Diğer / Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır?
Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır?
Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır?
13 Konu | 2 Dosya | 12 Deney | 0 Bulmaca | 1 Video | 3 Kavram | 1 Test | 4 Animasyon | 20 Resim | 2 Diğer

Elektriğin İletimi
Bu ünitede öğrencilerin; elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler, elektrik enerjisinin iletiminin hangi maddelerle sağlanacağı, iletkenlerin özelliklerinin, değişiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağı, iletken ve yalıtkan maddelerin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
 

İletken ve Yalıtkan Maddeler
Kavramlar: İletken maddeler, yalıtkan maddeler, iletken ve yalıtkan maddelerin kullanım alanları
*Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır.

Pencereyi Kapat
Sadece Çıkabilecek Sorular