Maddenin Halleri ve Isı Dosyaları
Diğerleri
Isı ve Sıcaklık
49730 Okuma
Isı ve sıcaklık değişimi- Öz ısı
34163 Okuma
Erime - buharlaşma- donma- yoğuşma
27286 Okuma
Erime-Donma ve Buharlaşma-Yoğuşma Isısı
34417 Okuma

Pencereyi Kapat
Ölçen Arı Deneme