www.fenokulu.net
Kazanım nedir? Kazanımlar nasıl hazırlanır nasıl ölçülür?

Kazanım; öğrencilerin aktarılan her ünitede ve o üniteyi öğrenirken geçirmeleri gereken süreci ifade eden adımlardır. Ancak bu kazanımların ne oranda öğreniiebildiğini ölçebilmek için "Tanı Testleri "ne ihtiyaç vardır.
Kazanımlar oluşturulurken öğrencilere aktarılacak konunun akademik bağıntıları ve aktarılırken kullanılacak pedagojik süreçleri incelenmeli ve aktarım sonrasındaki öğrenme sürecini ölçebilmek için Tanı Testi kullanılmalıdır.

26.04.2018