Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/fenokulune/public_html/portal/sayfalar/MeslekiGelisim/index.php on line 314
Yeni 8.Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Müfredat Programının Değerlendirilmesi
 
 

Şu An Sitemizde
261 Ziyaretci 0 Üye Online

Kategori /Yeni Müfredat Değerlendirmeleri Örnek Çalışmalar/
Toplam Adet Konu Mevcut

Aradığınıza hızla ulaşmak için, en üstteki Fenokulunda Araştır kutucuğunda arama yapabilir veya konular kısmından, ilgili sınıf ve konuyu seçerek aradığınız tüm içeriğe ulaşabilirsiniz.Fenokulun hiçbir bölümü ücretli değildir.

 
Yorum Ekle Arkadaşına Gönder Forma Ekle Konuyu Yazdır

Yeni 8.Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Müfredat Programının Değerlendirilmesi

ZATİ AĞAR İLKÖĞRETİM OKULU
8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MÜFREDAT PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

       Müfredatın içeriği  alt sınıfların   devamı niteliğindedir.6. Ve 7.  sınıfta daha basit şekilde verilen konular 8. sınıfta biraz daha ayrıntıya girerek anlatılmıştır.Geçen seneki 8. sınıfların müfredatı ile karşılaştırıldığında yeni müfredat hem öğrenci seviyesinde hem konu dağılımı için zaman yeterli hem de öğrenci merkezli eğitime yöneliktir.
8, sınıflar geçen seneden yeni müfredatı işlemeye başladıkları için bu eğitim-öğretim yılında içeriğe yabancılık çekmeyeceklerdir.Aksine 6, sınıfta temelini aldıkları konuları daha ayrıntılı olarak öğreneceklerinden herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır.Bunun yanında ilk kez karşılaşacakları  hücre bölünmeleri,kalıtım,basınç,sıvılarda kaldırma kuvveti gibi konularda öğrencilerde merak uyandıracak niteliktedir.Ancak kalıtım konusunun  mayoz bölünmeden önce ele alınacak olması öğrencide anlam karmaşasına yol açabilir.
       Ders öncesi hazırlık amacıyla öğrenciye verilen konu ile ilgili araştırma çalışmaları öğrencilerin yabancı olmadıkları konularda olacağından ve konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler öğrenecekleri için araştırma öğrenciler açısından daha zevkli olacaktır. Ancak velilerin yeni programla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmaması nedeniyle öğrencilerimizden bazıları aile desteği alamadığından ders dışında araştırma yapmak için yeteri kadar imkan bulamamaktadır,
       Etkinlikler ve konu ile ilgili resimler öğrencilerin konulara ilgilerini artıracaktır.
      Her ünitede ilgili konunun başındaki öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin ön bilgilerini yoklayan ve öğretim esnasında dikkate alan bir tarzda yapılması, daha sonra öğrencilerin konu sonunda bilişsel yapısında meydana gelen değişiklikleri gözlemlemesi, öğrencinin öğrendiğinin farkına varması açısından önemlidir.

1.ünite: Hücre bölünmesi ve Kalıtım  kavramı etrafında öğrencilerin gözlem, karşılaştırma, model oluşturma, bilgi ve veri toplama, verileri kaydetme, yorumlama, sonuç çıkarma ve sunma becerilerin geliştirmeye odaklanılmıştır.Genetik mühendisliğinin çağımızın bilimi olduğu düşünülürse bu ünitede bu konunun günlük hayatla ilişkilendirilmesi önemlidir. 
2.ünite:Kuvvet ve Hareket. Öğrencilerden sıvı ve gazların kaldırma kuvveti ile ilgili katı,sıvı ve gaz basıncını keşfetmeleri beklenmektedir.Bu ünitedeki etkinliklerle öğrencilerin ölçme,deney önerme  ve deney yapmaları teşvik edilerek alt sınıflarda edindikleri bilişsel süreç becerilerini geliştirmeleri de hedeflenmektedir.

3.ünite:Maddenin  yapısı ve özellikleri .Bu ünitede öğrencilerden elementleri sınıflandırarak periyodik çizelgeyi incelemeleri,metal ametal ve yarı metallerin özelliklerini keşfederek uygulama alanlarına örnekler vermeleri,anyon ve katyonun oluşum süreci hakkında bilgilerini geliştirmeleri,kovalent ve iyonik bağlar üzerinde durarak kimyasal bağlar ile kimyasal tepkimeleri ilişkilendirerek tepkimeleri denklemlerle ifade etmeleri istenmektedir.asit ve baz kavramlarını tanımlayarak nötralleşme tepkimelerini açıklayacak,kimyanıngünlük hayattaki uygulamalarına örnekler verecek alt yapı oluşturulacaktır.Öğrencilerin kimyasal tepkime kavramı etrafında gözlem yapma ,karşılaştırma sınıflama,analiz etme ,tahin etme,deney tasarlama ,veri toplama,veri kaydetme ve sunma gibi bazı bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi,çevre ve toplum sorunları hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
4.ünite: Ses.Ünitenin içeriğini ses dalgası ve özellikleri,,sesi tanılamada kullanılan özelliklerden şiddet ve yükseklik kavramları,frekans-yükseklik ve şiddet-genlik ilişkisi,ses enerjisi,sesin yayılma hızı ve çeşitli müzik aletlerinde oluşturulan sesler oluşturmaktadır.ünite, mümkün olduğunca öğrencinin yakın çevresinde gözlemlenebilir,basit araştırmalarla keşfedilebilir ve günlük hayatta sık karşılaşılabilir ses ile ilgili olayları kapsamaktadır.
5.ünite: Maddenin halleri ve ısı.öğrencilerden ısı enerjisinin mekanik ve ısı enerjisine dönüşebildiğini keşfetmeleri,ayırt edici bir özellik olan özısı kavramını öğrenmeleri,ısınmanın enerji alıp verme olduğunu kavramaları,maddelerin ısınırken veya soğurken aldıkları verdikleri ısı enerjisini atom veya moleküller arasındaki bağlarla ilişkilendirmeleri,öğrencilerin ısı enerjisi ve hal değişimi kavramları etrafında ,gözlem karşılaştırma,sınıflandırma,çıkarım yapma,tahminde bulunma,bilgi ve veri toplama,grafik çizme ve grafik okuma gibi bazı bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
 6..ünite:Canlılar ve enerji ilişkileri.Fotosentez ve solunum ile ilişkili olarak  enerji dönüşümü,besin zincirinde üreticiler,tüketiciler,ayrıştırıcılar,besin zincirine paralel olarak madde döngüleri,geri dönüşüm,yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ele alınacaktır.
7.ünite:Yaşamımızdaki elektrik.Öğrencilerin elektrik akımının manyetik,ısı ,ışık ve hareket etkisini ve kullanım alanlarını incelemeleri,elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini tespit etmeleri,ve elektrik enerjisini kullanarak çeşitli model ve projeler tasarlamaları  hedeflenmektedir.Ayrıca  elektrik enerjisinin başka enerji türlerine dönüşümünün keşfedileceği,deney ve araştırmaya dayalı etkinlikler ile hayatı kolaylaştıran modeller oluşturularak teknolojinin küçük uygulamalarının öğrencilerce sergilenmesi amaçlanmıştır.
 8.ünite:Doğal süreçler.öğrenciler bu ünitede levha hareketlerinin önemini kavrayarak sonuçlarından haberdar olup depremin doğal bir süreç olduğunu fark edecekler,gökyüzü gözleminin ve gözlem sonuçlarının düzenli olarak kaydedilmesinin ,hava olaylarının önceden bilinmesi gerekli önlemlerin alınması bakımından önemini algılayacaklar ,ayrıca teknoloji ile gökyüzü gözlemi arasındaki ilişkiyi kavrayacaklardır.
 YÖNTEM VE TEKNİKLER
Etkinlikler ve deneyler öğrenci seviyesine uygun.Yöntem ve tekniklerin yaparak,yaşayarak öğrenme imkanı sağlaması görsel öğelerin sıkça kullanılması konulan gerçek hayatla ilişkilendirme ilgiyi arttıracaktır.
Öğrencilerin ilgilerini çeken konularda proje görevleri almaları sayesinde derse ilgileri artacaktır. Sınıf içinde seçtikleri arkadaşları ile hazırladıkları afişleri sergilemek sınıf içi kaynaşmayı ve diğer sınıf arkadaşlarını daha iyi tanımayı sağlayacaktır.
Oluşturulan gruplarla oynanacak oyunlar konu tekrarı sağlayarak öğrencinin eğlenirken öğrenmesini sağlayacaktır.
Ders işlenişi sırasında öğretmenin teknolojik materyallerden yararlanması öğrencinin konuyu daha iyi kavramasını sağlayacaktır.
ARAÇ VE GEREÇLER
Ders kitapları ve çalışma kitapları öğrenci seviyesine uygundur.Evde yapabilecekleri etkinlikler olması okul dışında ders çalışmayı sağlamaktadır. Yeni müfredatın öğrenci merkezli eğitime ağırlık vermesi nedeniyle öğrencilerin teknolojiyi kullanmaları artmış gerek performans görevlerini gerek proje görevlerini yerine getirirken araştırma safhasında bilgisayar ve internet kullanımı artmış,böylece teknoloji daha çok hayatlarının içine girmiştir.
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Konu sonlarında yapılan değerlendirme formlarında farklı seçenekler farklı zeka tipine sahip öğrencilerin değerlendirilmesinde ayrımı ortadan kaldırarak daha objektif bir değerlendirme yapılmasını sağlayacaktır.
Oluşturulan alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri öğrencilerin her derste başarılı olabileceklerini gösterecek ve öğrencilerin derslere önyargılı yaklaşmalarını engelleyecektir.
Öğrencinin ders içindeki performansının farklı kıstaslarla değerlendirilmesi öğrenci başarısını artıracaktır.Performans ve Proje görevleri öğrencinin kendini ifade edebilmesi açısından faydalı bir yöntemdir.
SINIF İÇİ UYGULAMALAR
Grup çalışmaları sayesinde öğrenci kendini daha iyi ifade edebilecek hale gelecektir.Teknoiojinin dersin işlenişine katkısı derse ilgiyi artıracaktır.Dersin işlenişi daha eğlenceli ve daha zevkli olunca öğrencinin derse bakış açısı ve katılımı olumlu yönde etkilenecektir.Grup çalışmaları öğrenciler arasında işbirliğini artıracaktır.
Teknolojik gelişmeler öğrencinin kendini yenilemesini sağlayacaktır.
SINIF İÇİ ETKİLEŞİM
Eğer veli yeni program (içeriğinden çok programın mantığı ve getirilen) konusunda bilinçlendirilirse öğrenci-öğretmen-veli işbirliği artacaktır.
öğrenciler arası iletişim ve paylaşım artacaktır.Öğrencinin daha aktif olmasını sağlayacak ve kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlayacaktır.

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ               FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
 BURCU ÇAKICI TUFAN                                 SUAT TEKİN

07.09.2008 Tarihinde eklendi 47118 kez Okunu

Yapılan Yorumlar


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/fenokulune/public_html/portal/sayfalar/MeslekiGelisim/index.php on line 493

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /home/fenokulune/public_html/portal/sayfalar/MeslekiGelisim/index.php on line 504


Henüz Bu Dosyaya Yorum Yapılmamış

 
 

 

www.fenprojem.com  / Gizlilik Politikası / Site Haritası

Copyright © 2002-2015 www.fenokulu.net Vergi No:1590073486
İletişim & Reklam fenokulu@yahoo.com Muharrem Baytekin

Flash Player    Pdf  Reader    Flv Video Oynatıcı