Fen Konulari
Çözücü ve Çözünen Madde Nedir?
Çözelti Çeşitleri
Katı Katı Çözeltiler
Sıvı Sıvı Çözeltiler
Katı Sıvı Çözeltiler
Gaz Gaz Çözeltiler
Sıvı gaz Çözeltiler
Sıvı gaz Çözeltiler
Çözünme nedir?
Çözünme nedir?
Tuzun Suda Çözünmesi
Şekerin Suda Çözünmesi
Çözünme Hızını Etkileyen Etmenler
Karışımların Ayrıştırılması
Buharlaştırma İle Karışımları Ayırma Yöntemi
Damıtma İle Karışımları Ayırma Yöntemi
Damıtma İle Karışımları Ayırma Yöntemi
Damıtma İle Karışımları Ayırma Yöntemi
Işık
Işık Nedir?
Işık Doğrusal Yayılır
Işık Kaynağı Nedir?
Işık Nasıl Bir Ortamda Yayılır?
Işığın Madde İle Etkileşimi
Maddenin ışık ile etkileşimi

Pencereyi Kapat