler arasında deneysel olarak bağlantı kurulmuştur. Köpeklerin sinir sistemleri aynıdır. Sinir sistemleri aynı olmasına karşın birinin midesi diğerine bağlı olarak uyarılırsa uyarıcı madde kanla taşınan hormon olmalıdır.
CEVAP-B-8. Bir maymunun pankreas kanalları kapatılarak on iki parmak bağırsağına pankreas öz suyunun akıtılması engelleniyor. Maymunun iştahının arttığı buna karşın sürekli kilo kaybettiği gözleniyor. Bu deney ile aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilir?
A)On iki parmak bağırsağının kendi enzimlerinin olmadığı
B)Pankreasın karma bir bez olduğu
C)Pankreas öz suyunun on iki parmak bağırsağındaki sindirimde önemli etkisi olduğu
D) Pankreasın işlevini hormonlarla tamamladığı
E) Pankreasın karaciğerle birlikte işlev yaptığı
ÇÖZÜM; Deneyde kullanılan maymunun iştahının artması kanındaki besin konsantrasyonun azalmasıyla açıklanabilir. Kandaki besinin azalması ince bağırsaklarda besinlerin yeterince emilememesi ile olabilir. İnce bağırsaklarda besin emilememe nedeni pankreas kanalının kapatılmasıyla ilgili olduğuna göre pankreasın sindirimde çok önemli işlevi vardır.
CEVAP-C-
9. Sağlıklı bir köpek çeşitli besinlerle beslendikten sonra mide özsuyu alınarak inceleniyor. Mide özsuyunda aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz?
A) Yağlar
B) Proteinler
C) Peptonlar
D) Gastrin
E) Vitaminler
ÇÖZÜM:Gastrin midenin özel bazı hücreleri tarafından salgılanan salgılandığı anda kana geçen bir hormondur. Bu nedenle mide özsuyunda gastrin bulunmaz.
CEVAP-D-10.safra kesesinin kanalı safra taşlarıyla tıkanmış bir kişinin dışkısı sarı renk yerine kireç renginde olmaktadır. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Dışkıya renk veren safra boyalarıdır.
B) Safra yağların sindirimini kolaylaştırır
C) Safra karaciğerin salgısıdır.
D) Safra 12 parmak bağırsağında bulunur
E) Safranın yapısında bol safra tuzları vardır.
ÇÖZÜM: Karaciğerin salgısı olan safra kesesinde depolanan safranın yapısında safraya renk veren safra boyaları da vardır. Safra 12 parmak bağırsağında işlevini tamamladıktan sonra ince bağırsaklara ulaşır. Safranın yapısında bulunan safra tuzları incebağırsaklarda geri emilir. Safra boyaları ise kalınbağırsağa geçerler ve dışkının rengini oluştururlar.
CEVAP-A-


11.ince bağırsak tümörlerini oluşturan hücrelerde çok sayıda mitokondri olup besinlerin kana geçişi sırasında bol miktarda enerji üretirler. Bu özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi geçerlidir?
A) besinlerin ince bağırsakta kana geçişi basit bir difüzyonla olur.
B) İnce bağırsak hücrelerinin bazıları fagositozla besin alabilirler.
C) İnce bağırsak hücreleri sürekli yenilenirler.
D) Besinlerin tümü ince bağırsakta emilirler.
E) Besinlerin tümürlerdeki kılcal damarlara geçişinde aktif taşıma da yapılmaktadır.
ÇÖZÜM: Bir hücrede enerji kullanımı arttıkça enerji üretimi de artar. Evrimleşmiş hücrelerde enerji üretiminden sorumlu organel mitokondrilerdir. Aktif taşıma enerji kullanılarak yapılan bir olaydır. Aktif taşıma yapan hücreler daha çok enerjiye ihtiyaç duyarlar, mitokondri sayıları fazla olan hücreler daha çok enerji üretebilirler.
CEVAP-E-


12. Antibiyotikler mikrop öldürücü maddelerdir. Sürekli alındıklarında kalın bağırsaktaki yararlı bakterileri de öldürürler. Bu durumda kanda hangi maddenin konsantrasyonunda an fazla azalma olur?
A) Aminoasitlerin
B) Yağ asitlerinin
C) Glikozun
D) K ve B vitaminlerinin
E) Gliserinin
ÇÖZÜM: Kalınbağırsakta yaşayan bakteriler K ve B vitaminlerini üreterek vücudumuza yarar sağlarlar. vücudumuza gerekli k vitaminin çoğu bu bakteriler tarafında üretilir.
CEVAP-D-


13. Kalınbağırsağın içyüzü dizanteri mikroplarının etkisi ile zedelenirse kalın bağırsaktaki sağımsal hareketler hızlanır. Böyle bir durumun canlı açısından en önemli zararı ne olabilir?
A) Su kaybı
B) Mikropların kana geçişi
C) Besin kaybı
D) Yararlı bakterilerin yok edilmesi
E) Dışkının azalması
ÇÖZÜM: vücudumuz için gerekli suyun çoğu kalın bağırsaklarda emilmektedir. Kalın bağırsakta sağımsal hareketler hızlandığında kalınbağırsak özsuyunun hareketi hızlanır, suyun emilmesi için yeterli zaman olmadığından dışkı çok sulu olarak (ishal) atılır.
CEVAP-A-14. Memeli canlıların sindirim sistemlerinde aynı maddenin sindiriminden sorumlu bir enzimin birden fazla sindirim organında sağlanmasının canlıya sağladığı en önemli yarar nedir?
A) Sindirim kolaylaştırmak
B) Sindirimi hızlandırmak
C) Besin kaybını engellemek
D) Artıkların atılmasını kolaylaştırmak
E) Sindirim organlarını korumak
ÇÖZÜM: Sindirim organlarında besinler hepsinin sindirilebileceği kadar uzun süre kalmazlar.
Bu durum besin kayıplarına neden olur. Aynı enzimin birden fazla organda salgılanması bazı besinlerin birkaç organda sindirime girmesini sağlar. Sindirilme sürelerini uzatır. Geçiş süresinin kısa olmasıyla ilgili besin kaybını engeller.
CEVAP-C-15. Bazı koşullarda mide hidroklorik asit salgılayamaz. Böyle bir koşulda kanda aşağıdaki maddelerden hangisi konsantrasyonu azaltır?
A) Suyun
B) Amino asitlerin
C) Yağ asitlerinin
D) Vitaminlerin
E) Glikozun
ÇÖZÜM; Mide enzimleri asit ortamda etkin olup, midede protein sindirimi başlatmaktadır. Ayrıca başka bir sindirim organında protein sindirimi başlatacak enzim yoktur. Midenin hidroklorik asit salgılaması azaldığında protein sindirimi eksik kalır. Proteinler amino asitler şeklinde kana geçtiklerine göre emilen amino asit azalır. Kanda amino asit konsantrasyonu azalacaktır.
CEVAP-B-


16. Protozoa ve süngerlerdeki sindirimi toprak solucanında gerçekleşen sindirimden farkı aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
A) Sindirim enzimlerinin hücre dışında etkili olması
B) Hücre içi sindirim yapması
C) Sindirim enzimlerin,in farklı olması
D) Besinlerinin yalnızca fiziksel olarak parçalanmaları
E) Sindirim için suya gereksinimlerinin olmaması.
ÇÖZÜM; Protozolar bir hücreli canlılar, Süngerler basit yapılı çok hücrelilerdir.
Hücre içi sindirim yaparlar. Toprak solucanı ise onlara göre evrimleşmiş bir canlı olup hücre dışı sindirim yapmaktadır.
CEVAP-B-17.Sindirim öz suları içindeki sindirim enzimleri ince bağırsağın son kısmında sindirilerek amino asitler şeklinde kana geri emilirler. Bu durumun canlıya sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Protein kaybı engellenir
B) Su kaybı engellenir
C) Artıkların sağımsal hareketleri yavaşlar
D) Emilme hızlanır
E) Enzimlerin zararlı etkisi yok olur
ÇÖZÜM; Enzimler protein yapıdadır. Sindirim enzimleri her sindirim olayında yeniden salgılanırlar. Sindirimdeki görevleri tamamlandıkça sindirim öz sularıyla birlikte sindirim sisteminin sonuna doğru hareket ederler. Bunlar dışkı ile dışarı atılmış olsalardı vücutta bol ve sürekli protein kaybı olurdu.
CEVAP-A-


18. İnsanın sindirim sisteminde proteinlere etki eden enzimler salgılandıklarında inaktiftirler Bunun yararı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Salgılandıkları hücrelerin proteinlerin sindirimi sağlanır
B) Salgılandıklrı hücrelerin proteinlerini sindirmeleri engellenir
C) Sindirim organlarının çalışmasını hızlandırır
D) Enzimlerin özgünlükleri korunur
E) Enzimlerin diğer enzimleri sindirmeleri engellenir
ÇÖZÜM; Protein sindiriminden sorumlu enzimler aktif olarak salgılansaydı salgılandıkları hücrelerin yapısında bol bulunan proteinlerde etki ederek zarar görürdü. CEVAP-B-19. İnsülin ile glukagonun işlevleri arasında belli bir ilişki vardır. Bu ilişkiye uygun olan ilişkileri olan madde çifti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amilaz-Lipaz
B) Fibronejen-Trombojen
C) Fibrin-serum
D) Heparin-Serum
E) Tripsin-Amilaz
ÇÖZÜM; Pankreasın salgısı olan insülin kandaki glikozu düşüren bir hormondur. Yine pankreasın salgısı olan glukagon kandaki şeker miktarını arttırır. İnsülin ve glukagon aynı organda salgılanan, zıt çalışma ile kandaki şekeri düzenleyen hormonlardır. Heparin ve Fibrinojende karaciğerde salgılanan salgılar olup, heparin pıhtılaşmayı engelleyici, fibrinojen pıhtılaşmayı salgılayıcı ve kanda bulunan maddelerdir.
CEVAP-B-
20.Bir hayvanın midesinden alınan doku parçası diğer hayvanın göğüs bölgesine kılcal damarlara temas edecek şekilde aşılanıyor. Canlının midesine sindirim salgıları oluşurken göğüsteki parçalarda salgı üretiyor. Bu deney için en doğru sonuç aşağıdakilerde hangisidir?
A) Sindirim salgısını uyaran maddeler kanla taşınır
B) Besinler kana geçerek sindirim salgısını oluşturur
C) Sinirler her yerde benzer hücre topluluklarına aynı emri taşırlar
D) Salgı bezleri kana bazı maddeler verirler
E) Salgıların meydana gelmesinde hormon ve sinirler birlikte etki ederler
ÇÖZÜM; Bir mide parçası göğüs bölgesine aşılandığında mide salgıları üretebiliyorsa, bu sindirim salgısını uyaran maddelerin kanla taşınmasıyla açıklanır. Çünkü aşılanan parça sinirsel uyartıları algılayıp tepki göstermez. CEVAP-A-21. Bir hayvanın on iki parmak bağırsağına A,B ve C maddeleri birlikte enjekte edildiğinde pankreas salgılarına on iki parmak bağırsağında rastlanıyor. AB verilince yine salgılanma görülüyor. AC ve BC ikili gruplar halinde verildiğinde ise salgılanma görülmüyor. Salgıların salgılanarak on iki parmak bağırsağına ulaşmasında etkili madde aşağıdakilerden hangisinde verilmektedir?
A) C ve A
B) Yalnız A
C) B ve C
D) Ave B
E) Hepsi
ÇÖZÜM; Pankreas enzimlerinin salgılanmasına A,B,C maddeleri birlikte ve AB maddeleri birlikte etki ediyor fakat A,C ve B,C ikili gruplar halinde verildiğinde etkili olamıyorsa, pankreas enzimlerinin salgılanmasına A ve B maddeleri etki etmektedir. CEVAP-A-

22. Dr. Bomont midesi delik hastasından aldığı mide öz suyu ile şişe içinde et parçasının sindirimini inceliyor. Aynı kütledeki et parçasının midede çok daha çabuk sindirildiğini görüyor. Bu olayın nedenini en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Midede et bulundukça sindirim faaliyeti artar
B) Midedeki mekanik karıştırma kimyasal sindirimi hızlandırır
C) Mide enzimlerinin aktifliği dışarıda azalır
D) Oksijenle temas protein sindirimini yavaşlatır
E) Mideye ulaşan tükrük salgıları sindirim hızını arttırır
ÇÖZÜM; Midede kimyasal sindirim devam ederken karıştırma ve çalkalama hareketleri de devam eder. Bu hareketler proteinler sindirilirken oluşan küçük parçacıkların dağılarak sindirim enzimleri ile daha sık karşılaşma olasılığını arttırır. Dolayısıyla sindirimi hızlandırır. Kısaca, midedeki karıştırma kimyasal sindirimi hızlandırır. CEVAP-B-

23. Pankreasın ve karaciğerin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her iki side glikojen depo ederler
B) Her iki side açık salgı bezidir
C) Her iki side karma bezdir
D) Her iki side kana insülin verir
E) Her iki side kan depo eder
ÇÖZÜM; Pankreas bezi; sindirim enzimleri ve hormonlar salgılar. Karaciğer ise safra suyu ve heparin hormonu salgılar İki side karma bez özelliği gösterir. CEVAP-C-

24. Aşağıdaki canlılardan hangisi hem iç hem de dış sindirim olur?
A) İnsan
B) Terliksi hayvan
C) Ekmek küfü
D) Balık
E) Hidra
ÇÖZÜM; Hidra ilkel sindirim açıklığı içine aldığı küçük organizmaları önce bu sindirim açıklı içine boşalttığı sindirim enzimleri ile küçük parçalara ayırır. Bu bir hücre dışı sindirimdir. İlkel sindirim açıklığı çevresindeki hücreler küçük parçaları fagasitoz yaparak sindirmeye devam ederler. Bu da hücre içi sindirimdir. Verilen canlılardan yalnız hidrada hücre içi ve hücre dışı sindirim vardır. Verilen canlılarda yalnız hidrada hücre içi ve hücre dışı sindirim vardır. CEVAP-E-
25. Yutma olayı sırasında aşağıdaki reflekslerden hangisi görülmez?
A) Burun boşluğu kapağı kapanır
B) Ses telleri gerginleşir
C) Soluk borusu kapanır
D) Dil yukarı kalkar
E) Yemek borusu gerginleşir
ÇÖZÜM; Yutma refleksinde burun boşluğu kapağı ve soluk borusu kapanır. Dil yukarı kalkar, yemek borusu genişler. Fakat yutma refleksi ile ses tellerinin gerginleşme veya gevşemesinin bir ilişkisi yoktur.
CEVAP-B-


26. Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki görevi yapamaz?
A) Gastrin- Midede sindirim enzimleri salgısı
B) Sekretin-pankreas enzimleri salgısı
C) Glikoz-İnsülin ve glukagon salgısı
D) Kolesistokinon-Öd suyu salgısı
E) Pankreonzim-ince bağırsakların enzim salgılanması
ÇÖZÜM; Kandaki gastrin midenin sindirim enzimleri salgılamasını- sekretin, pankreas enzimleri salgılarını, kolesistokinon; öd suyu salgısını glikoz, insülin, ve glukagon salgısını başlatır. Pankreoenzim incebağırsaklardan sindirim salgılarının salgılanmasında bir etkisi yoktur. Pankreas enzimlerinin salgılanmasında etkisi vardır.
CEVAP-E-27. Aşağıdaki maddelerden hangisi mide salgısı ile ilgilidir?
I ) Ağızdaki sinir uçları
II ) İnce bağırsaklardaki sinir uçları
III ) Midedeki sinir uçları
IV ) Oniki parmak bağırsağından salgılanan sekretin

A) I-IV B) II-III C) II-I D) III-IV E) I-III
ÇÖZÜM: Mide salgılarının salgılanmasında hormoanal etkilerin yanında ağızdaki ve midedeki sinir uçlarının besin duyularını etkilemesinin rolü vardır.
CEVAP-E-28. Aşağıdakilerden kaç tanesi safra salgısıdır?
I ) Yağları Emilsüyon haline getirmek
II ) Yağları sindiren enzim taşımak
III ) İncebağırsak salgılarını başlatmak
IV ) Heparin salgısını uyarmak
V ) safra pigmentlerini bağırsağa boşaltmak

A) 2 B) 1 C) 4 D) 3 E) 5
ÇÖZÜM: safra salgılarının görevleri; yağları küçük tanecikler (emilsüyon damlacıkları) haline getirmek ve safra pigmentlerini bağırsağa boşaltmaktır.
CEVAP-A-

29. Hayvanlar serisinde hücre içi ve hücre dışı sindirimin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her ikisinde de sindirim kofullarda olur.
B) Her ikisinde de besinler inorganik parçalara ayrılır.
C) Her ikisinde de sindirilmiş besinler kan yoluyla vücuda taşınır.
D) Her ikisinde de fagositoz yapan hücreler önemli rol oynar.
E) Her ikisinde de vücutta üretilen enzimler kullanılır.
ÇÖZÜM: Hücre içi ve hücre dışı sindirimin soruda verilenler içinde ortak özelliği; her ikisinde de vücutta üretilen enzimler kullanılmasıdır.
CEVAP-E-
31. İyot İyot
Normal Tükrük Kaynatılmış Tükrük

...... ......
Pişmiş nişasta Pişmiş nişasta
(mavi renk) (mavi renk)
I II
Verilen deney düzeneğini hazırlayan bir kişi bir süre sonra I kaptaki mavi rengin yavaş yavaş açıldığını görüyor. İki deneyde aynı anda başladığı halde II. Ortamda renk değişmesi olmuyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Tükrük içindeki enzimler iyotla kimyasal tepkimeye girmiştir.
B) Tükrük içindeki enzimler nişasta ile kimyasal değişmeye girerek etkinliğini kaybetmiştir.
C) Enzimkler yüksek sıcaklıklarda etkinliklerini kaybederler
D) II. Ortamdaki tükrük içindeki enzimler yetersizdir.
E) II. Ortamdaki iyotla nişasta arasındaki etkileşim yok olmuştur.
ÇÖZÜM: Enzimler protein yapıda maddeler olup yüksek ısıda denatüre olurlar. Yani pişerek etkinliklerini kaybederler. Kaynatılmış tükrüğün içindeki enzimler etkinliklerini kaybetmiş olduklarından kimyasal olayı katalizleyemezler.
CEVAP-C-


32)Besinlerimizin sindirim sistemimizdeki kimyasal sindirimi, Aşağıdaki olaylardan hangisiyle gerçekleştirilir?
A) Dekarboksilasyon
B) Dehidrasyon sentezi
C) Fosforilasyon
D) Hidroliz
E) Dehidrogenasyon
ÇÖZÜM; Besinlerimizin sindirim sistemimizdeki kimyasal sindirimi, hidrolizle gerçekleştirilir.
CEVAP-D-33)Aşağıdaki besinleri kapssayan bir yemek yendiğinde alınan maddelerden hangisi sindirilmeden kana geçebilir?
A) C vitamini
B) Glikojen
C) Nişasta
D) Sakkaroz
E) Laktoz
ÇÖZÜM; Glikojen ve nişasta polisakkarit sakkaroz ve laktoz dissakkarit olduklarından bunların kana geçmeleri için monasakkarite ayrışmaları gerekir. Bir başka deyişle kana sindirilmeden kana geçemezler. Oysa Cvitamini, öteki vitaminler gibi hücre zarından geçebilecek küçüklükte olduğundan sindirilmeden kana geçebilirler.
CEVAP-A-34)I. ATP üretimini sağlamak
II. Su tüketimine neden olmak
III. Büyük moleküllerin yapı taşlarına kadar ayrıştırılmalarını sağlamak
Yukarıda belirtilenlerden hangisi veya hangileri sindirim olayının özellikleridir?
A) I,II,III
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve II
E) Yalnız II
ÇÖZÜM; Soruda II ve III numarada belirtilmiş olan olaylar, sindirim olayının özelliklerindendir.
CEVAP-B-35) Aşağıdaki salgılardan hangisi mide bezleri tarafından salgılanmadığından mide özsuyunda bulunmaz?
A) Pepsinojen
B) Renin
C) Lipaz
D) Sakkaroz
E) Maltaz
ÇÖZÜM; Selülaz, selülozu sindiren bir enzimdir. Bu enzim insanda oluşturulmadığından, insanda selüloz sindirimi olmaz. Bununla beraber selülozlu besinlerin yenilmesi, örneğin meyvenin çiğ olarak kabuğuyla yenilmesi, besinlerin bağırsakta daha uzun süre kalmasına olanak sağladığından, sindirilmiş besinlerin emilme özelliğini arttırır. CEVAP-D-36)Safra kanalının safra taşlarıyla tıkanmasına bağlı olarak, safranın kana karışması halinde bireyde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
A) Yağ sindirimi çok güçleşir
B) Bir çeşit boşaltım artığı dokulara yayılır
C) Yağ sindirim ürünlerinin ince bağırsakta emilimi hızlanır
D) İdrarın rengi koyulaşır
E) Bağırsağın bazı bakteriyel hastalıklara karşı direnci azalır
ÇÖZÜM; Yağ sindirim ürünlerinin ince bağırsakta emilimini kolaylaştıran safra tuzlarıdır. Eğer safra, safra kanalının tıkanmasına bağlı olarak on iki parmak bağırsağına yollanamazsa, yağların sindirimi güçleşeceği gibi yağ sindirim ürünlerinin ince bağırsakta emilimi de güçleşir.
CEVAP-C-37) Aşağıdakilerden hangisi, koledok kanalı ile on iki parmak bağırsağına akıtılan salgıyla ilgili bir özellik değildir.
A) Artık maddelerin kokuşmasını sağlar
B) Bağırsaklar için antiseptik bir özelliğe sahiptir.
C) Yağda çözülen vitaminlerin ince bağırsak tümürlerince emilimini kolaylaştırır.
D) Vücuttan dışkı ile atılır
E) Yağın yağ asidi ile gliserine hidrolizini kolaylaştırır.
ÇÖZÜM; Soruda söz edilen salgı safra dır. Safra yağın sindirimini kolaylaştırır, ama enzim kapsamadığından yağın yapı taşlarına ayrıştırılmasını gerçekleştiremez.
CEVAP-E-38) Normal bir insanda, belirli bir miktar besinin sindirim olayları sırasında manomerlerine kadar parçalanma süresi, aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Enzimlerin tepkimeye girdiği besin yüzeyinin büyüklüğüne
B) Alınan besinin sıcaklığına
C) Sindirim enzimlerinin miktarına
D) Midedeki asit miktarına
E) İnce bağırsakta emilme yüzeyinin büyüklüğüne
ÇÖZÜM; A,B,C,D seçeneklerdekiler, besinlerle alınan büyük moleküllerin yapı taşlarına parçalanması süresini etkiler. E seçeneğindeki ise, sindirilmiş besinin emilimini etkiler. CEVAP-E-
39) Aşağıdakilerden hangisi, karaciğerin görevi arasında sayılamaz ?
A) Kanın glikoz konsantrasyonunu düzenlemekte rol almak
B) Fibronejen üretmek
C) Heparin salgılamak
D) Pepsinojen ve HCL üretmek
E) Amonyağı üre ve ürik aside çevirmek
ÇÖZÜM; D seçeneğinde belirtilen, karaciğerin değil, midenin görevlerinden biridir.
CEVAP-D-40) İçeriği bilinmeyen renksiz bir besin maddesi, biüret ayıracı bulunan bir tüpe konulunca, tüpteki ayıracı bulunan bir tüpe konulunca, tüpteki ayıracın mavi rengi pembe mor renge dönüşüyorsa, besinde hangi maddenin var olduğu kanıtlanmış olur?
A) Yağ
B) Protein
C) Nişasta
D) Glikoz
E) Maltoz
ÇÖZÜM; Seçeneklerde verilenlerin hangi ayıraçlardan etkilendiğini gözden geçirelim. Yağın bir karışımdan ayrılması bir eterle çözdürülerek sağlanabilir. Yağın kağıtta bıraktığı saydam leke, bilinmeyen bir karışımda yağın olduğunu gösterir. Protein nitrik asitle sarı renk oluşturabildiği gibi biüret ayıracı örnekteki protein miktarına bağlı olarak mor rengin tonlarını oluşturur. Nişasta iyot çözeltisi ile lacivert renk oluşturur.
Glikoz fehling yada benedict çözeltisi ile karıştırılıp ısıtılırsa ayıracın mavi rengi kiremit kırmızısı rengine dönüşür. Maltoz, tromber ayıracı ile belirlenebilir.
CEVAP-B-41) Tripsinojenin tripsine dönüşü, sindirim sisteminin hangi bölümünde olur?
A) Ağızda
B) Midede
C) Pankreasta
D) Karaciğerde
E) On iki parmak bağırsağında
ÇÖZÜM; Protein sindiriminde görevli olan tripsin, pankreastan salgılanırken, tripsinojen biçiminde olup etkisizdir. Böylece pankreas hücreleri sindirilmekten korunur. On iki parmak bağırsağına ulaştırılan tripsinojen, orada ince bağırsak enzimi olan enterokinaz enzimi ile etkin hale gelir. Yani tripsine dönüşür. Bu dönüşümden sonra tripsin, on iki parmak bağırsağında görev yapar. CEVAP-E-
42)Sindirim sisteminin aşağıdaki bölümlerinden hangisinde, besinlerle alınan maddelerin sindirim borusunda hidrolizini katalizleyecek enzim sentezlenmez?
A) Ağız
B) Mide
C) Pankreas
D) İnce bağırsak
E) Kalın bağırsak
ÇÖZÜM; Kalın bağırsakta, yiyeceklerle aldığımız besinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştiremeyiz. Burada kimyasal sindirimi katalizleyecek sindirim enzimlerinin sentezi de olmaz.
CEVAP-E-43. Bir günlük beslenmesi:
Sabah: İki bardak şekerli çay, üç dilim ekmek, reçel,
Öðle : Kuru fasulye, pilav, turşu, kadayıf.
Akşam : Peynirli börek, kıymalı patates, revani şeklinde olan bir kimsenin kanına hangi moleküllerin en fazla geçmesi beklenir?

A) Mineral tuzları B) Gliserol C)Glikoz

ÇÖZÜM: Cevap C dir. Bu kişinin günlük beslenmesi karbonhidrat ağırlıklıdır. Dolaysıyla karbonhidratların son sindirim ürünü basit şekerler (glikoz) bu kişinin kanında artacaktır.
44. Aşağıdakilerden hangisi, bir insanın sağlıklı yaşaması için alması gereken temel besin maddelerinin en çoğunu kapsar?

A) Tavuk, yumurtalı ıspanak, portakal, su.
B) Köfte, yeşil salata, kadayıf, su.
C) Etli kuru fasulye, pilav, baklava, su.
D) Zeytinyağlı biber dolması, makarna, elma, su.


ÇÖZÜM: Cevap B dir. Dengeli beslenen bir insan organik besin moleküllerinden (protein, yað, karbonhidrat, vitamin, madensel tuz ve su) hepsini dengeli biçimde almalıdır: Yukarıda saydığımız besinleri taşıyan yemekler ise B seçeneğinde verilmiştir.
45. Çeşitli besinleri kapsayan bir yemeğin sindirimi sonunda, sağlıklı bir kişinin ince bağırsaklarında hangi sindirim ürünleri bulunur?

A) Glikoz, proteinler, yağlar, gliserin.
B) Glikoz, amino asitler, yağ asitleri, gliserin.
C) Glikoz, yağlar, amino asitler, proteinler.
D) Glikoz, proteinler, yağ asitleri karbonhidratlar.


ÇÖZÜM: Cevap B dir. Sağlıklı bir insanda sindirim sonunda büyük besin molekülleri bulunmaz. Hepsi kana emilebilecek en küçük parçaya kadar parçalanır.

Protein Amino asitlere
Yağ Yağ asitleri ve gliserin
Karbonhidratlar Glikoz

46. İnsan vücudunda karbonhidratların sindirimi nerede tamamlanır?

A) Ağızda.
B) Midede.
C) Kalın bağırsakta.
D) İnce bağırsakta.

ÇÖZÜM: Cevap D dir. Karbonhidratların, yaların ve proteinlerin sindiriminin tamamlandığı yer ince bağırsaklardır.
47. İnsanın ince bağırsağında çok sayıda bulunan tümörlerin organizmaya sağladığı fayda aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağırsağın hareketini sağlamak.
B) Emilme yüzeyini arttırmak.
C) Bağırsak epitelini korumak.
D) Enzim salgılamak.

ÇÖZÜM: Cevap B dir. İnce bağırsaktaki tümörler parmak şeklindeki çıkıntılar olup olağanüstü yüzey artışı sağlarlar. Böylece emilim artar.


48. İnsan vücudu için gerekli olan küçük moleküllü bir bileşik kanda normal olarak bulunması gerekenden daha fazla miktarda bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) İdrarla dışarı atılması.
B) Enerji haline çevrilmesi.
C) Böbreklerde depo edilmesi.
D) Bağırsaklar tarafından geri emilmesi.


ÇÖZÜM: Cevap A dır. Eğer bir molekül kanda bulunması gerekenden daha fazla bulunuyor ve herhangi bir şekilde kullanılmıyor ise böbreklerden idrarla birlikte dışarı atılır. Örneğin glikoz eğer kanda sürekli yüksek miktarda bulunursa idrarla dışarı atılır ki, buna şeker hastalığı adı verilir.


49. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir olaydır?
A)Besinlerin dişler ve tükrük sıvısıyla küçük parçalara ayrıştırılması
B)Mide kaslarının besinleri karıştırması
C)Özofagusun peristaltik hareketlerle besinleri mideye ulaştırılması
D)Safra tuzlarının yağı küçük yağ damlacıklarına ayrıştırması
E)Peptonların ince bağırsakta amino asitlere ayrıştırılması

ÇÖZÜM; Doğru cevap E dir. A,B,C,D şıklarındaki olaylarda enzimler görev almadığından besinlerin yapısı değişmez. Halbuki peptonların amino asitlere parçalanması enzimler yardımı ile olduğundan kimyasal bir olaydır.


50. Pankreas ve karaciğerden gelen kanallar sindirim bölgesinin neresine açılır?
A)İnce Bağırsak
B)12 parmak bağırsağı
C)Kalın bağırsak
D)Mide
E)Kör bağırsak

ÇÖZÜM; Doğru cevap B dir pankreas ve karaciğerden gelen kanallar mideden sonraki U şeklinde olan 12 parmak bağırsağında birleşerek açılır.51. Besin maddelerinin yapı taşlarına parçalanması hücre sitoplazmasında olursa bu olaya hücre içi sindirim denir. Bu tür sindirimde yağları parçalayan enzim nerede bulunmaktadır?
A)Pankreasta
B)Safra kesesinde
C)İnce bağırsakta
D)Sentrozom da
E)Lizozomlar da

ÇÖZÜM; Doğru cevap E dir. Hücre içi sindirimde daima lizozom içindeki enzimler aktif olarak görev yapar pankreastan salgılanan enzimler sadece bağırsak boşluğunda aktiftir. Safra kesesinden yağların sindirim için enzim salınmaz ancak safra tuzları salınır. Safra tuzları bağırsak boşluğunda aktiftir. İnce bağırsakta yağların sindirim için enzim salınmaz. Sentrozom sadece bölünmede görev yapar ve sindirim ile ilgili bir organel değildir.52. Aşağıdakilerden hangisi yağların sindirimi ve emilimi için doğru olamaz.
A)Secretin hormonun pankreası uyarması gerekir.
B)lipazın etkisi ile yapı birimlerine ayrıştırılır.
C)Sistem içinde sadece ince bağırsakta sindirilir
D)Lenf dolaşımı ile kana karışılırlar.
E)Yağ asidi ve gliseroller kılcal damara difüzyonla geçer ve hücrelere ulaştırılır.

ÇÖZÜM; Doğru cevap E dir. Yağların sindirim ince bağırsakta lipaz ile olur. Ancak yağ asitleri ve gliseroller kılcal damarda hiçbir zaman emilmezler.
53. I Tükrük bezleri
II Pankreas
III Safra kesesi
IV İnce bağırsaklar
V Karaciğer bezi

Organik besin Glikoz,amino asitler, Yağ asidi, Gliserol
Soru işareti gelen yere yukarıdaki bezlerden hangisinin özünü koyarsak reaksiyon gerçekleşebilir?
A) I B)II C)III D)IV E)V

ÇÖZÜM;Doğru cevap B dir. Çünkü sindirilen besinlerin tamamı için gerekli enzimler pankreasta bulunur.54. Aşağıdaki olaylardan hangisi sindirim sistemiyle ilgili değildir.
A)Nişastanın ağızda maltoza dönüşmesi
B)gastrinin etkisiyle mide özsuyuna pepsinojen ve HCL salgılanması
C)Besin uyarısı ile ince bağırsaktan kana secrewtin salınması
D)Glikoz ve amino asitlerin tümürlerdeki kan kılcallarıyla alınması
E)pankreastan salınan insülin ile kan glikozunun azalması

ÇÖZÜM: Doğru cevap E dir. Çünkü pankreastan salınan insülin ile kan şekerinin düşmesi Homeostasi ile ilgilidir.55. I-Glikoz
II-Yağ asidi
III-Vitamin
IV-Su
V-Amino asit
Sindirim esnasında ince bağırsaktan emilen besinler arasında hangisi kapı toplar damarında en az bulunur?
A)I B)II C)III D)IV E)V

ÇÖZÜM:Doğru cevap B dir çünkü yağların sindirim ürünleri önce lenf damarlarıyla taşınır. Daha sonra kan dolaşımına dahil olur. Diğerleri ise kapı toplar damarından karaciğere gelir.

56. Sekretin hormonu nereden salınır ve nereyi etkiler?

Salındığı Bölge Etkili olduğu Bölge
A) İnce bağırsak Pankreas
B) Özafagus Mide
C) İnce bağırsak kalın Bağırsak
D) Karaciğer İnce bağırsak
E) Pankreas Karaciğer

ÇÖZÜM:Doğru cevap A dır. Sekretin hormonu ince bağırsaktan salınır ve pankreas sindirim enzimi salgılaması için uyarır. Sonuçta pankreas lipaz, amilaz, tripsinojen, krimotipsinojen enzimlerini salgılar.
57. I-Tükrük bezleri II-Pankreas III-İnce bağırsak IV-Karaciğer karbonhidratların sindirimi için sindirim boşluğuna hangi bez enzim salgılamaz?
A)I B)II C)III-IV D)I-II E)IV

ÇÖZÜM:Doğru cevap E şıkkıdır. Çünkü karaciğerden sindirin boşluğuna kesinlikle enzim gönderilmez

58. Aşağıdaki canlıların hangisinde besinler sindirim boşluğunda sindirilmez?
A)Süngerler B)Hidra C)Solucanlar D)Böcekler E)Kuşlar

ÇÖZÜM:Doğru cevap A dır. Çünkü süngerlerde diğer sistemler olmadığı gibi sindirim sistemi de yoktur.

59. I-Ototrof beslenme
II-Hetetrof beslenme
III-Hem ototof hem de hetotrof beslenme
IV-Saprofitlik
V- İç parazitlilik
Yukarıdaki beslenme tiplerinin hangisinde sindirim sistemi bulunur?
A)I B)II C)III D)IV E)V

ÇÖZÜM: Doğru cevap B dir. Çünkü ototrof olanlarda besin üretimi vardır ve sisteme gerek yoktur. III nolu gruba girenlerde içerde sadece böcekçil bitkilerde kısmi sindirim var diğerlerinde yoktur. Saprofitler besinlerini dışarı da sindirdiklerinden iç parazitlerde konak organizmadan besinleri yapı taşı düzeyinde aldıklarından özel sindirim sistemleri yoktur.
60. Aşağıdaki canlılardan hangisinde sindirim sadece hücre dışında gerçekleşir?
A)Süngerler
B)Tek hücreliler
C)Küf mantarları
D)Hydra
E)Planarya
ÇÖZÜM: Doğru cevap C dir. Çünkü süngerlerde, tek hücrelilerde, Hidrada, Planaryada hem hücre içi hem de hücre dışı sindirim görülür.
61. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir olaydır?

A) Besinlerin dişler ve tükrük sıvısıyla küçük parçalara ayrıştırılması
B) Mide kaslarının besinleri karıştırması
C) Özofagusun peristaltik hareketlerle besinleri
mideye ulaştırması.
D) Safra tuzlarının küçük yağ damlacıklarına ayrıştırılması.
E) Peptonların ince bağırsakta amino asitlere ayrıştırılması.

ÇÖZÜM: Doğru cevap (E)' dir. A, B, C, D şıklarındaki olaylarda enzimler görev almadığından besinlerin yapısı değişmez. Halbuki peptonların amino asitlere parçalanması enzimler yardımıyla olduğundan kimyasal bir olaydır.
62. Pankreas ve karaciğerden gelen kanallar sindirim bölgesinin neresine açılır?

A) ince bağırsak B) 12 parmak bağırsağı C) Kalın bağırsağı D) Mide
E) Kör bağırsak

ÇÖZÜM: Doğru cevap (B)'dir. Pankreas ve Karaciğerden gelen kanallar mideden sonraki U şeklinde olan 12 parmak bağırsağına birleşerek açılır.63. Besin maddelerinin yapıtaşlarına parçalanması hücre sitoplazmasında olursa bu olaya hücre içi sindirim denir. Bu tür sindirimde yağları parçalayan enzim nerede bulunmaktadır?

A) Pankreasta B) Safra kesesinde C) İnce bağırsakta D) Sentrozomlarda E) Lizozomlarda

ÇÖZÜM: Doğru cevap (E)' dir. Hücre içi sindirimde daima Lizozom içindeki enzimler aktif olarak görev yapar. Pankreastan salgılanan enzimler sadece bağırsak boşluğunda aktiftir.
Safra kesesinden yağların sindirimi için enzim salınması ancak safra tuzları salınır. Safra tuzları bağırsak boşluğunda aktiftir.
İnce bağırsakta yağların sindirimi için enzim salınmaz.
Sentrozom sadece bölünmede görev yapar ve sindirim ile ilgili bir organel değildir.


64. Aşağıdakilerden hangisi yağların sindirimi ve emilimi için doðru olamaz?

A) Sekretin hormonunun pankreası uyarması gerekir.
B) Lipazın etkisiyle yapı birimlerine ayrıştırılır.
C) Sistem içinde sadece ince bağırsakta sindirilir.
D) Lenf dolaşımı ile kana karışırlar.
E) Yağ asiti ve Gliseroller kılcal damara difüzyonla geçer ve hücrelere ulaştırılır.


ÇÖZÜM: Doğru cevap (E) 'dir. Yağların sindirimi ince bağırsakta lipaz ile olur. Ancak yağ asitleri ve Gliseroller kılcal damarlardan hiç bir zaman emilmezler.65. I. Tükrük bezleri II. Pankreas III. Safra kesesi IV. İnce bağırsaklar V. Karaciğer bezi

?
Organik besin Glikoz, aminoasitler Yağasiti, Gliserol
Soru işareti gelen yere yukarıdaki bezlerden hangisinin özütünü koyarsak reaksiyon gerçekleşebilir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

ÇÖZÜM: Doğru cevap (B)'dir. Çünkü sindirilen besinlerin tamamı için gerekli enzimler pankreasta bulunur.66. Aşağıdaki olaylardan hangisi sindirim sistemiyle ilgili değildir?

A) Nişastanın ağızda maltoza dönüşmesi.
B) Gastrinin etkisiyle mide özsuyuna pepsinojen ve HCI salınması
C) Besin uyarýsýyla ince bağırsaktan kana sekretin salınması.
D) Glikoz ve amino asitlerin tümürlerdeki kan kılcallarıyla alınması.
E) Pankreastan salınan insülin ile kan glikozunun azalması.


ÇÖZÜM: Doğru cevap (E) 'dir. Çünkü Pankreastan salınan İnsülin ile kan şekerinin düşmesi Homeostasi ile ilgilidir.
67. I- Glikoz
II- Yağ asidi
III- Vitamin
IV- Su
V- Amino asit
Sindirim esnasında ince bağırsaktan emilen besinler arasında hangisi kapı toplar damarında en az olarak bulunur?

A) I B) II C) III D) IV E) V


ÇÖZÜM: Doğru cevap (B)'dir. Çünkü yağların sindirim ürünleri önce lenf damarlarıyla taşınır. Daha sonra kan dolaşımına dahil olurlar. Diğerleri ise kan dolaşımıyla kapı toplar damarından karaciğere gelir.68. Sekretin hormonu nereden salınır ve nereyi etkiler?

A) Salındığı Bölge Etkili olduğu Bölge
A) İnce barsak Pankreas
B) Özofagus Mide
C) İnce bağırsak Kalın bağırsak
D) Karaciğer ince bağırsak
E) Pankreas Karaciğer


ÇÖZÜM: Doğru cevap (A)'dır. Sekretin hormonu ince bağırsaktan salınır ve Pankreası sindirim enzimi salgılaması için uyarır. Sonuçta Pankreas Lipaz, Amilaz, Tripsinojen ve Kimotripsinojen enzimlerini salgılar.

69. I-Tükrük bezleri II- pankreas III- ince bağırsak IV-Karaciğer.
Karbonhidratların sindirimi için sindirim boşluğuna hangi bez enzim salgılamaz?

A) I B) II C) III-IV D) I-II E) IV

ÇÖZÜM: Doğru cevap (E)' şıkkıdır. Çünkü karaciğer den sindirim boşluğuna kesinlikle enzim gönderilmez.
70. Aşağıdaki canlılardan hangisinde besinler sindirim boşluğunda sindirilmez?

A) Süngerler B) Hidra C) Solucanlar D) Böcekler E) Kuşlar

02.11.2008 Tarihinde eklendi 24369 kez okundu


Diğer Yazilarim

<< Önceki

[1] 2

Sonraki >>


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/fenokulune/public_html/portal/Blog.php on line 257

Yazılarım

 

www.fenprojem.com  / Gizlilik Politikası / Site Haritası

Copyright © 2002-2015 www.fenokulu.net Vergi No:1590073486
İletişim & Reklam fenokulu@yahoo.com Muharrem Baytekin

Flash Player    Pdf  Reader    Flv Video Oynatıcı