www.fenokulu.net
Mantarları Tanıyalım


• Mantarlar kök, gövde, yaprak ve çiçekleri olmayan canlılardır.
•  Fotosentez yapamazlar, bu nedenle dışarıdan aldıkları besinlerle yaşamlarını sürdürürler.
• Mantarlar bitki değildir.
• Doğada, özellikle ormanlık alanlarda değişik türde şapkalı mantarlara rastlamak mümkündür. Bu tür mantarların birçoğu zehirli olabilir.
•  Besin olarak tüketilebilen şapkalı mantarlara kültür mantarı denir. Kültür mantarları, insanlar tarafından seralarda yetiştirilir.
• Besinlerimizin zamanla bozulup çürümesine yol açan canlılar küf mantarları olarak adlandırılır. Bu mantarlar yüzlerce mikroskobik mantarın bir araya gelmesiyle oluşur.
• Bazı yiyeceklerin yapımında ihtiyaç duyulan mantarlar maya mantarlarıdır.

16.10.2019