Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/fenokulune/public_html/portal/sayfalar/MeslekiGelisim/index.php on line 314
YENİ PROGRAMIN OLUMLU ve OLUMSUZ YÖNLERİ
 
 

Şu An Sitemizde
242 Ziyaretci 0 Üye Online

Kategori /Yeni Müfredat Değerlendirmeleri Örnek Çalışmalar/
Toplam Adet Konu Mevcut

Aradığınıza hızla ulaşmak için, en üstteki Fenokulunda Araştır kutucuğunda arama yapabilir veya konular kısmından, ilgili sınıf ve konuyu seçerek aradığınız tüm içeriğe ulaşabilirsiniz.Fenokulun hiçbir bölümü ücretli değildir.

 
Yorum Ekle Arkadaşına Gönder Forma Ekle Konuyu Yazdır

YENİ PROGRAMIN OLUMLU ve OLUMSUZ YÖNLERİ


OLUMLU YÖNLERİ

Ezber yerine, öğrenme üzerine duruluyor. Öğretmen sadece rehber oluyor.
Öğrenci kademe kademe öğreniyor (Sarmal öğrenme), bu da bilgilerin unutulmasını geciktiriyor. Her yıl aynı konunun geliştirilerek tekrar işlenmesi öğrencide, öğrenmenin kalıcılığını büyük oranda artırıyor.
Öğrenci verilen etkinlikler sayesinde araştırma yapmayı, araştırma yapmanın kriterlerini ve ödev hazırlamayı öğreniyor.
Öğrenci bilgisayar kullanmayı, internette ödev araştırmayı öğreniyor.
Öğrenci kütüphanede araştırma yapmayı, bilgiye ulaşmayı öğreniyor.
Öğrenci bilgiye kendisi ulaştığı için bilgi oldukça kalıcı oluyor.
Öğrenci oyun oynayarak öğrendiği için ders sıkıcı olmaktan çıkıyor, zevkli hale geliyor.
Öğrenci gerektiğinde şarkılar söyleyerek, beste yaparak, şiir yazarak, resim çizerek, hikâye kitabı yazarak özel yeteneği olan öğrencilerin derse katılımı artırıyor. Özel yeteneği olan öğrencilerin öne çıkmasını sağlıyor.
Öğretmen sürekli ders anlatmak yerine sadece rehber olduğu için ders sırasında fazla iş yapmasını gerektirmiyor.


OLUMSUZLUKLAR

Acıgöl küçük bir ilçe, eğitimleşme oranı çok düşük halkın bilinci çok az. Programın uygulanması için gereken imkânlar oldukça kısıtlı şimdi bunların üzerinde duracak olursak:
İlçede yeterli miktarda kütüphane yok, var olan kütüphane de ise yeterli miktarda kitap yok. Gereken kitaplar olmadığı içinde öğrenci bilgiye ulaşamıyorlar. Okulumuzda bulunan kütüphanede aynı kaderi paylaşıyor. Gereken kitapları birçoğu yok. Kitaplar olmayınca da öğrenciler araştırma yapamıyorlar
Her öğrencinin evinde bilgisayar yok ya da internet yok. Alternatif olarak internet kafeler var. Kafelerin de malum ortamında dolayı kız çocukları kafelerden yararlanamıyorlar. Tanıdıkları birine söyleyerek konuyu araştırmalarını istiyorlar. Ellerine geçen dökümanda da ya istedikleri bilgi yerine başka bilgi oluyor ya da istenilenin çok çok altında bir bilgiye ulaşabiliyorlar. Erkek çocuklarına gelecek olursak. Onlarda kafelere sadece oyun oynamak için gidiyorlar. Ödev araştırmayı bilmiyorlar ya da öğrenmek istemiyorlar. Çünkü oyun oynamak çok daha cazip geliyor. Onlarda yine kafecilerden bilgiyi istiyorlar. Kafecilerde kafalarına göre bir şeylerin çıktısını alıp çocuğa veriyorlar. Bu dökümanlar da gereken bilgiyi içermiyor.
Öğrenciler çoğu zaman istenen bilgiye sair sebeplerden ötürü ulaşamıyorlar.
Öğrenci üzerine düşen görevi yapmadığı ya da yapamadığı için iş yine öğretmene düşüyor. Yani bir yerde öğretmen mecburen eski sistemi uygulamaya devam etmek zorunda kalıyor.
Ders saatleri verilen etkinlikler için çok yetersiz kalıyor. O kadar çok etkinlik var ki, etkinlik yapayım derken ders gerektiği gibi işlenemiyor.
Öğrenci etkinlikleri bir araç olarak değil amaç olarak görüyor.
öğrencinin her gün kağıt, kalem vs. kırtasiye malzemesi almasından şikayetçiler. “Her gün bu kadar malzemeyi ne yapıyorlar” diye serzenişte bulunuyorlar.
Yapılması gereken etkinlikler o kadar çok kırtasiye malzemesi istiyor ki, kırtasiyeciler ve bilgisayarcılar zengin oldular.
Sınavın kaldırıldığı söylendi ama bu defa da SBS adı altında her yıl yapılacak sınavlar çıktı. Dershanelerin ve Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı deneme sınavları eski sistemin aynısı. Hal böyle olunca bizlerde başarısız öğretmen ve öğrencilerimizde başarısız öğrenciler oluyorlar. Mademki program değişti, sınav sistemi ve soru şeklileri de değişmelidir.
Ayrıca yeni müfredat hakkında gerek öğretmenler ve gerekse de idareciler yeterli düzeyde bilgilendirilmemiştir. Yeterli düzeyde hizmet içi eğitim verilmemiştir.
Bu yüzden her okulda farklı bir uygulama görmek mümkün oluyor.


FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ YENİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRMESİ


Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın Amaçları
Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşamalarını sağlamak,
Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duygusu geliştirmelerini teşvik etmek,
Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak,
Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerileri kazanmalarını sağlamak,
Eğitim ile meslek seçimi gibi konularda, fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak,
Öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede mesleklerin değişen mahiyetine ayak uydurabilecek kapasiteyi geliştirmelerini sağlamak,
Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,
Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak,
Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak,
Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak,
Meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik verimliliklerini artırmalarını sağlamaktır.
Sınıfta farklı şekilde öğrenmeye ihtiyacı olan öğrenciler vardır. Bu öğrenciler, farklı öğrenme metotları ile öğrenebilir, bilgilerini arkadaşları ile paylaşarak içselleştirebilirler.
Öğrenme pasif bir süreç değil, öğrencinin öğrenme sürecine katılımını gerektiren etkin, sürekli ve gelişimsel bir süreçtir. Bu yüzden, öğretim sürecinin çoğunlukla “öğrenci merkezli” olması gerektiği genel kabul görmüş bir gerçektir.
Bilgi ve anlayışlar her birey tarafından kişisel ve sosyal olarak yapılandırılır. Ancak ortak fiziksel deneyimlerde, dil ve sosyal etkileşimler nedeniyle bireylerin yapılandırdığı anlam kalıplarında ortak yönler vardır ve bu anlam kalıplarının olabildiğince yakınsatılması, okul ortamında da sağlanabilir.
Fen öğretimi, mevcut kavramlara eklemeler yapılması veya genişletilmesi olmayıp, bunların köklü bir şekilde yeniden düzenlenmesini gerektirebilir.
İnsanlar, dünyayı anlamlandırmaya çalışırken yapılandırdıkları yeni bilgileri değerlendirerek özümler, düzenler veya reddedebilirler.


Yeni müfredatındaki temel anlayışlar
Az Bilgi Özdür
Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı
Öğrenme Sürecine Yaklaşım
Ölçme ve Değerlendirme
Gelişim Düzeyi ve Bireysel Farklılıklar
Bilgi ve Kavram Sunum Düzeni
Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle Uyum
Öğretim Programının öğrenme ile ilgili kabullenişleri şöyle özetlenebilir:
Öğretme ve öğrenme arasındaki ilişki her zaman doğrusal ve birebir değildir. Bilgi ve beceriler, öğretim uygulamaları ile öğretmenden öğrenciye olduğu gibi aktarılamaz.
Öğrencilerin, öğrenme süreci öncesinde edinilmiş kişisel bilgi, görüş, inanç, tutum ve amaçları öğrenmeyi etkiler.


Hazırlayan:
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Mustafa KAVRAMA
 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YILSONU DERS BİTİM RAPORU

Program:

2006–2007 Eğitim Öğretim yılında 6. sınıflarda tüm Türkiye genelinde uygulanan 7. sınıflara pilot uygulama olan yeni program tamamıyla eğitimde yeni bir anlayışı getirmeye çalışıyor. Tamamen öğrenci merkezli, öğrenciyi araştırmaya iten bir yaklaşım söz konusudur. Öğrenciye bilgiyi hazır almayı değil, araştırıp bulmaya sevk ediyor. Öğretmen ise bilgiyi arama çalışması esnasında rehberlik yapıyor. Bu rehberlik sadece öğretmeni değil aileyi de kapsıyor.

Eğer öğrencinin ailesi ile iyi bir iletişimi varsa öğretmeni ile de iletişimi o oranda iyi oluyor, yapılan performans ödevleri de itinalı yapılmış oluyor.

Bu yüzden bu programın başarısının artması için ailenin de program hakkında seminerler şeklinde bilgilendirilmesinde fayda vardır. Çünkü aile ile iyi bir iletişim kuramayan öğrenciler öğretmenleri ile de iletişimlerini sağlayamıyorlar. Yapılan ödevlere karşı ilgisizlik, araştırmaların hiç yapılmaması ya da sadece olsun diye yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu tip veliler ise performans ödevlerini sadece maddi külfet olarak görmekte ve bu konuda öğretmenlerle tartışmaktadırlar. Yine velinin anlayışı da uygulama yapılan bölgeye göre değişmektedir. Çamlıdere ilçesinde eğitimli veli sayısı çok azdır. Evlerinde bilgisayar, internet bağlantısı ya da gerekli kaynaklar hemen hemen hiç olmadığı için öğrenciler araştırma yapamamaktadırlar. Tek kaynak internet kafedir, bazı öğrenciler bu durumu kötüye kullandıkları için velileri verilen ödevler rahatsız etmektedir.

Ders Kitabı:


Kitaplar hazırlanırken kullanılan dilin akıcı ve sade olması öğrencileri ders kitabına çekiyor. Ayrıca kelime dağarcıkları düzgün bir Türkçe ile güçlendirecek kelimeler kullanılmıştır. Kitapta önce etkinliği yaptırıp, sonra yorumlatıp ve arkasından da teorik bilgiyi vermesi öğreniciyi önce düşündürüyor, sonra düşüncelerinin doğruluğunu ya da yanlışlığını göstererek bilgiyi kavramasını sağlıyor. Böylece öğrenciler hipotez kurmayı daha sonra da kesin bilgiye ulaşmayı öğreniyorlar. Ayrıca kitapta konu ile ilgili günlük hayattan bilgiye dayalı öykülerin anlatılması, öğrencilerin bu geçiş dönemlerindeki dengelerini güzel bir şekilde sağlıyor.

Ancak kitapta yer alan etkinliklere ayrılan süreler tam anlamıyla yetmiyor. Tüm etkinliler yapılmaya çalışıldığında süre sıkıntısı yaşanıyor. Ayrıca yeni program sarmallık ilkesine dayandığından geçen yılın konuları üzerine yeni konular veriliyor. Öğrenciler geçmiş konuları tam hatırlayamıyorlar hatırlatma için kullanılan süre belirtilmemiş. Öğrenciler hatırlatmayı öğretmenden beklemektedirler bu da eski müfredata dönmeye neden olmaktadır. Ünite başında verilecek geçmiş konulara ilgili araştırma ödevleri bu sorunun giderilmesine yardımcı olabilir.


Çalışma Kitabı:

Öğrencilerin ilgisini çekebilecek etkinlikler bulunmaktadır. Kitapların renkli olması öğrencilerin isteklerini artırmaktadır. Ayrıca ellerini altında hazır bir kaynak olduğundan günlük tekrarları için ek bir kaynağa ihtiyaçları yoktur.
Ders kitabı ile çalışma kitabındaki etkinler zaman zaman bire bir aynı olmaktadır. Bu da gereksiz yere zaman harcanmasına neden olmakta ve öğrencileri sıkmaktadır. Öğrenciler eski müfredata fazlasıyla adapte oldukları için çalışma kitabından verilen ödevleri ciddiye almamakta ve ödevden saymamaktadırlar. Bu nedenden dolayı eksik, yapılmamış etkinlikler olmaktadır. Bu da günlük tekrarların yapılmamasına sebep olmaktadır.

Ayrıca laboratuar kullanımıma çok ihtiyaç olmaktadır. Öğretmenin teknolojiyi çok iyi kullanmasının önemi ikinci planda kalmaktadır. Çünkü eğer öğretmen bunları uygulayacak ortam bulamazsa o teknolojiyi bilmesini bir anlamı yoktur. Bizim laboratuarımız çok küçüktür, otuz taburesinin olmasına rağmen öğrenciler çok sıkışık oturmaktadırlar. Etkinlikleri yaparken çok da rahat değiller. Ayrıca hazırladıkları sunumu ancak bilgisayar laboratuarı boşsa, ki buda nerdeyse imkânsız, sunma şansları olmakta. Hazırladıkları etkinlikleri sunamadıklarında ise bir sonraki sefere sunum hazırlamakta tamamen isteksiz olmaktadırlar. Sunumlarını gerçekleştirdiklerinde ise ilgileri çok artmaktadır. Bilgisayarda yeni bir şeyler öğrenip bunu başka bir derste kullanıp etkin olmak çok hoşlarına gitmektedir.

Yine projeleri hazırlamakta problemler çıkmaktadır. İlk önce veliler projenin ilgilerini çekip çekmemesine göre çocukta tepki oluşturtmaktadırlar. İlk önce veli ile görüşmek gerekmektedir. Proje ilgilerini çekti ise çok güzel eserler ortaya çıkmaktadır. Gelecek yıl daha güzel eserler ortaya çıkacaktır.Emine AYDIN
Çamlıdere Merkez Atatürk İlköğretim Okulu
Fen ve Teknoloji Öğretmeni

22.01.2008 Tarihinde eklendi 20741 kez Okunu

Yapılan Yorumlar


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/fenokulune/public_html/portal/sayfalar/MeslekiGelisim/index.php on line 493

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/fenokulune/public_html/portal/sayfalar/MeslekiGelisim/index.php on line 504


Henüz Bu Dosyaya Yorum Yapılmamış

 
 

 

www.fenprojem.com  / Gizlilik Politikası / Site Haritası

Copyright © 2002-2015 www.fenokulu.net Vergi No:1590073486
İletişim & Reklam fenokulu@yahoo.com Muharrem Baytekin

Flash Player    Pdf  Reader    Flv Video Oynatıcı