Maddenin Halleri ve Isı Dosyaları
Diğerleri
Isı ve Sıcaklık
49581 Okuma
Isı ve sıcaklık değişimi- Öz ısı
33964 Okuma
Erime - buharlaşma- donma- yoğuşma
27089 Okuma
Erime-Donma ve Buharlaşma-Yoğuşma Isısı
34191 Okuma

Pencereyi Kapat
Ölçen Arı Deneme