Şu An Sitemizde
108 Ziyaretci 0 Üye Online

fenokulu.net :: Başlığı Görüntüle - Periyodik cetvelin tarihsel gelişimi


DUYURU
Sayın Üyelerimiz
Forum Sayfasına Giriş Yaptıgınızda Forum Sayfaısnı Boş Olarak görüyorsanız Oturumunuzu Kapatıp yeniden Açmanız Gerkiyor
Eğer Siz Forum köşesine girdiğinizde Forum Sayfasını Boş Olarak Görüyorsanız
Lütfen Buraya Tıklayıp Oturumunuzu Kapatıp Yeniden Giriş Yapın

OTURUMU KAPAT

 Pano KılavuzuPano Kılavuzu   AramaArama   GruplarGruplar   HesabınızHesabınız   Oturum AçOturum Aç 

Periyodik cetvelin tarihsel gelişimi

 
Yeni Konu Gönder   Cevap Gönder    Mesaj Panosu -> Lise 2 Kimya
« Önceki konu :: Sonraki konu »  
Yazar Mesaj
busegedik
Forum Yöneticisi
Forum Yöneticisi


Kayıt: 10022008
İletiler: 4461
Şehir: ANTALYA

İletiTarih: Cmt Şub 12, 2011 5:00 pm    İleti konusu: Periyodik cetvelin tarihsel gelişimi Alıntıyla Cevap Gönder

Periyodik cetvelin tarihsel gelişimi

19. yüzyıl başlarında kimyasal çözümleme yöntemlerinde hızlı gelişmeler elementlerin ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin çok geniş bir bilgi birikimine neden oldu. Bunun sonucunda bilim adamları elementler için çeşitli sınıflandırma sistemleri bulmaya çalıştılar. Rus kimyacı Dimitriy İvanoviç Mendeleyev 1860'larda elementlerin özellikleri arasındaki ilişkileri ayrıntılı olarak araştırmaya başladı ; 1869'da, elementlerin artan atom ağırlıklarına göre dizildiklerinde özelliklerinin de periyodik olarak değiştiğini ifade eden periyodik yasayı geliştirdi ve gözlemlediği bağlantıları sergilemek için bir periyodik tablo hazırladı. Alman kimyacı Lothar Meyer de, Mendeleyev'den bağımsız olarak hemen hemen aynı zamanda benzer bir sınıflandırma yöntemi geliştirdi.Kaynakwh webhatti.com: Periyodik Tablo Tarihçesi

Mendeleyev'in periyodik tablosu o güne değin tek başına incelenmiş kimyasal bağlantıların pek çoğunun birlikte gözlemlenmesini de olanaklı kıldı. Ama bu sistem önceleri pek kabul görmedi. Mendeleyev tablosunda bazı boşluklar bıraktı ve bu yerlerin henüz bulunmamış elementlerle doldurulacağını ön gördü. Gerçekten de bunu izleyen 20 yıl içinde skandiyum, galyum ve germanyum elementleri bulunarak boşluklar doldurulmaya başlandı.

Mendeleyev'in hazırladığı ilk periyodik tablo 17 grup (sütun) ile 7 periyottan oluşuyordu ; periyotlardan, potasyumdan broma ve rubidyumdan iyoda kadar olan elementlerin sıralandığı ikisi tümüyle doluydu ; bunun üstünde, her birinde 7 element bulunan (lityumdan flüora ve sodyumdan klora) iki kısmen dolu periyot ile altında üç boş periyot bulunuyordu. Mendeleyev 1871 de tablosunu yeniden düzenledi ve 17 elementin yerini (doğru biçimde) değiştirdi. Daha sonra Lothar Meyer ile birlikte, uzun periyotların her birinin 7 elementlik iki periyoda ayrıldığı ve 8. gruba demir, kobalt, nikel gibi üç merkezi elementin yerleştirildiği 8 sütunluk yeni bir tablo hazırladı.

Lord Rayleigh (Jonh William Strutt) ve Sir William Ramsay'in 1894 den başlayan soygazlar olarak anıgül helyum, neon, argon, kripton, radon ve ksenonu bulmalarından sonra, Mendeleyev ve öbür kimyacılar periyodik tabloya yeni bir "sıfır" grubunun eklenmesini önerdiler ve sıfırdan sekize kadar olan grupların yer aldığı kısa periyotlu tabloyu geliştirdiler. Bu tablo 1930'lara değin kullanıldı.

Daha sonraları elementlerin atom ağırlıkları yeniden belirlenip periyodik tabloda düzeltmeler yapıldıysa da, Mendeleyev ile Meyer'in 1871 deki tablolarında özelliklerine bakılarak yerleştirilmiş olan bazı elementlerin bu yerleri, atom ağarlıklarına göre dizilme düzenine uymuyordu. Örneğin argon - potasyum, kobalt - nikel ve tellür - iyot çiftlerinde, birinci elementlerin atom ağırlıkları daha büyük olmakla birlikte periyodik sistemdeki konumları ikinci elementlerden önce geliyordu. Bu tutarsızlık atom yapısının iyice anlaşılmasından sonra çözümlendi.

Yaklaşık 1910'da Sir Ernest Rutherford'un ağır atom çekirdeklerin- den alfa parçacıkları saçılımı üzerine yaptığı deneyler sonucunda çekirdek elektrik yükü kavramı geliştirildi. Çekirdek elektrik yükünü elektron yüküne oranı kabaca atom ağırlığının yarısı kadardı. A. van den Broek 1911'de, atom numarası olarak tanımlanan bu niceliğin elementin periyodik sistemindeki sıra numarası olarak kabul edilebileceği görüşünü ortaya attı. Bu öneri H.G.J. Moseley'in pek çok elementin özgün X ışını tayf çizgi- lerinin dalga boylarını ölçmesiyle doğrulandı. Bundan sonra elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralanmaya başladı. Periyodik sistem, Bohr'un 1913'te başlattığı atomların elektron yapıları ve tayfın kuvantum kuramı üzerindeki çalışmalarla açıklığa kavuştu.

Periyotlar. Periyodik sistemin bugün kullanıgül uzun Periyotlu biçiminde, doğal olarak bulunmuş ya da yapay yolla elde edilmiş olan 107 element artan atom numaralarına göre yedi yatay periyotta sıralanır ; lantandan (atom numarası 57) lütesyuma (71) kadar uzanan lantanitler dizisi ile aktinyumdan (89) lavrensiyuma (103) aktinitler dizisi bu periyotların altında ayrıca sıralanır. Periyotların uzunlukları farklıdır. İlk periyot hidrojen periyodudur. Ve burada hidrojen (1) ile helyum (21) yer alır. Bunun ardından her birinde 8 element bulunan iki kısa periyot uzanır. Birinci kısa periyotta lityumdan (3) neona (10) kadar olan elementler, ikinci kısa periyotta ise sodyumdan (11) argona (1Cool kadar olan elementler yer alır. Bunları, her birinde 18 elementin bulunduğu iki uzun periyot izler. Birinci uzun periyotta potasyumdan (19) kriptona (36), ikinci uzun periyotta rubidyumdan (37) ksenona (54) kadar olan elementler bulunur. Sezyumdan (55) radona (86) kadar uzanan 32 elementlik çok uzun altıncı periyot, lantanitlerin ayrı tutulmasıyla 18 sütunda toplanmıştır ve özellikleri birinci ve ikinci uzun periyottaki elementlerinkine çok benzeyen elementler bu elementlerin altında yer alır. 32 elementlik en son uzun periyot tamamlanmamıştır. Bu periyot ikinci en uzun periyottur ve atom numarası 118 olan elementlerle tamamlanacaktır.Kaynakwh webhatti.com: Periyodik Tablo Tarihçesi

Gruplar. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radondan oluşan altı soy gaz, tümüyle dolu altı periyodun sonunda yer alır ve bunlar periyodik sistemin 0 grubunu oluştururlar. Lityumdan flüora ve sodyumdan klora kadar uzanan ikinci ve üçüncü periyottaki yedişer element ise sırasıyla I., II., III., IV., V., VI., VII. grupları oluştururlar. Dördüncü periyotta yer alan, potasyumdan broma kadar sıralanan 17 elementin özellikleri farklıdır. Bunların periyodik sistemde 17 alt grup oluşturdukları düşünülebilir, ama bu elementler geleneksel olarak 15 alt grupta toplanırlar ve demir, kobalt, nikel ve bundan sonraki periyotta benzer özellikte olan elementler tek bir grupta, VIII. Grupta yer alırlar. Potasyumdan (19) manganeze (25) kadar olan elementler sırasıyla Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, VIa, VIIa alt gruplarında, bakırdan (29) broma (35) kadar olan elementler de Ib, IIb, IIIb, IVb, Vb, VIb, VIIb, alt gruplarında toplanırlar.

I. grup alkali metaller grubudur ; lityum ve sodyumun yanı sıra potasyumdan fransiyuma kadar inen metalleri kapsayan bu grup, farklı özelliklere sahip Ib grubu metallerini içermez. Aynı biçimde, berilyumdan radyuma kadar inen elementleri kapsayan II. grup toprak alkali metallerdir ve IIb grubundaki elementleri kapsamaz. III. grubu oluşturan bor grubu elementlerinin özellikleri, IIIa grubunun mu yoksa IIIb grubunun mu, bu grupta yer alacağı sorusuna kesin bir yanıt getirmez, ama çoğunlukla IIIa grubu elementleri bor grubu olarak düşünülür. IV. grubu karbon grubu elementleri oluşturur ; bu grup silisyum, kalay, kurşun, gibi elementleri kapsar. Azot grubu elementleri V. grupta toplanmışlardır. VI. grup oksijen grubu elementlerinden, VII. grup ise halojenlerden oluşur.

Hidrojen elementi bazı tablolarda Ia grubunda gösterilmekle birlikte kimyasal özellikleri alkali metallere ya da halojenlere çok benzemez ve elementler arasında benzersiz özelliklere sahip tek elementtir. Bu nedenle hiç bir grubun kapsamında değildir.

Uzun periyotların (4., 5. Ve 6. periyotlar) orta bölümünde yer alan IIIb, IVb, Vb, VIIb, Ib gruplarındaki ve VIII. gruptaki 56 elemente geçiş elementleri denir.

Bir Periyotta Soldan Sağa Doğru Gidildikçe ;


a) Atom no, kütle no, proton sayısı, atom kütlesi, nötron sayısı, elektron sayısı, değerlik elektron sayısı artar.

b) Atom çapı ve hacmi küçülür.

c) İyonlaşma enerjisi artar.

d) Elektron ilgisi ve elektronegatifliği artar. (8A hariç)

e) Elementlerin metal özelliği azalır, ametal özelliği artar. (8A hariç)

f) Elementlerin oksitlerinin ve hidroksitlerinin baz özelliği azalır, asitlik özellik artar. (8A hariç)

g) Elementlerin indirgen özelliği azalır, yükseltgen özelliği artar. (8A hariç)


Bir Grupta Yukarıdan Aşağıya Doğru İnildikçe ;


a) Proton sayısı, nötron sayısı, elektron sayısı, çekirdek yükü, Atom no, Kütle no artar.

b) Atom çapı ve hacmi büyür.

c) Değerlik elektron sayısı değişmez.

d) İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik azalır.

e) Elementlerin metal özelliği artar, ametal özelliği azalır.

f) Elementlerin, oksitlerin ve hidroksitlerin baz özelliği artar, asit özelliği azalır.

g) Elementlerin indirgen özelliği artar, yükseltgen özelliği azalır.
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster E-Posta gönder MSNM
yaseminkartalKayıt: 06012011
İletiler: 101
Şehir: ADIYAMAN

İletiTarih: Cmt Şub 12, 2011 5:05 pm    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

herşey çok güzel olmuş Smile yalnız periyodik cetvelin boyutu biraz küçük Cool
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster
busegedik
Forum Yöneticisi
Forum Yöneticisi


Kayıt: 10022008
İletiler: 4461
Şehir: ANTALYA

İletiTarih: Cmt Şub 12, 2011 5:14 pm    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

(: Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, büyüğünü rahatlıkla bulabiliceğini tahmin ediyorum (:
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster E-Posta gönder MSNM
yaseminkartalKayıt: 06012011
İletiler: 101
Şehir: ADIYAMAN

İletiTarih: Cmt Şub 12, 2011 5:20 pm    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

bulurum evet de Smile knun dışına çıkmayayım da (bana neden cevap yazmıyorsun?)
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster
busegedik
Forum Yöneticisi
Forum Yöneticisi


Kayıt: 10022008
İletiler: 4461
Şehir: ANTALYA

İletiTarih: Cmt Şub 12, 2011 5:34 pm    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

Eğer bulamassan ben bulurum istemen yeterli (:
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster E-Posta gönder MSNM
elif_kardes
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt: 29022008
İletiler: 29
Şehir: TRABZON

İletiTarih: Pzr Nis 10, 2011 2:26 am    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

güzel bir paylaşım Smile
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster
karay18Kayıt: 12022011
İletiler: 641
Şehir: Lütfen Şehir Seçin

İletiTarih: Pzr Nis 10, 2011 2:47 am    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

saolyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster
-juju-
Yönetici Yardımcı Adayı
Yönetici Yardımcı Adayı


Kayıt: 01032008
İletiler: 1638
Şehir: Aşkumm(Leo)-Gece Gündüz Farketmez;Nerde Kemençe Orda Horon!!-Denilen Yerdeyim...:D

İletiTarih: Pzr Nis 17, 2011 8:39 pm    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

karay18 yazdı:
saolyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaLütfen cümle kur,mümkünse düzgün cümle kur..

Teşekkürler,Buse.
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster MSNM
duygu4598Kayıt: 22022011
İletiler: 382

İletiTarih: Pzr Nis 17, 2011 8:55 pm    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

teşekkürler Smile
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster
yarensu12Kayıt: 02032011
İletiler: 614
Şehir: Lütfen Şehir Seçin

İletiTarih: Pzr Nis 17, 2011 8:59 pm    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

tşk herşey için ama yazı çk uzun o yüzden okumadm
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster
yumi-reyvinKayıt: 27012011
İletiler: 598
Şehir: KAYSERI *natli*m*LEE YO WON-YOO SEUNG HO-KİM NAM GİL

İletiTarih: Pzr Nis 17, 2011 10:56 pm    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

saol
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster Kullanıcının web sitesini ziyaret et
İletileri göster:   
Yeni Konu Gönder   Cevap Gönder    Mesaj Panosu -> Lise 2 Kimya Saatler GMT +10 zaman dilimine göredir
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Forum Seçin:  
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki iletilere cevap veremezsiniz
Bu forumdaki iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumdaki iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
phpBB port v2.0.7 based on Tom Nitzschner's phpbb2.0.6 upgraded to phpBB 2.0.7 standalone was developed and tested by:
ChatServ, mikem,
and Paul Laudanski (aka Zhen-Xjell).

Version 2.0.7 by Nuke Cops © 2004 http://www.nukecops.com

Son Videolar

 

www.fenprojem.com  / Gizlilik Politikası / Site Haritası

Copyright © 2002-2015 www.fenokulu.net Vergi No:1590073486
İletişim & Reklam fenokulu@yahoo.com Muharrem Baytekin

Flash Player    Pdf  Reader    Flv Video Oynatıcı