Şu An Sitemizde
317 Ziyaretci 0 Üye Online

Blog Menusu

  Ana Sayfa
  Resimlerim
  Makalelerim
  Günlüğüm
  Biyografim

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/fenokulune/public_html/portal/Blog.php on line 111

Çok Okunan Yazilarim

FEN VE BEN

DARWİN'in Görüşleri ve Kritiği
Charles DARWİN(Çarls Darvin:1809-1882),biyolojide bugüne kadar tartışılan evrim görüşünü ortaya atmıştır.DARWİN'in diğer evrimcilerden farkı,fikirlerini desteklediğine inandığı delilleritabiattan toplamış olmasıdır.halbuki,DARWİN'den öncekilerin görüşleri herhangi bir gözleme dayanmıyordu.sadece fikir olarak ileri sürülüyordu.DARWİN,tabittan topladığı örnekleri ve yaptığı gözlemleri bazı yanlış yorumlarla zayıflatmıştır.DARWİN,dünyada yaşayan türlerin ayrı ayrı yaratılmadığına inanıyordu.Bunların ortak bir kökenden geldiğini ve tesadüflerle değişerek çeşitlendiğini,türlerin çok uzun zaman içerisinde başka türlere dönüştüğünü iddia ediyordu.Türlerin "değişebilirliği"LAMARCK'tan beri bilindiği için,DARWİN,sadece bu türlerin hangi mekanizma ile değiştiğini açıklamaya çalışmıştır.

"Türlerin kökeni"adlı ünlü eseri ile DARWİN,canlıların evrimi'ne bir açıklık getirdiğine inanıyordu.Bu eserinde DARWİN,"Tabiat Seçim"(tabii seleksiyon) mekanizması üzerinde durmuştur. DARWİN'e göre tabiatta acımasız bir hayat mücadelesi vardır.bu hayat mücadelesinde zayıflar elenmekte,güçlüler yaşamaktadır.DARWİN,bir türün kendi içinde ve başka türlerle hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirtmiştir.Hayat mücadelesinde ise,tabiat daima güçlüden yanadır.Tabiat zayıfları eleyerek güçlüleri korumaktadır.İşte DARWİN,bu görüşüne"tabii seçim"adını vermiştir.Bitki ve hayvan yetiştiricilerinin bazı ender çeşitler elde etmek için uyguladıkları"sun'i seçim"metodu,DARWİN'e bir başka fikir vermiştir.DARWİN,evcilleştirilmiş hayvan ve bitkilerde,yabani hayvan ve bitkilere göre daha fazla değişme olduğunu görmüştür.DARWİN'e göre,insanların bitki ve hayvanlara uyguladıkları sun2i seçime benzer bir mekanizma,çok uzun süre içinde tabiatın bizzat kendisi tarafından yapılmaktadır. DARWİN,"tabii seçim"teorisini geliştirmeden önce,MALTHUS'un "Nüfus Üzerine Deneme"adlı eserinden çok etkilenmiştir.MALTHUS bu eserinde,nüfusun katlanarak arttığına,besin maddelerinin ise bu artan nüfusu doyuracak kadar üretilmediğine dikkat çekmiştir.DARWİN;canlıların hayatta kalabilmek için acımasız bir ölüm-kalım savaşı vermek zorunda kalacaklarını,bu eseri okuduktan sonra ortaya atmıştır. Tabiatta,canlıların yaşyabilmeleri için mücadele etmek mecburiyetinde kaldıklarını hepimiz biliyoruz.Ama bu mücadelede,bütünüyle tabiattaki zayıfları yok etme şeklinde görülmez.DARWİN'in tabiat görüşünü çürüten birçok misaller vardır.Bölüm 3'de gördüğünüz canlılar arasındaki dayanışma ve yaşama şekillerini buna örnek olarak verebiliriz.Madem ki zayıflar elenmektedir;o halde bize göre çok güçsüz gibi görünen türlerin yaşamasını nasıl izah edeceğiz?Mesela,virüsler,bakteriler ve bazı parazit canlılar nasıl olup da hala hayatlarını sürdürebilmektedirler?Tabiat;içinde engelişmiş bir canlı olan insan,bakteriler için her türlü öldürücü ilacı(antibiyotik) kullanlmasına rağmen,kendisinden çok daha zayıf durumdaki bu canlıları yok edememektedir.Açıkça görüldüğü gibi,her canlı,tabiatın belli bir alanında hayatını sürdürebilecek bir yapı ve özelliktedir.Ancak,DARWİN'in "tabii seçim torisi"çağdaş evrimciler tarafından "belirli çevre şartlarına en uygun olanlar daha fazla yaşama ve döl verme şanşına sahiptirler"şeklinde yumuşatılmıştır. DARWİN'in çok tartışılan bir görüşü de insanın evrim ile ilgilidir. DARWİN,"İnsanın türeyişi"adlı eserinde,insanın maymun ve orangutan benzeri bir canlıdan evrimleşmiş olabileceğini ileri sürmüştür.Bu fikir onunsağlığında tartışıldığı gibi,günümüzde de tartışılmaktadır.Birçok bilim adamı,bu görüşü benimsememekte ve ispatlanamamış bir hipotez olarak kabul etmektedir.
Günümüzde yapılan geniş çaplı arama ve araştırmalara rağmen,insanın ilk atasına ait olduğu söylenen fosiller henüz bulunamamıştır.En eski fosillerin ise ya bugünkü insana ,ya da maymun veya orangutana benzediği görülmüştür.Hayatını ilk atalarını aramakla geçiren L.S.B.LEAKEY(Likiy),bu konuda herkesi inandırabilecek bir fosil bulunamadığını belirtmektedir.Yani,insanın maymunla ortak bir atadan türedüiğini,bugünkü ilmi verilere dayanarak söylemek mümkün değildir. Biyosferde yaşayan türleri birbirine karışmaktan alıkoyan bir takım mekanizmalar vardır.Bu mekanizmalar,başka türlerle gen alış verişini sınırlayan etkenlerdir.Mesela,kör farelerle tarla fareleri arasında bir genetik alış-veriş söz konusu olamaz. Evrimcilerin iddia ettiği gibi,türlerin başka türlere değişmesi tabiatta gözlenemez.
Türler değişse bile,bu değişme o türün en fazla değişebileceği sınırlar içinde kalacaktır."İnsan",ilk yaratıldığı günden beri"İnsan" olup,geçirdiği değişmeler onu başka bir türe dönüştürememiştir. Canlıların genlerinde tesadüfen ortaya çıkan değişmelerin hepsi kalıtsal olup,bunlarn seçilme şansı veya yaşama ihtimali pek zayıftır.Çünkü,genlerde meydana gelen ani değişmelerin (mutasyonlar) çoğu öldürücüdür.Yeni türlerin oluşumunu,tabiatta çok az rastlanan ve öldürücü olan böyle bir mutasyon olayına bağlamak mümkün değildir. Ayrıca,tabiatta yeni türlerin oluştuğunu gösteren ara şekillere rastlanmamaktadır.Mesela maymun ve insan arasında "geçit tür" diyebileceğimiz bir canlıyı göstermek,bugüne kadar mümkün olmamıştır.aslında evrimciler de bu gerçeği üstü kapalı olarak kabul etmektedirler.

08.11.2008 Tarihinde eklendi 12205 kez okundu


Diğer Yazilarim

<< Önceki

[1] 2

Sonraki >>


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/fenokulune/public_html/portal/Blog.php on line 257

Yazılarım

 

www.fenprojem.com  / Gizlilik Politikası / Site Haritası

Copyright © 2002-2015 www.fenokulu.net Vergi No:1590073486
İletişim & Reklam fenokulu@yahoo.com Muharrem Baytekin

Flash Player    Pdf  Reader    Flv Video Oynatıcı