www.fenokulu.net
5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2. Ünite Kazanımları

2.ÜNİTE MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

5.SINIF
KAZANIMLAR!!!!!


1.Yağmur ve karın oluşumu ve yer yüzünde suyun uğradığı değişimlerle ilgili olarak öğrenciler;

1.1.Yağmur, kar, buz, sis ve bulutun su olduğunu fark eder .
1.2.Suyun ısınınca buharlaştığını, buharın da soğuyunca yoğuştuğunu gösteren deney tasarlar .
1.3.Buharlaşma ile suyun havaya döndüğü ve yağışlarla buharlaşmanın birbirini dengelediği çıkarımında bulunur.
1.4. Su döngüsü ile yağış–buharlaşma dengesi arasında ilişki kurar .
1.5.Su döngüsünün gerçekleşmesi için enerji kaynağı gerektiği çıkarımında bulunur .
1.6. Kökeni güneş olan enerji olan enerji kaynaklarını açıklar.
1.7. Güneş enerjisinin yeryüzüne ışınlarla ulaştığını bilir.
1.8. Güneş ışınlarının ulaştıkları maddeyi ısıttığını deneyle gösterir .
1.9. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğü sonucunu çıkarır .

2.Isı ve sıcaklık kavramlarının farkını kavramak için öğrenciler;
2.1. Sıcaklığı yüksek olan maddelerin temas ettiği soğuk maddeleri ısıttığını gösteren deney tasarlar .
2.2 Aynı maddenin, az ısı verilince az, çok ısı verilince çok ısındığını deneyle gösterir .
2.3. Aynı miktar ısı verilince az maddenin çok, çok maddenin az ısındığını deneyle gösterir .
2.4. Maddelerin yandığında ısı verdiğini gösteren deney tasarlar .
2.5. Isı ve sıcaklığın farkını gözlemlerine dayanarak açıklar.
2.6. Isınmak için kullanılan yakıtları listeler .
2.7. 2.7 Yakıtlardan elde edilen ısının harekete dönüşebildiğini deneyle gösterir.
2.8 Isı birimlerinin joule ve kalori olduğunu bilir .
2.9 1 joule ve 1 kalorinin büyüklüğünü günlük hayattan örnekler vererek açıklar.Joule ve kalori cinsinden verilmiş enerjileri birbirine dönüştürür

3. Isının madde üzerindeki etkileri ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1 Isı-sıcaklık ilişkisi deneyimlerinden, ısının maddeler üzerindeki en belirgin etkisinin ısınma-soğuma olduğu çıkarımını yapar .
3.2 .Isı etkisiyle maddelerin hacimlerinin arttığını, gündelik hayattan örnekleriyle doğrular .
3.3 Isı alma-verme ile genleşme-büzülme arasında ilişki kurar .
3.4 Genleşmenin çevremizdeki olumlu ve olumsuz etkilerinin farkına varır .

4.Buharlaşma-yoğuşma ve kaynama ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1 Sıvıların ısı alarak buharlaştığını ve buharın yoğuşurken ısı verdiğini deneyle gösterir .
4.2 Buharlaşmanın her sıcaklıkta olabileceğini gösteren deney tasarlar .
4.3 Deney sonuçlarını kullanarak sıcaklık arttıkça buharlaşmanın hızlanacağı çıkarımında bulunur.
4.4 Bir sıvı kaynarken gözlemlerini ifade eder .
4.5 Kaynayan sudan çıkan kabarcıkların su buharı olduğunu gösteren deney tasarlar .
4.6 Kaynama ve buharlaşma arasındaki farkı açıklar .

5. Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları ile ilgili olarak öğrenciler;
5.1 Saf maddelerin kaynama sıcaklıklarının sabit olduğunu gösteren deney tasarlar .
5.2 Kaynama sıcaklıklarına bakılarak sıvıların tanınabileceğini fark eder .
5.3 Bilimsel ölçme sonuçlarının yer ve zaman değişse de birbirine yakın çıkacağını doğrular .
5.4 Ölçmenin ve akılcılığın zan ve tahminden farkını açıklar .


6.Saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları ile ilgili olarak öğrenciler;
6.1. Katıların ısı alarak eridiğini, sıvıların ısı vererek donduğunu fark eder .
6.2. Saf bir maddenin erime-donma sıcaklığının sabit olduğunu deneyle gösterir .
6.3. Aynı maddenin, erime sıcaklığının donma sıcaklığına çok yakın olduğunu deney sonuçlarından çıkarır .
6.4. Erime-donma noktalarına bakarak, maddelerin tanınabileceğini bilir.


7.“Ağır” ve “yoğun” kavramları ile ilgili olarak öğrenciler;
7.1. .Deneyimlerini kullanarak, suda batan ve suda yüzen maddelere örnekler verir .
7.2 Suda yüzme-batma olayının tek başına kütle veya hacim ile açıklanamayacağını deneyle gösterir .
7.3 Eşit hacimli, biri suda batan diğeri yüzen iki maddenin hangisinin kütlesinin daha büyük olacağını tahmin eder .
7.4 Batan maddenin yüzen maddeden daha yoğun olduğunu ifade eder .
7.5 Yoğunluk tanımını ve birimini bilir .
7.6 Yoğunluğun ayırt edici bir özellik olduğunu bilir.
7.7 Yoğunluklar listesine bakarak farklı maddelerden yapılmış eşit hacimli cisimlerin kütlelerini karşılaştırır .
7.8 Suyun katı ve sıvı hâllerinin yoğunluk farkının suda yaşayan canlılar için önemini açıklar .
7.9 Yoğunluklar listesine bakarak farklı gereçlerin yapımı için uygun malzemeler önerir .


DİKKAT!
DEFTERİMİZE YAPIŞTIRIYORUZ,KAZANIMLARI ,KONULARI İŞLERKEN NELER ÖĞRENECEĞİMİZİ-ÖĞRENDİĞİMİZİ VEYA ÖĞRENEMEDİĞİMİZİ TAKİP EDİYORUZ.

UNUTMAYALIM;BAŞARININ ANAHTARI SORUMLULUK SAHİBİ BİREYLER OLARAK BİZLERE VERİLEN GÖREVLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEKTİR!


FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ

Word hali

16.06.2019