Fen Konulari
Seyreltme ve Deriştirme
Çözünme Miktarına (Çözünürlüğe) Etki Eden Faktörler
Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler
Çözünme Olayı Nasıl Gerçekleşir?
Çözelti Çeşitleri
Çözeltiler
Karışım Çeşitleri
Karışımların Özellikleri
Karışımlar ve Özellikleri
Bileşikteki İyonların Yüklerinin Bulunması
Bileşikteki Atom Sayılarının Bulunması
Sembol ve Formülün Kullanılması
Bileşik Formüllerinin Yazılması (Moleküler Yapılı Olmayan Bileşik Formüllerinin Yazılması) :
Element ve Bileşiklerin Benzerlik ve Farklılıkları
Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir?
Bileşik Çeşitleri
Doğada Kullanılan Elementlerin Benzerliği
Element Sembolleri ve İlk 18 Element
Elementlerin Çeşitleri
Elementlerin Özellikleri Nelerdir?
Saf Maddeler Ve Özellikleri
Molekül Nedir?
Geçmişten Günümüze Atom Kavramı
Nötr ve İyon Halindeki Atomlarda Tanecik Sayıları Arasındaki İlişki
Nötr Haldeki Atom İle İyon Halindeki Atomun Benzerlik ve Farklılıkları