Şu An Sitemizde
172 Ziyaretci 0 Üye Online

Blog Menusu

  Ana Sayfa
  Resimlerim
  Makalelerim
  Günlüğüm
  Biyografim

Ahme d
AD: SOYAD:
NO: SINIF:
İSMAİL ŞEKİP UYAL ORTAOKULU
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
7.SINIF 2.DÖNEM 3. ORTAK YAZILI1) 1.( )Sudaki bir kişi havadaki cismi bulunduğu yerden daha yakında
2) Görür.
3) 2.( )İklim,ekosistemdeki canlı çeşitliliğini belirleyen önemli cansız
4) Faktörlerden biridir.
5) 3.( )Van kedisi,nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan
6) canlılardandır
7) 4.( )Mavi bir gömlek kırmızı ışık altında yeşil görünür
8) 5.( ) Hormonlarımızdan glukagon kan şekerini düşürür.
9) 6.( )Hava homojen karışımlara örnek olarak verilebilir.
10) 7.( ) Duvarı itmeye çalışan çocuk fiziksel anlamda iş yapmış
11) Sayılır.
12) 8.( )Kırık şişe parçaları mercek etkisi yaparak yangına sebep olabilir
13) 9.( ) İki pozitif yüklü cisim birbirini iter.
14) 10.( ) Proteinler karbonhidratlar ve yağlar sindirilmeden kana geçerler


1. Refleks hareketimizi ………………….. yönetir.
2. Bir kuvvet bir cisme uygulanan yönde hareket kazandırıyorsa …………… yapmış olur.
3. Otla beslenen hayvanlar besin zincirinin…………. basamağını oluşturur.
4. Maddenin en küçük birimine ………………denir.
5. Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışsa bu tür karışımlara …………… karışım denir.
6. Elektrik akımını ileten çözeltilere…………….…denir.
7. Elektron ortaklaşmasıyla oluşan bağa ……………………………………..…bağ denir.
8. Bir canlının yaşam alanı ya da arandığı zaman bulunduğu yer ………………….…. olarak adlandırılır.
9. Işık prizmasında en çok kırılan renk …………………………………… renktir
10. Direncin birimi …………………………………….


1.Boşaltım sistemi organları nelerdir?(4P)


2-Aşağıda verilen hastalıkların ait olduğu organı yazın.(5
Hastalıklar: Şeker Sinüzit Miyop Guatr Katarakt
Organlar

3-Aşağıdaki boşlukları “iş yapar” yada “iş yapmaz” olarak doldurunuz.(5P)
Üst katlara çimento torbası çıkaran işçi …………………………….
Yere düşen yağmur damlası …………………………………………………….
Televizyon seyreden insan………………………………………………………
Yaprağı hareket ettiren rüzgar ………...…………………………………
Kuvvet uyguladığı halde bir kayayı hareket ettiremeyen işçi……………………………………………………..

4- Aşağıda verilen tabloda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.( 10 P )

Elementin adı Elementin sembolü
Bor
Hidrojen
Azot
Flor
Sodyum
Al
P
Cl
Li
K
5-Aşağıdaki tabloyu verilen örneğe göre doldurunuz. (10p)
Atom Elektron dağılımı Kararlı mı?
12Mg )2)8)2 Hayır
19K
20Ca
10Ne
8O
18Ar

6-Aşağıda verilen kavramları benzerlikleri yönünden uygun kelimelerle eşleştiriniz(5P)
KAVRAM KELİME
1. ( ) Ekosistem a.Öğretmen masası
2.( ) Tür b.Sınıf mevcudu
3.( ) Habitat c.Öğrenci
4.( ) Populasyon d.Okul
5.( ) Ekosistemdeki cansız faktör e.Sınıf

7) En derişikten en seyreltiğe sıralayın.(3P)
A B C
……………………………………………………………………………………

8-
(6P)
I II
Yukarıdaki elektrik devresinde 2 numaralı ampul üzerindeki anahtar kapatılırsa ;

a) Devrede ne gibi değişiklikler gözlenir?Açıklayınız.b) Bu olayın ismi nedir?

1.


İnce kenarlı mercek, fener ve kibritlerle hazırlanan şekildeki düzenekte sadece S kibriti alev alıyor. Buna göre merceğin odak noktası kaç cm’dir?
A) 10 B) 20 cm C) 30 cm D) 40 cm

2. I. Populasyon II. Tür III. Ekosistem IV. Habitat
Yukarıdaki ekolojik terimlerden kapsadığı canlı sayısı en az olandan en çok olana doğru nasıl sıralanır?
A)IV-I-II-III B) III-II-I-IV C) II-I-IV-III D) III-I-II-IV

3. Bir bölgede yaşayan bir türe ait canlı topluluğuna populasyon adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi populasyon değildir?
A) Ankara’daki tiftik keçileri
B) Büyük okyanustaki mavi balinalar
C) Karadeniz’deki hamsiler
D) Okulun bahçesindeki çiçekler

4-) Aşağıdakilerden hangisi görünmeyen ışıktır?

A) Mor B) Kızılötesi C) Mavi D) Beyaz

5-)Aşağıdaki sindirim organlarından hangisinde hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir?

A) Mide B) Yutak
C) İnce bağırsak D) Kalın bağırsak

6-)Aşağıdakilerden hangisi BEYİNCİK’in görevidir?

A) Problem Çözmek B) Yazı yazmayı Öğrenmek
C) Bıçakla meyve soymak D) Dengeyi Sağlamak

7 )

C

B B

Tek renkli bir ışık ışının A, B, C saydam ortamlarında izlediği yollar şekildeki gibidir.
Buna göre ortamların yoğunlukları arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) B>A>C B) C>B>A C) C>A>B D) A>B>C

8) Aşağıda verilen çizelgedeki maddelerden kaç tanesi anyondur?
Ca+2 OH- NH4+ Cl -
CO3-2 Al+3 C NO3-

A) 4 B)3 C)2 D)7


9) Devrenin eş değer direnci kaç ohm dur?

A) 25 B) 30 C) 40 D) 45

10- Aşağıdakilerden hangisinin sahip olduğu enerji türü diğerlerinden farklıdır?
A ) Barajda biriken hareketsiz su
B ) Masa üstünde duran kitap
C ) Sıkıştırılmış yay
D ) Yerde yuvarlanarak giden cisim

11. Basit makineler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) İşten kazanç sağlarlar.
B) Yoldan kazanç sağlarlar.
C) Kuvvetten kazanç sağlarlar.
D) İş yapma kolaylığı sağlarlar.

12. Pozitif yük sayısı, negatif yük sayısına eşit olan cisimlere ne ad verilir?
A) Yüklü cisim B) Pozitif yüklü cisim
C) Nötr cisim D) Negatif yüklü cisim

13. Pozitif yüklü bir elektroskopa, pozitif yüklü bir cisim yaklaştırılırsa yaprakların durumu nasıl değişir?
A) Biraz kapanır
B) Biraz daha açılır
C) Değişmez
D) Önce kapanır sonra açılır

14. Aşağıdaki bezlerden hangisi korku, heyecan, coşku ve öfke anında salgıladığı hormon ile metabolizmayı hızlandırır?
A) Hipofiz B) Tiroit
C) Pankreas D) Böbrek üstü

15.Gökkuşağının oluşum nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havanın soğuk olması
B) Toprağın ışığı yansıtması
C) Denizin ışığı yansıtması
D) Güneş ışınlarının yağmur damlaları için de kırılması

16-) Şekerli su çözeltisini seyreltmek için aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması gerekir?

A) Şeker eklemek.
B) Su eklemek.
C) Güneşte bekletmek.
D) Çözeltinin yarısını başka bir kaba boşaltmak.

CEVAP ANAHTARI
(HER SORU 2P)

1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8 16
Selda GÜNEŞ Meltem AKTAŞ Volkan DURU
Henüz Blog Köşesine
Biyografi Eklenmemiş
 
Henüz Blog Köşesine Yazı Eklenmemiş
 
Henüz Blog Köşesine Günlük Eklenmemiş
 

 

www.fenprojem.com  / Gizlilik Politikası / Site Haritası

Copyright © 2002-2015 www.fenokulu.net Vergi No:1590073486
İletişim & Reklam fenokulu@yahoo.com Muharrem Baytekin

Flash Player    Pdf  Reader    Flv Video Oynatıcı