214 Online (115 Mobil)

 

 

Fen Konulari
Heterojen Karışımların İç yapısı
Heterojen Karışımların İç Yapısı
Heterojen Karışımlara Örnekler
Homojen Karışımlar
Homojen Karışımlara Örnekler
Homojen Karışımların İç Yapısı
Homojen Karışımların İç Yapısı
Çözücü ve Çözünen Madde Nedir?
Çözelti Çeşitleri
Katı Katı Çözeltiler
Sıvı Sıvı Çözeltiler
Katı Sıvı Çözeltiler
Gaz Gaz Çözeltiler
Sıvı gaz Çözeltiler
Sıvı gaz Çözeltiler
Çözünme nedir?
Çözünme nedir?
Tuzun Suda Çözünmesi
Şekerin Suda Çözünmesi
Çözünme Hızını Etkileyen Etmenler
Karışımların Ayrıştırılması
Buharlaştırma İle Karışımları Ayırma Yöntemi
Damıtma İle Karışımları Ayırma Yöntemi
Damıtma İle Karışımları Ayırma Yöntemi
Damıtma İle Karışımları Ayırma Yöntemi

Pencereyi Kapat