6. Sınıf Fen ve Teknoloji / Yakıtlar
Yakıtlar
Yakıtlar
2 Konu | 0 Dosya | 1 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 0 Test | 2 Animasyon | 0 Resim | 0 Diğer

Yakıtlar
Kavramlar: Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar
*Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırarak yaygın olarak kullanılan yakıtlara örnekler verir. Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve bu nedenle yenilenemez enerji kaynakları olarak
nitelendirildiği belirtilerek yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi vurgulanır.
*Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini araştırır ve sunar.
*Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder.

Pencereyi Kapat
Sadece Çıkabilecek Sorular