Fen Konulari
Bileşikteki Atom Sayılarının Bulunması
Sembol ve Formülün Kullanılması
Bileşik Formüllerinin Yazılması (Moleküler Yapılı Olmayan Bileşik Formüllerinin Yazılması) :
Element ve Bileşiklerin Benzerlik ve Farklılıkları
Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir?
Bileşik Çeşitleri
Doğada Kullanılan Elementlerin Benzerliği
Element Sembolleri ve İlk 18 Element
Elementlerin Çeşitleri
Elementlerin Özellikleri Nelerdir?
Saf Maddeler Ve Özellikleri
Molekül Nedir?
Geçmişten Günümüze Atom Kavramı
Nötr ve İyon Halindeki Atomlarda Tanecik Sayıları Arasındaki İlişki
Nötr Haldeki Atom İle İyon Halindeki Atomun Benzerlik ve Farklılıkları
İyon Halindeki Atomun Özellikleri Nelerdir?
Nötr Atom Nedir?
İzotop Atomun Özellikleri Nelerdir?
Atom Numarası ve Kütle Numarası Nedir?
Atomun Temel Tanecikleri ve Kısımları
Atomun Özellikleri Nelerdir?
Atom Nedir? Nelerden oluşur?
Sürtünme Kuvveti ve Enerji Dönüşümüne Örnekler
Sürtünme Kuvveti ve Enerji İlişkisi
Hava ve Sıvı Direncinin Bağlı Olduğu Faktörler