www.fenokulu.net
Yemek tuzunun özellikleri

Yemek tuzu veya sofra tuzu olarak bilinen NaCl,iyonik bağlı bir bileşiktir.

Na+ ve Cl- iyonlarının elektrostatik çekim kuvveti ile birbirini çekmesinden oluşur.Doğada kaya tuzu olarak bulunduğu gibi deniz suyunda da % 3 oranında çözünmüş olarak bulunur NaCl'nin suda çözünme denklemi

NaCl----->Na+ + Cl-

şeklindedir.

Buradaki suda çözünme olayı su dipollerinin iyonik kristal yüzeyindeki iyonları sarması ve onları dihidratlaştırması ile gerçekleşmektedir.

NaCl,karakteristik tuz tadındadır.Deniz suyundan % 96 saflıkta elde edilmektedir.Bunun için,deniz suyu geniş yüzeyli büyük havuzlara alınır.Yavaş yavaş suyun buharlaştırılması sağlanır.Böylece sodyum klorür kristallendirilir.

Sodyum klorür,780 C de erir,1413 C de kaynar

18.06.2019