Proje yarışması

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Yarışma Klavuzu

e-Posta Yazdır PDF

Amaç

• fenokulu.net "Bilim insanı oluyorum." proje çalışması ilköğretim okullarının 4.,5.,6.,7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler fen bilimleri alanlarında hazırladıkları projeleriyle çalışmaya katılabilmektedir. Bu alanlardaki konuların projelendirilmesi aşamasında, çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmaktadır.

Önemli Hususlar

• Sıkça Sorulan Sorular kısmını mutlaka inceleyiniz.

• fenokulu.net "Bilim insanı oluyorum." proje çalışması, ilköğretim fen bilimleri müfredatlarında yer alan bilgi ve konularda yapılacak araştırma projelerini kapsamaktadır. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu nedenle, uygulama projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler gibi) değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Proje başvuru işlemleri internet ortamında yapılacaktır. Yarışma esaslarına yarışma kılavuzu sayfasından ulaşılabilecektir.

• Bu benim eserim proje yarışmasına bu sene veya önceki senelerde gönderilmiş , kayda girmiş, derece almış herhangi bir projenin aynısı ile sadece  proje sahibi katılabilir. Bu tür bir etik olmayan durum tespit edildiğinde yarışmacı dereceye girmiş olsa dahi yarışmadan elenir. Yarışmaya katılan her proje sahibi bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır.

• Yarışma için hazırlanan videolarda "Bu video, Morpa Kampüs ve Fenokulu'nun düzenlediği 'Bilim insanı oluyorum. Proje Yarışması' için hazırlanmıştır." ifadesi sesli olarak ifade edilmelidir.

• Öğrenciler tek başlarına veya iki kişilik (en fazla iki kişi) gruplar hâlinde proje hazırlayabileceklerdir. Ödül ve değerlendirme sonucu sadece başvuran öğrenciye ait olarak duyurulacaktır.

• Öğretmenler 1'den fazla projeye danışmanlık yapabilirler.

• Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.

• Her öğrenci sadece 1'er proje ile çalışmaya katılabilirler.

• Proje değerlendirme sonuçlarını öğrenciler 19 Mayıs 2013 de fenokulu.net den öğrenebileceklerdir.

• Proje danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır.

• Proje danışman öğretmen aynı zamanda juri üyesi olamaz.

• Proje videosu en fazla 10 dakika sürecek şekilde hazırlanmalı ve girişinde en fazla bir dakikalık ön tanıtım bölümü olmalıdır. Ön tanıtım bölümünde öğrencinin hangi konuyu nasıl anlatmayı planladığı, kullanılan yöntemin neden tercih edildiği belirtilmelidir. Videoda hiçbir şekilde Rumuz, İsim, Okul Adı gibi bilgiler, alt veya üst bilgi olarak sunulmamalı ve söylenmemelidir.

• Proje videosu reklam öğeleri içermemelidir.

• Proje son başvuru tarihi olan 06 Mayıs 2013 tarihinden sonra proje başvuru formunda hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.

• Okulda Fen Bilimleri branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.

• fenokulu.net "Bilim insanı oluyorum." proje yarışmasında ki amaç öğrencilerin kendisinin zihinsel üretim içinde olmasını sağlamaktır. Bu nedenle hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu, tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun proje çalışması sürecinden çıkarılacak ve verilen ödül ve belgeler geri alınacaktır.

• Tüm değerlendirmeler fen ve teknoloji öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucuna itiraz edilemez. Yarışmaya katılan öğrenci bunu peşinen kabul etmiş olur.

Yarışmaya nasıl katılacaksınız?

• Yarışma ana menüdeki Üye olun linkinden girerek üyelik bilgilerinizi doğru bir mail adresi ile giriniz.

• Mail adresinize gelen onay linkine tıklayarak üyeliğinizi tamamlayınız.

• Ana menüdeki Giriş Yapın linkinden giriş yaparak, önce Başvuru Bilgilerim linkini tıklayarak ilgili alanları eksiksiz doldurup kaydediniz.

• Sonrasında ise Proje ekle butonundan proje bilgilerinizi ve youtube video linkinizi ekleyebilirsiniz.

Projelerim linkinden ise proje bilgileriniz ile ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz.

Yarışma Afişi

http://www.fenokulu.net/projeyarismasi/afis.doc


Projeniz Aşağıdaki Hususlara Juri Tarafından 10 Üzerinden Not Verilerek Değerlendirilecektir.


• Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler olmaması,

• Proje konusunun fen bilimleri kapsamında olması,

• Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,

• Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçların tam, açık anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,

• Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması

• Güvenlik uyarılarına uyulması,

• Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.

• Sonuca ulaşabilme yeterliği,

• Toplumsal veya ekonomik bir yarar sağlaması,

• Kaynakların belirtilmesi,

• Özgünlük ve yaratıcılık,

• Kullanılan bilimsel yöntem,

• Tutarlılık ve katkı,

• Uygulanabilir veya kullanışlı olması,

• Sonuç ve açıklık,

• Özümseme ve hâkimiyet,

PROJE NEDİR?

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması söz konusudur (TÜBİTAK-Proje Yarışmaları Kitapçığı 2010, Proje Rehberi, s:18)
Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadar olan süreçleri içerir.

PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir. Bilimsel yöntem, gözlemleri-olayları açıklamak ve sorulara cevap vermek için kullanılan deneysel bir süreçtir.
Bilim adamları doğadaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için bilimsel yöntem kullanır. Başka bir deyişle onlar, bir deney tasarlayarak bir ögeyi başka bir ögenin "nedeni" haline getirirler böylece diğerini-sonucu, tahmin edilebilir hale dönüştürürler.
Yapacağınız projedeki çalışmalarınızda bilimsel yöntem izlemek, sorunuzu belirlerken, varsayımınızı geliştirirken, deneyinizi tasarlarken, yaparken ve değerlendirirken sizlere yardımcı olacaktır.

BİLİMSEL YÖNTEM
Kaynak: http://www.sciencebuddies.com
Daha fazlası için aşağıda bağlantısı verilen sayfayı kullanabilirsiniz. http://www.sciencebuddies.com/science-fair- prqiects/prqiect_guide_index.shtml?From=body


Bilimsel Yöntemin Adımları
1. Bir Soru Sorun: Bilimsel yöntem, gözlemlerinize ilişkin bir soru sorduğunuz zaman başlar. Nasıl, Ne, Ne zaman, Kim, Hangi, Neden ya da Nerede?
Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir.
Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar
arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir. * . . ...
2. Konuyla ilgili Araştırma Yapın: Sorunuzu cevaplamak için konuyla ilgili var olan
bilgilerle ilgili araştırma yapmalısınız. İyi bir bilim insanı olmak, başkalarının önceden yaptığı yanlışları yapmamak ve araştırmada elde ettiğiniz, bir araya getirdiğiniz, bilgilerin boşa gitmemesi için, kütüphanede ve internette araştırma yapmadan önce bir araştırma planı yapmalısınız. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanabilir.
3. Varsayım Oluşturun, Projenizi Tanımlayın: Varsayım, olayların nasıl meydana geldiğine ilişkin düzenlenmiş tahmindir.
"Eğer (ben bunu yaparsam) ,(sonra) (bu) (olur)"
Varsayımınızı kolayca ölçülebilir ve asıl sorunuzu yanıtlamaya yardımcı olacak biçimde oluşturmalısınız.
Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçlar da tanımlanmalıdır.
Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılır.
Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.
4. Varsayımınızı Bir Deney Yaparak Sınayın: Deneyiniz varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu sınayacak, gösterecektir. Deneyinizin hassas ve kurallara uygun bir şekilde yapılması çok önemlidir.
Deneyinizi uygun ve geçerli bir şekilde yapmak için bir faktörü değiştirirken diğer tüm koşulları aynı tutmalısınız. Deneyinizde elde ettiğiniz ilk sonucun kaza sonucu ulaşılmış bir sonuç olmadığından emin olmak için deneyinizi birkaç sefer tekrarlamalısınız.
5. Verilerinizi Değerlendirin ve Sonuç Ortaya Koymaya Çalışın: Deneyinizi yaparken ve tamamladığınızda kaydettiğiniz ölçümlerinizi varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu görmek için analiz etmelisiniz.
Bilim adamları çoğunlukla varsayımlarının yanlış olduğu sonucuna ulaşırlar. Böyle durumlarda en baştan başlayarak yeni bir varsayım oluştururlar. Varsayımlarının doğru olduğu sonucuna ulaşırlarsa da bu defa başka bir yoldan bu sonucu sınamaları gerekebilir.
6. Sonuçlarınızı Açıklayın-Paylaşın: Projenizi tamamlamak için sonuçlarınızı bir raporla ya da pano-posterle açıklamalı, paylaşmalısınız. Bilim insanları da bunun benzerini yaparlar. Elde ettikleri sonuçlara ilişkin raporları ya bilimsel bir dergide yayımlarlar ya da bilimsel bir toplantıda sunarlar.

Bu kılavuzun hazırlanmasında bu benim eserim yarışma kılavuzundan faydalanılmıştır.

Son Güncelleme: Pazartesi, 04 Şubat 2013 12:34  

Başvuru ve değerlendirme bileşeni Alpay GÜNEŞ tarafından Fenokulu.Net için kodlanmıştır. alp_gun@hotmail.com