Fen Konulari
Element Sembolleri ve İlk 18 Element
Elementlerin Çeşitleri
Elementlerin Özellikleri Nelerdir?
Saf Maddeler Ve Özellikleri
Molekül Nedir?
Geçmişten Günümüze Atom Kavramı
Nötr ve İyon Halindeki Atomlarda Tanecik Sayıları Arasındaki İlişki
Nötr Haldeki Atom İle İyon Halindeki Atomun Benzerlik ve Farklılıkları
İyon Halindeki Atomun Özellikleri Nelerdir?
Nötr Atom Nedir?
İzotop Atomun Özellikleri Nelerdir?
Atom Numarası ve Kütle Numarası Nedir?
Atomun Temel Tanecikleri ve Kısımları
Atomun Özellikleri Nelerdir?
Atom Nedir? Nelerden oluşur?
Sürtünme Kuvveti ve Enerji Dönüşümüne Örnekler
Sürtünme Kuvveti ve Enerji İlişkisi
Hava ve Sıvı Direncinin Bağlı Olduğu Faktörler
Hava ve Sıvı Sürtünmesi
Yatay Düzlemdeki Sürtünme Kuvveti İle İlgili Özellikler
Enerji Dönüşümüne Örnekler
Kinetik Enerji, Çekim Potansiyel Enerjisi Dönüşümü
Enerjinin Korunumu (Dönüşümü)
Potansiyel Enerji (Durum Enerjisi)
Kinetik Enerji (Hareket Enerjisi)

Pencereyi Kapat
En Güncel LGS Soruları