5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi / Elektrik Devre Elemanları
Basit bir elektrik devresi
Basit bir elektrik devresi
3 Konu | 2 Dosya | 4 Deney | 0 Bulmaca | 1 Video | 0 Kavram | 0 Test | 0 Animasyon | 3 Resim | 0 Diğer
Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik
Bu ünitede öğrencilerin; farklı elektrik devrelerindeki pil ve lamba sayısını değiştirerek bu değişimin devre üzerindeki etkilerini keşfetmeleri, devre elemanlarını sembollerle göstererek devre
şeması çizmeleri, devre şemalarının ortak bilimsel dil açısından önemini kavramaları, çizdikleri devreleri kurmaları ve çalıştırmaları amaçlanmaktadır.
Basit bir elektrik devresinde ampüllerin parlaklığının değiştirilmesi
Basit bir elektrik devresinde ampüllerin parlaklığının değiştirilmesi
0 Konu | 1 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 0 Test | 0 Animasyon | 0 Resim | 0 Diğer
Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler
Kavramlar: Pil sayısı, lamba sayısı
*Bir elektrik devresindeki lamba parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin eder ve tahminlerini test eder.
a. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken kavram grupları, örneklerle açıklanır.
b. Paralel bağlamaya girilmez.
Basit bir elektrik devresinde elemanların sembolik gösterimi ve devre şemalarının çizimi
Basit bir elektrik devresinde elemanların sembolik gösterimi ve devre şemalarının çizimi
0 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 1 Test | 0 Animasyon | 1 Resim | 1 Diğer
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
Kavramlar: Devre sembolleri, devre şemaları
*Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. Devre şemalarının ortak bilimsel dil açısından önemi belirtilir.
*Bir elektrik devresi şeması çizer, çizdiği devreyi kurar ve çalıştırır.

Pencereyi Kapat
Sadece Çıkabilecek Sorular