www.fenokulu.net
Soru ve Cevaplar Işık

1.Işık ve ses bir enerjimidir?
Işık  görmemizi sağlayan ses ise duymamızı sağlayan bir enerji çeşididir.

2.Doğal ışık kaynağı nedir?
Kendiliğinden çevresine ışık yayan varlıklara doğal ışık kaynağı denir. Güneş ve ateş böceği doğal ışık kaynaklarıdır.

3.Yapay ışık kaynağı nedir?
Kendiliğinden ışık yaymayan,diğer ışık kaynaklarından aldıkları ışığı yansıtan ışık kaynaklarına yapay ışık kaynağı denir. Örneğin;ay güneşten aldığı ışığı yansıtan yapay bir ışık kaynağıdır.

4.Ayna nedir?
Işığı kontrol ederek ondan yararlanmamızı sağlayan araçlara ayna denir. Bilim insanları aynaları inceleme ve araştırma amacıyla kullanmışlardır.

5.Işık ortamlarda nasıl yayılır?
Bir ışık kaynağından yayılan ışığın aynı ortamda doğrusal olarak yayılır.

6.Maddeleri nasıl görürüz?
Etrafımızdaki maddelerin görünmesini ışık-madde etkileşimi sağlar.

7.Bir cisim üzerine düşen ışık maddeyle nasıl etkileşir?
Bir cisim üzerine düşen ışık cismin özelliğine göre cisimden geçebilir,geçmeyebilir veya geldiği ortama geri dönebilir.

8.Yansıma nedir?
Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir.

9.Parlak yüzeyler ışığı nasıl yansıtır?
Parlak yüzeyler üzerlerine düşen ışığın hemen hemen tamamını yansıtırlar.

10.Işığı geçirme özelliklerine göre maddeler kaça ayrılır?
Saydam madde,yarı saydam madde ve saydam olmayan madde(opak madde) olmak üzere üçe ayrılır. Üzerinde düşen ışığın tamamını geçiren maddelere saydam madde denir. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam madde denir. Üzerine düşen ışığı hiç geçirmeyen maddelere ise opak madde denir. Örneğin cam saydam,buzlu cam yarı saydam duvar ise opak bir maddedir.

11.Tüm sıvıların ışık geçirgenliği aynı mıdır?
Sıvılar genellikle ışığı geçirir. Ancak bu ışık geçirgenliği bütün sıvılarda birbirinden farklıdır.

12.Düz ayna ışığı nasıl yansıtır?
Düz ayna gibi parlak yüzeyler ışığı,rastgele doğrultularda değil belli bir kurala göre yansıtır.

13.Işık ışını nedir?
Herhangi bir ışık kaynağından yayılan veya parlak bir yüzeyden yansıyan ışığı,ışık ışını adı verilen doğrusal bir çizgiyle temsil ederiz. Işığın yayılma ve ilerleme yönünü belirtmek içinde doğrusal çizgi üzerine bir ok koyarız.

14.Işık yansıtıcı bir yüzeye çarptığında ne olur?
Işık yansıtıcı bir yüzeye çarptığında doğrultusu değişir.
15.Gelen ışın nedir?
Yansıtıcı bir yüzeye gönderilen ışık ışınına gelen ışın denir.

16.Yansıyan ışın nedir?
Yansıtıcı bir yüzeye çarptıktan sonra geldiği ortama geri dönen ışık ışınına yansıyan ışın denir.

17.Yansıtma yüzeyinin normali nedir?
Yüzey ile doksan derecelik açı yapacak şekilde çizilen hayali çizgiye yansıtma yüzeyinin normali denir.

18.Gelme açısı nedir?
Gelen ışın ile yüzeyin normali arasında kalan açıya gelme açısı denir.

19.Yansıma açısı nedir?
Yansıyan ışın ile yüzey normali arasında kalan açıya yansıma açısı denir.

20.Yansıma kanunları nelerdir?
a.Gelen ışın,yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir. b.Gelme açısı yansıma açısına eşittir.

21.Işık kaynağı olamayan cisimleri nasıl görürüz?
Işık kaynağı olmayan cisimleri görebilmemiz için o cisimlerden gözümüze ışık ışınlarının ulaşması gerekir. Işığı yansıtmayan siyah cisimler ise görünmez.

22.Düzgün yansıma nedir?
Cisimlerin yüzeylerinin farklı özelliklere sahip olması onların ışığı farklı biçimlerde yansıtmalarına sebep olur. Düzlem aynaya gönderilen paralel ışık ışınları,ayna yüzeyinden birbirine paralel olarak yansır. Bu tür yansımalar düzgün yansıma olarak bilinir. Cisimlerin bir yüzeyde net görüntülerinin oluşması düzgün yansımanın sonucudur.

23.Dağınık yansıma nedir?
Pürüzlü yüzeylerde düzgün yansıma yerine dağınık yansıma görülür. Dağınık yansıma meydana getiren yüzeyler net bir görüntü oluşturmaz.

24.Aynalar nasıl yapılır?
Aynalar,arkaları alüminyum veya gümüşle kaplanmış camlardır. Camın dışında bir yüzü çok iyi parlatılmış pürüzsüz metal yüzeyler de üzerine düşen ışığın hemen hemen tamamını yansıttığı için ayna olarak kullanılır.

24.Kaç çeşit ayna vardır?
Üç çeşit ayna vardır. düz ayna(düzlem ayna),tümsek ayna ve çukur ayna olmak üzere.

25.Düz aynaların özellikleri nelerdir?
Evlerimizde bulunan aynalar genellikle düzdür. Bir düz aynanın önünde durduğumuzda bizden yansıyan ışık ayna yüzeyine çarpar ve yansıyarak tekrar gözümüze gelir. Bu aynalarda oluşan görüntümüz bizimle aynı büyüklüktedir. Oluşan görüntü düzdür. Bizim aynaya olan uzaklığımızla görüntünün aynaya olan uzaklığı birbirine eşittir. Düz aynada oluşan görüntü cisme göre sağlı solludur. Örneğin düz aynanın önünde sağ elimizi kaldırsak görüntümüz sol elini kaldırır. Yine düz aynada kelimeler ters olarak okunur.

26.Düz aynalar nerelerde kullanılır?
Evlerimizde ve günlük hayatımızın birçok yerinde,periskop,projeksiyon makinesinde tepegözde vb. yerlerde kullanılır.

27.Küresel aynalar nelerdir?
Yansıtıcı yüzeyi küresel olan aynalara küresel aynalar denir. Bunlar çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere iki çeşittir.

28.Çukur aynanın özellikleri nelerdir?
Yansıtıcı yüzeyi çukur şeklindeki aynalardır.Çukur ayna üzerine gönderilen paralel ışın demetini bir noktada toplar. Işığın toplandığı bu noktaya aynanın odak noktası denir. Yansıyan ışığı bir noktada toplayan aynalara çukur ayna(iç bükey ayna) denir. Işık bu noktada toplandıktan sonra doğrultusunu ve yönünü değiştirmeden yayılmasını sürdürür. Çukur aynanın odak noktasına kadarki oluşan görüntüler ters ve küçüktür. Odak noktasından sonraki görüntüler ise düz ve büyüktür.

29.Dev aynası olarak adlandırılan ayna hangisidir?
Çukur ayna.

30.Çukur ayna nerelerde kullanılır?
Diş hekimleri diş muayenesinde çukur ayna kullanırlar,teleskoplarda,ışıldaklarda,araba farlarında ve el fenerlerinde kullanılır.

31.Tümsek aynanın özellikleri nelerdir?
Yansıtıcı yüzeyi tümsek şeklindedir. Tümsek ayna(dış bükey ayna) üzerine gönderilen paralel ışık demeti ayna arkasında bir noktadan çıkıyormuş gibi birbirinden uzaklaşarak yansır. Yansıyan ışığın uzantılarının ayna arkasında kesiştiği noktaya tümsek aynanın odak noktası denir. Tümsek aynalarda oluşan görüntüler daima düz ve cisimden küçüktür.

32.Dış bükey aynalar nerelerde kullanılır?
Dış bükey aynalar daha geniş alanlardan ışık yansıttıkları için arabalarda yana ayna olarak kullanılır. Ayrıca bu aynalar mağazalarda güvenlik amaçlı kullanılır.

33.Kahkaha aynaları nedir?
Tümsek,çukur ve düz aynaların farklı büyüklükte ve belli bir kurala bağlı kalmaksızın bir araya getirilmesi sonucu oluşur. Bu aynalarda kendilerine bakanlar kendilerini komik görürler.

 

 

Hazırlayan:GÖKSEL İRİŞ

21.10.2019