Fen Konulari
Sürdürülebilir Kalkınma ve Geri Dönüşüm (Konu Anlatımı)
Biyo-teknoloji (Konu Anlatım)
Besin Zinciri ve Enerji Akışı ( Konu Anlatımı)
Ses ve Özellikleri Konu Anlatım
2016-2017 yılı Fen bilimleri Dersi TEOG1 asıl ve mazeret soru ve cevapları
Kibritle Roket Yapımı
Kimya Endüstrisi ( Konu Anlatımı)
Işığın Kırılması ( Konu Anlatım)
Kalın Kenarlı Merceklerin Kullanım Alanları Nelerdir?
İnce Kenarlı Merceklerin Kullanım Alanları Nelerdir?
Merceklerin Yol Açacağı Zararlar Nelerdir?
Işığın Kırılması Olayına Günlük Hayattan Örnekler
8. Sınıf Kimya Endüstrisi Konusu Kısa Özet Hali
Soluk Alıp Verme Mekanizması
Katı, Sıvı ve Gaz Basınçlarına Günlük Hayattan Örnekler
Kimya Endüstrisinde Çalışan Meslek Dalları
Nötrleşme Olayı Günlük Hayatta Nasıl Kullanılır?
Kimyasal değişimin gerçekleştiği olaylar
Kimyasal tepkimelerde bağ kırılımı ve bağ oluşumuna su ve Karbondioksit oluşumu örneği
Kimyasal Bağlar
Oktet ve Dublet kuralları
AÇIK HAVA BASINCI
Toriçelli Deneyi Ve Açık Hava Basıncı
Kapalı kaplarda gaz basıncını etkileyen değişkenler
Gaz Basıncının Günlük Hayatta ki Kullanım Alanları

Pencereyi Kapat
Sadece Çıkabilecek Sorular