667 Online (357 Mobil)

 

 

Fen Konulari
Sıvı gaz Çözeltiler
Sıvı gaz Çözeltiler
Çözünme nedir?
Çözünme nedir?
Tuzun Suda Çözünmesi
Şekerin Suda Çözünmesi
Çözünme Hızını Etkileyen Etmenler
Karışımların Ayrıştırılması
Buharlaştırma İle Karışımları Ayırma Yöntemi
Damıtma İle Karışımları Ayırma Yöntemi
Damıtma İle Karışımları Ayırma Yöntemi
Damıtma İle Karışımları Ayırma Yöntemi
Işık
Işık Nedir?
Işık Doğrusal Yayılır
Işık Kaynağı Nedir?
Işık Nasıl Bir Ortamda Yayılır?
Işığın Madde İle Etkileşimi
Maddenin ışık ile etkileşimi
Saydam Madde
Yarı saydam madde
Saydam Olmayan Madde
Yansıma
Yansıma Nedir?
Işık Nasıl Yansır?