7. Sınıf Fen ve Teknoloji / Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Hayvanlarda üreme
Hayvanlarda üreme
48 Konu | 2 Dosya | 22 Deney | 0 Bulmaca | 15 Video | 0 Kavram | 3 Test | 11 Animasyon | 67 Resim | 21 Diğer
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bu ünitede öğrencilerin; bitki ve hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini karşılaştırmaları, büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri keşfetmeleri ve bir bitki veya bir hayvanın
bakımını üstlenmeleri ve sorumluluk kazanmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
 

Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Kavramlar: Eşeysiz üreme (vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon), eşeyli üreme, büyüme ve gelişme
*Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
a. Eşeyli üreme türlerine girilmez fakat eşeysiz üreme türlerine örnek verilerek değinilir.
b. Metagenez (döl almaşı) konularına girilmez.

Pencereyi Kapat
Sadece Çıkabilecek Sorular