201 Online (104 Mobil)

 

 

Fen Konulari
Molekül Nedir?
Geçmişten Günümüze Atom Kavramı
Nötr ve İyon Halindeki Atomlarda Tanecik Sayıları Arasındaki İlişki
Nötr Haldeki Atom İle İyon Halindeki Atomun Benzerlik ve Farklılıkları
İyon Halindeki Atomun Özellikleri Nelerdir?
Nötr Atom Nedir?
İzotop Atomun Özellikleri Nelerdir?
Atom Numarası ve Kütle Numarası Nedir?
Atomun Temel Tanecikleri ve Kısımları
Atomun Özellikleri Nelerdir?
Atom Nedir? Nelerden oluşur?
Sürtünme Kuvveti ve Enerji Dönüşümüne Örnekler
Sürtünme Kuvveti ve Enerji İlişkisi
Hava ve Sıvı Direncinin Bağlı Olduğu Faktörler
Hava ve Sıvı Sürtünmesi
Yatay Düzlemdeki Sürtünme Kuvveti İle İlgili Özellikler
Enerji Dönüşümüne Örnekler
Kinetik Enerji, Çekim Potansiyel Enerjisi Dönüşümü
Enerjinin Korunumu (Dönüşümü)
Potansiyel Enerji (Durum Enerjisi)
Kinetik Enerji (Hareket Enerjisi)
Enerji Nedir? Enerji Çeşitleri Nelerdir?
İş Yapılan Durumlara Örnekler
İş Yapılmayan Durumlara Örnekler
İş Birimleri

Pencereyi Kapat