5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi / Biyolojik Çeşitlilik, Çevre sorunları ve etkileri
Biyolojik Çeşitlilik, Çevre sorunları ve etkileri
Biyolojik Çeşitlilik, Çevre sorunları ve etkileri
29 Konu | 0 Dosya | 2 Deney | 0 Bulmaca | 1 Video | 0 Kavram | 2 Test | 8 Animasyon | 11 Resim | 9 Diğer

Biyo-çeşitlilik
Kavramlar: Yerel ve küresel çevre sorunları, nesli tükenen canlılar, nesli tehlike altındaki türler, bilinçsiz avlanma, türlerin korunması
*Biyo-çeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
*Biyo-çeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır ve çözüm önerileri üretir.
*Ülkemizde ve Dünya`da nesli tükenen ya da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve hayvanları araştırır ve örnekler verir

Pencereyi Kapat
Sadece Çıkabilecek Sorular