Şu An Sitemizde
211 Ziyaretci 0 Üye Online

7. Sınıf Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Konu, Deney, Etkinlik, Sunu, Test, Bulmaca ve Kavram Haritaları/ Karışımlar/Karışımlar, Çözeltiler ve Alaşımlar

Aradığınıza hızla ulaşmak için, en üstteki Fenokulunda Araştır kutucuğunda arama yapabilir veya konular kısmından, ilgili sınıf ve konuyu seçerek aradığınız tüm içeriğe ulaşabilirsiniz.Fenokulun hiçbir bölümü ücretli değildir.

 
Konu Dosyalar Deneyler Videolar Testler Flash Sunumlar Bulmacalar Resimler Kavram Haritası Diğer

 


Sayfayı Yazdır

Karışımlar, Çözeltiler ve Alaşımlar

 İki veya daha fazla maddenin özeliklerini kaybetmeden çeşitli oranlarda karışması ile oluşan madde topluluğudur
 
 Şeker + Su = Şekerli su
 Tuz + Su = Tuzlu su
 
 ÖZELLİKLERİ
 
 1-Saf madde değildirler
 2-Homojen veya heterojendirler
 3-Fiziksel yolla oluşurlar
 4-Maddeler her oranda karışırlar
 5-Oluşumları için enerjiye ihtiyaç yoktur
 6-Kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar
 7-Kimyasal formülleri yoktur
 8-Erime ve kaynama noktaları sabit değildir
 9-Öz kütleleri sabit değildir
 10-Kendisini oluşturan maddelere fiziksel yolla ayrışırlar
 11-En az iki atomdan oluşurlar
 12-Yapı taşları olmaz
 
 ÇEŞİTLERİ
 
 a-Homojen karışımlar
 b-Heterojen karışımlar
 
 A - HOMOJEN KARIŞIMLAR
 
 Özelliği her yerinde aynı olan karışımlardır
 
 ÇEŞİTLERİ
 a-Çözeltiler
 b-Alaşımlar
 
 B- HETOROJEN KARIŞIMLAR
 
 
 Özelliği her tarafında aynı olmayan karışımlar
 
 ÇEŞİTLERİ
 a-Süspansiyon
 b-Emülsiyon
 
 
 
 
 Ç Ö Z E L T İ L E R
 
 
 Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklar halinde bulunmasıyla oluşan homojen karışımlardır
 
 Şeker + su = Şekerli su
 Tuz + su = Tuzlu su
 Elemanları
 a-çözünen madde ( şeker , tuz )
 b-çözücü madde ( SU )
 
 ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ
 
 A-ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARINA GÖRE ÇÖZELTİLER
 1-Seyreltik çözeltiler ( çözüneni az çözücü madde miktarı fazla olan çözeltiler )
 ( şekeri az suyu fazla olan çözeltiler )
 
 2-Derişik çözeltiler (çözüneni fazla çözücü madde miktarı az olan çözeltiler )
 (şekeri fazla suyu az olan çözeltiler )
 
 Seyreltik çözeltiler derişik çözeltiye dönüştürülürken
 1-Çözücü ısıtılarak buharlaştırılıp uzaklaştırılarak,
 2-Çözünen madde miktarı artırılarak
 
 B-ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE GÖRE ÇÖZELTİLER
 Çözünürlük tanımı
 1-Doymuş çözelti
 2-Doymamış çözelti
 
 C-ÇÖZEN VE ÇÖZÜNEN MADDE TÜRLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER
 1- katı - katı çözeltiler ALAŞIMLAR
 2- katı – sıvı çözeltiler Şekerli su
 3- sıvı - sıvı çözeltiler Alkollü su
 4- sıvı - gaz çözeltiler Gazoz , kola
 5- gaz - gaz çözeltiler Hava
 
 D-İLETKENLİKLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER
 1-İletken ( Elektrolit ) çözeltiler
 2-Yalıtkan ( Elektrolit olmayan ) çözeltiler
 
 ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ
 1-Homojendirler
 2-Saydamdırlar
 3-Tanecikleri gözle görülmez
 4-Çökelti vermez
 5-Süzgeç kağıdında tortu bırakmaz
 
 
 
 A L A Ş I M L A R
 
 
 Metallerin ısıtılıp eritilerek birbirlerine karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlardır
 Bakır + Kalay ------------> TUNÇ ( BRONZ )
 
 Bakır + Altun ------------>BİLEZİK
 
 Bakır + Çinko ------------>PİRİNÇ
 
 Kurşun + Kalay ------------>LEHİM
 
 Krom + Nikel + Karbon + Demir ------------>ÇELİK


Diğer Konu Sayfa Listesi

Karışımlar
Soru ve Cevaplar İle Karışımlar
Karışımların ve Bileşiklerin Farklılıkları Nelerdir?
Seyreltme ve Deriştirme Nedir?
Çözünme Olayı Nasıl Olur?
Çözelti Çeşitleri
Karışım Çeşitleri
Maddelerin Sınıflandırılması
Karışımlar, Çözeltiler ve Alaşımlar
Karışımlar , Bileşikler Elementler ve Element Simgeleri
Homojen ve Hetorejen Karışımlara Örnekler
Karışımlar ve Özellikleri
Karışımlar (Konu Anlatımı)
Karışımlar (Konu Anlatımı)
Alaşımlar ve özellikleri
Karışımların fiziksel yol ile ayrılması
 
 

 

www.fenprojem.com  / Gizlilik Politikası / Site Haritası

Copyright © 2002-2015 www.fenokulu.net Vergi No:1590073486
İletişim & Reklam fenokulu@yahoo.com Muharrem Baytekin

Flash Player    Pdf  Reader    Flv Video Oynatıcı