Fen Konulari
Düzlem Aynalar
Yansıma Kanunları
Işığın Yansıması
Işığın Maddelerle Etkileşimi
Işık ve Işık Kaynağı
Karışımların Ayrıştırılması
Çözünürlük Nedir?
Karışımların ve Bileşiklerin Farklılıkları Nelerdir?
Seyreltme ve Deriştirme
Çözünme Miktarına (Çözünürlüğe) Etki Eden Faktörler
Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler
Çözünme Olayı Nasıl Gerçekleşir?
Çözelti Çeşitleri
Çözeltiler
Karışım Çeşitleri
Karışımların Özellikleri
Karışımlar ve Özellikleri
Bileşikteki İyonların Yüklerinin Bulunması
Bileşikteki Atom Sayılarının Bulunması
Sembol ve Formülün Kullanılması
Bileşik Formüllerinin Yazılması (Moleküler Yapılı Olmayan Bileşik Formüllerinin Yazılması) :
Element ve Bileşiklerin Benzerlik ve Farklılıkları
Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir?
Bileşik Çeşitleri
Doğada Kullanılan Elementlerin Benzerliği

Pencereyi Kapat
High Score Fen LGS Deneme