Fen Deneyleri
Maddeyi oluşturan Taneciklerin Görünümü
Maddeyi oluşturan Taneciklerin Görünümü
Maddelerin Katı Sıvı ve Gaz Yerleşimi
Maddelerin Katı Sıvı ve Gaz Yerleşimi
Düzgün yüzeyli olmayan cisimlerin hacimlerini bulmak
Düzgün yüzeyli olmayan cisimlerin hacimlerini bulmak
Düzgün Olmayan Cisimlerin Hacminin Ölçülmesi
Düzgün Olmayan Cisimlerin Hacminin Ölçülmesi
Toprakta ve suda hava var mıdır?
Toprakta ve suda hava var mıdır?
HAVANIN BİR AĞIRLIĞI VAR MIDIR?
HAVANIN BİR AĞIRLIĞI VAR MIDIR?
HAVADA SU BUHARI VAR MIDIR?
HAVADA SU BUHARI VAR MIDIR?
İletken ve yalıtkan maddeler koleksiyonu yapalım
İletken ve yalıtkan maddeler koleksiyonu yapalım
Basit bir elektrik devresi yapımı
Basit bir elektrik devresi yapımı
İletkenin direnci İletkenin Uzunluğu Arttıkça artar
İletkenin direnci İletkenin Uzunluğu Arttıkça artar
İletkenin direnci İletkenin Kesit Alanı  Arttıkça Azalır
İletkenin direnci İletkenin Kesit Alanı Arttıkça Azalır
İletkenin direnci İletkenin Cinsi değiştikçe değişir.
İletkenin direnci İletkenin Cinsi değiştikçe değişir.
Ampul Bir Dirençtir
Ampul Bir Dirençtir
BASİT BİR AMPUL YAPILMASI
BASİT BİR AMPUL YAPILMASI

Pencereyi Kapat