Fen Konulari
Sindirim Sisteminde Görülen Hastalıklar
Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir?
Mitoz Bölünme Kart Oyunu
Kromozom Kart Oyunları
Mendel Kart Oyunları
Mutasyon Modifikasyon Adaptasyon Kart Oyunları
Embriyo Nedir?
Vitaminlerin görevleri
Sindirim Nasıl Gerçekleşir?
Karbonhidrat, Protein ve Yağların Tayini Nasıl Yapılır?
Işık ve Ses Ünitesi Özeti
Dünya Yuvarlakmıdır?
Dünya`nın Katmanları
Dünya`mızın Katmanları ve Özellikleri
Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?
Besin ve Vitaminlerin özellikleri
Ampulün Keşfi
Mitoz Bölünme
Hareket çeşitleri nelerdir?
Kuvvet uygulanan cisimlerde ne gibi değişiklikler meydana gelir?
Soru ve Cevaplar İle Varlıkların Hareket Özellikleri
Biz kuvveti göremeyiz ama cisimler üzerindeki etkisini fark edebiliriz.
Kuvvetin Etkileri
Elektrik Devresi ve Devre Elemanları
Elektrik Enerjisinin Taşınması

Pencereyi Kapat
High Score Fen LGS Deneme