4. Sınıf Fen ve Teknoloji / Canlılar Dünyasını Gezelim,Tanıyalım
Mikroskobik Canlıları Tanıyalım
Mikroskobik Canlıları Tanıyalım
1 Konu | 1 Dosya | 2 Deney | 0 Bulmaca | 1 Video | 0 Kavram | 0 Test | 3 Animasyon | 0 Resim | 1 Diğer

Mikroskobik Canlıları Tanıyalım
Kavramlar:Mikroskop ve mikroskobik canlılar
*Mikroskopun işlevini bilir.  Mikroskopun parçalarına değinilmez.
*Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırır ve rapor eder.
*Mikroskobik canlıların varlığını fark eder ve mikroskop yardımı ile bu canlıları gözlemler.
a. Mikroskobik canlıların isimlerinden bahsedilmez.
b. Mikroskobik canlıları gözlemlerken hijyenle ilgili gerekli tedbirler alınır.

İnsan ve Çevre İlişkisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
0 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 1 Test | 1 Animasyon | 0 Resim | 0 Diğer
İnsan ve Çevre İlişkisi
Kavramlar:Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme
*İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin önemini kavrar.
Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir.
*Çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceğini tartışır.
*Çevre kirliliğini önlemek için yakın çevresini temiz tutar.
Çevreyi korumak ve geliştirmek
Çevreyi korumak ve geliştirmek
2 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 0 Test | 0 Animasyon | 0 Resim | 0 Diğer
*Çevreyi korumak ve güzelleştirmek için bir proje tasarlar.

Pencereyi Kapat
Sadece Çıkabilecek Sorular