7. Sınıf Fen ve Teknoloji / Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
7 Konu | 0 Dosya | 2 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 1 Test | 2 Animasyon | 5 Resim | 0 Diğer

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Kavramlar: Evsel katı atık maddeler, evsel sıvı atık maddeler, geri dönüşüm, yeniden kullanma
*Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.
*Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.
*Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.
*Yakın çevresinde atık kontrolü sorumluluğunu geliştirir.
*Atık suların arıtımına yönelik model oluşturur ve sunar.
*Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını tartışır.
*Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.

Pencereyi Kapat
Sadece Çıkabilecek Sorular