8. Sınıf Fen ve Teknoloji / Basınç
Katı, sıvı ve gaz basıncı
Katı, sıvı ve gaz basıncı
36 Konu | 4 Dosya | 27 Deney | 0 Bulmaca | 44 Video | 3 Kavram | 5 Test | 2 Animasyon | 25 Resim | 14 Diğer

Kuvvet-Katı Basıncı İlişkisi
Kavramlar: Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler (kuvvet, yüzey alanı), sıvı basıncını etkileyen değişkenler (derinlik, sıvının cinsi), basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları
*Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.
*Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.
a. Gazların da sıvılara benzer şekilde basınç uyguladıkları vurgulanır.
b. Sıvı ve gaz basıncını etkileyen değişkenlere ve matematiksel bağıntılara girilmez.
*Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

Pencereyi Kapat
Sadece Çıkabilecek Sorular