HTML Site Map

Homepage Last updated: 2015, February 21
Total pages: 100000

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
              
Baslik206 pages
Çevredeki ışık kaynakları
Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma teknolojileri
Aydınlatma ve teknolojilerinin yaşamımıza etkisi
Çevremizdeki farklı sesler ve ses kaynakları
Titreşim ve ses oluşumu ilişkisi
Sesin işitmedeki rolü
Çevre kirliliğinin bir türü olan ses kirliliği
Dünyamızın şekli
Canlı ve Cansız varlıklar
Yaşam alanları ve bu alanlara insan etkisi
Çevreyi korumak ve geliştirmek
Bir enerji çeşidi elektriğin günlük hayattaki kullanım alanları
Elekrikli araçların farklı elektrik kaynakları kullanımı
Elektriğin yol açabileceği tehlikeler ve önlemler
Bir elektrik enerjisi kaynağı olan pillerin kullanımı
Basit elektrik devreleri oluşturma
4. Sınıf Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı
Besinlerin gerekliliği ve dengeli beslenme
Besin içeriklerinin vücuttaki görevleri
Besinlerin tazeliği, paketlenmiş besinler
Besinlerin sindirimi ve görevli yapılar
Boşaltımda görevli yapı ve organlar
İnsan ve toplum sağlığında sigara ve alkol
Kuvvetin Ölçülmesi
Sürtünme kuvveti ve hayatımızdaki önemi
Erime, Donma, Buharlaşma, Yoğuşma, Kaynama, Kırağılaşma ve Süblimleşme
Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları
Isı ve sıcaklık kavramları
Isının Madde Üzerindeki Etkileri Genleşme ve Büzüşme
Işığın yayılması
Işığın maddeyle karşılaşması
Tam ve Yarı Gölge
Ay ve güneş tutulması
Sesin Yayılması ve Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Farklı ses teknolojileri
Canlıların Sınıflandırılması
Bitkilerin sınıflandırılması
Çiçekli bir bitkinin kısımları ve görevleri
Hayvanların sınıflandırılması
Mantarların özellikleri ve hayatımızdaki rolleri
Mikroskobik canlıların özellikleri ve hayatımızdaki rolleri
Çevredeki yaşam alanları
Basit bir elektrik devresi
Basit bir elektrik devresinde ampüllerin parlaklığının değiştirilmesi
Basit bir elektrik devresinde elemanların sembolik gösterimi ve devre şemalarının çizimi
Yer Kabuğunda Neler Var?
Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
Hava, Toprak ve Su Kirliliği
6. Sınıf Bilim Uygulamaları
Hücre ve özellikleri
Hücrelerin temel bölümleri ve organeller
Bitki ve hayvan Hücresi karşılaştırılması
Destek ve Hareket Sistemi
Solunum Sistemi
Dolaşım Sistemi
Kuvvet
Bileşke Kuvvet
Sürat
Hareket ve Durum Enerjisi
Maddeyi Oluşturan Tanecikler
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Yoğunluk
Işık Madde ile Karşılaşınca Ne Olur?
Işığın Farklı Yüzeylerden Yansıması
Aynalar ve Kullanım Alanları
Ses Nasıl Yayılır?
Ses Dalgaları neden Maddesel Ortamda Yayılır?
Hayvanlarda üreme
Çiçek ve yapısı
Çiçekli Bitkilerde Üreme
Organik Tarım
Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı
Isının Yayılma Yolları
Isı Yalıtımı
Yakıtlar
Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır?
Yalıtkanlar Sizi Korusun
İletkenin özellikleri ile lamba parlaklığı ilişkisi
Dünya, Güneş ve Ay`ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
Dünyamızın Katman Modeli
Ağırlık ve kuvvet
Element , Bileşik ve Karışımların Özellikleri
Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı
Mikroplar İle Savaş
Kayaçları Sınıflandıralım
Geçmişten Gelen Misafirler
Toprak ve Toprak Erozyonu
Yer Kabuğunun Doğal Anıtları
Ünite Ünite 6. Sınıf Müfredatı
6. Sınıf Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı
Sindirim Sistemi
Boşaltım Sistemimiz
Denetleyici ve düzenleyici Sistem
Duyu Organlarımız
Yayları Tanıyalım
İş ve Enerji
Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler
Sürtünme Kuvveti
Elektriklenme
Elektrik Akımı Nedir?
Seri ve Paralel Bağlama
Elementler ve Sembolleri
Atomun Yapısı
Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler
Kovalent Bağ Ve Özellikleri
İyonik Bağlar Ve Özellikleri
Bileşikler ve Formülleri
Karışımlar
Işığın Soğurulması- Beyaz Işık Gerçekten beyaz ışık mıdır?
Işığın Kırılması
Mercekler
Ekosistemler
Biyolojik Çeşitlilik, Çevre sorunları ve etkileri
Gök Cisimlerini Tanıyalım
Güneş Sistemi- Uzay araştırmaları
Asronomi ve Uzay Çalışmaları
7. Sınıf Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı
Ünite Ünite 7. Sınıf Müfredatı ve Kitabı
Mitoz
Kalıtım-Genetik
Mayoz Bölünme
DNA ve Genetik Kod
Adaptasyon ve Evrim
Fen ve Teknoloji Dersi Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ünitesi Müfredatı
Sıvılar Cisimlere Kaldırma Kuvveti Uygular
Bazı Cisimler Neden Yüzer veya Batar?
Gazlar da Cisimlere Kaldırma Kuvveti Uygular mı?
Basınca Kuvvet Neden Olur
Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet Hareket Ünitesi Müfredatı
Periyodik Sistem
Kimyasal Bağlar
Kimyasal Tepkimeler
Su Arıtımı
Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesi Müfredatı
Ses Dalgası ve Sesin Özellikleri
Müzik Aletlerinden Çıkan Sesler
Ses Bir Enerji Türüdür
Ses mi Hızlı Işık mı Hızlı?
Fen ve Teknoloji Dersi Ses Ünitesi Müfredatı
Isı ve Sıcaklık
Isı Alış-Verişi ve Sıcaklık Değişimi
Maddenin Halleri ve Isı Alış-Verişi
Erime/Donma Isısı
Buharlaşma/Yoğuşma Isısı
Isınma-Soğuma Eğrileri
Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Halleri ve Isı Ünitesi Müfredatı
Besin Zincirinde Enerji Akışı
Madde Döngüleri
Geri Dönüşüm
Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları
Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar ve Enerji İlişkileri Ünitesi Müfredatı
Bir Mıknatıs Yapalım
Ziller ve Motorlarla Oynayalım
Kendi Elektrik Enerjimizi Kendimiz Üretelim
Elektrik Enerjisi Isı Enerjisine Dönüşür
Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Müfredatı
Dünya’mızın Oluşum Sürecini Öğrenelim
Levha Hareketleri Yer Kabuğunu Etkiler
Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları Yaşamımızı Etkiler
İklim ve Hava Olayları Arasındaki Farklar
Meteorolojinin Günlük Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
Fen ve Teknoloji Dersi Doğal Süreçler Ünitesi Müfredatı
8. Sınıf Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı
5. Sınıf Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Soruları
6. Sınıf SBS Soruları
7. Sınıf SBS Soruları
8. Sınıf SBS Soruları
Hastalıklar
Teknoloji ve Bilim
Yapalım
Sayfa Bulunamadı
İnsanlarda Üreme
İnsanlarda Gelişim ve Erginlik
              
Deney 1041 pages
İÇ DÖLLENME DIŞ DÖLLENME ETKİNLİĞİ
SIVILARIN KAYNAMA NOKTASI
Ses dalgası, frekansı ve şiddeti
MADDELERİN ISI İLETKENLİĞİ
ısı Maddeleri Genleştirir
Çevredeki ışık kaynakları
Ampermetre ve Voltmetre
Akımın Yönü
Devre Hazırla... Kontrol Sende
KARIŞIMLARIN,DONMA VE BUHARLAŞMA SICAKLIĞINI DEĞİŞTİRMESİ
SICAKLIĞIN SUYUN FİZİKSEL HALİNE ETKİSİ
ISINMA EĞRİLERİ
MADDENİN SERTLİĞİNİN TEST EDİLMESİ
ISI ALIŞ VERİŞİ
Isı iletimi
5. Sınıf Maddenin Ayırt edici özellikleri etkileşimli Kim 100 Puan İster Yarışması etkinliği
5. Sınıf Maddenin Ayırt edici özellikleri etkileşimli Boşluk Doldurma etkinliği
5. Sınıf Maddenin Ayırt edici özellikleri etkileşimli doğru yanlış etkinliği
5. Sınıf Maddenin Ayırt edici özellikleri etkileşimli eşleştirme etkinliği
Gökkuşağı nasıl oluşur ?
YALITKAN MI İLETKEN Mİ ?
İLETKEN Mİ YALITKAN MI ?
KARA RADARI
ASİTLERLE BAZLARIN TEPKİMESİ VE ISI AÇIĞA ÇIKMASI
DOĞAL İNDİKATÖR YAPALIM
X ışınıyla film çekmek
Ultrason aracı nasıl kullanılır?
Suda dalga oluşumu
Ses konusu boşluk doldurma
Ses yayılması
Sesin oluşması ve yayılması
Ses Doğru mu Yanlış mı Etkinliği
Ses doğru yanlış etkinliği
Basitleştirilmiş ultrason aracı
KATILARDA BASINÇ ETKİNLİĞİ
Etkileşimli Kimyasal Denklem Denkleştirme
Asit ve baz deneyleri
Ph Metre 3
Asitler Ve Bazlar da PH Ölçümü
Köpek Tüylerinin Elektriklenmesi
Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Kapsamlı Güzel Hazırlanmış Animasyon
Cümledeki boşlukları doldurma etkinliği
Işık ışını aynaya çarptığında ne olur ?
Eksik kelimeyi bulma etkinliği
Işık ve Yansıma Yerleştirme Etkinliği
ışık ve yansıma doğru yanlış etkinliği
Işık ışını aynaya çarptığında ne olur ?
Gitardan Çıkan Sesler
Tüm Basit Makineler Hakkında Anlatım Ve Etkinlikler
İLETKENİN DİRENÇİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ASİT VE BAZLARIN BELİRTEÇLERİ
YOĞUNLUK BULMA
Asit,Baz, Tuz ve Bilinmeyen çözeltilerin Ph ını ölçme
Kimyasal Ve Fiziksel Olayları Eşleştirme Etkinliği
Maddelerle,yoğunluklarını eşleştirme etkinliği
AVOMETRE NASIL ÇALIŞIR ?
SIVI YOĞUNLUĞUNUN VE CİSMİN YOĞUNLUĞUNUN YÜZMEYE ETKİLERİ
Elektrik Yüklerinin Etkileri
Besin Zinciri
Nötr bir Cismi Pozitif Yüklemek
Bu cisimler yüzer mi Batar mı ? Etkinliği
Genleşme ve Büzülmenin Etkileri
Genleşme ve Büzülmeden Yararlanma
Sütün Genleşmesi
Rayların genleşmesi
5. Sınıf Maddenin Ayırt edici özellikleri etkileşimli Kim 100 Puan İster Yarışması etkinliği
5. Sınıf Maddenin Ayırt edici özellikleri etkileşimli doğru yanlış etkinliği
5. Sınıf Maddenin Ayırt edici özellikleri etkileşimli Boşluk Doldurma etkinliği
5. Sınıf Isı ve Özellikleri Pasa Porala Oyunu
5. Sınıf ısı ve özellikleri etkileşimli Boşluk Doldurma etkinliği
Azot Döngüsü
Periyodik Tablo Bahçesi
Çocuğun göz rengi ne olacak ?
Periyodik Tablo Elementlerinin Gösterimi
Türkçe Periyodik Cetvel
Periyodik Tablo Özelliklerinin Değişimlerinin Gösterimi
Yarışalım eğlenelim...
Yemek Tuzunun Çözülmesi
İYOTUN ÇÖZÜNMESİ
Maddenin üç halinin özellikleri
Fiziksel ve kimyasal olaylar
Fiziksel kimyasal olaylar
Solunum Sistemi Modeli
Enerji Doğayla Barışık da Elde Edilir. (Harika Bir Video)
Elma Kurdu (Harika bir etkinlik)
8. Sınıf Kim Arşimet Olmak (500 Milyar) İster?
6 Sınıf 2.Ünite Kuvvet Ve Hareket Bilgeç Etkinliği
Katılarda Basınç Nelere Bağlıdır?
Katı basıncı etkileşimli animasyonları
Barometredeki Cıvanın Yükseklik değişimi ile azalıp çoğalması
Yeryüzünde suyun uğradığı değişiklikler
Su Döngüsü Diyagramı
Yüzme Oyunu ile Sürat Grafikleri
Kinetik Enerji Nelere Bağlıdır?
Birim Çevirme Halkası
Sürat Sepeti
Bileşke Kuvvet
Sürati Hesaplayalım
Arşimet prensibi
Arşimet Prensibi
Yüzer mi Batar mı ?
Kalp Damar Tıkanıklığın Açılması (Stent takılması))
6 Sınıf 2.Ünite Kuvvet Ve Hareket Sürat Hesablama Etkinliği
6 Sınıf 2 Ünite Kuvvet ve Hareket Ünitesi DY Etkinliği
Kemiğin Yapısı
6 Sınıf 1.Ünite Dolaşım Sistemi D/Y Etkinliği
6 Sınıf 1.Ünite Solunum Sistemi D/Y
6 Sınıf 1.Ünite Destek ve Hareket Sistemi D/Y
6 sınıf 1.ünite hücre D/Y
Sürtünme Kuvveti Kavram Eşleştirme Etkinliği
5 Sınıf 2 Ünite Sürtünme Kuvveti Kim 100 Puan Almak İster Oyunu
Düşen Bir Topta ki, Potansiyel ve Kinetik Enerji Değişimi
Archimed Pirensibi Oyunu
Bazı Cisimler Neden Yüzer veya Batar?
Yayların Ağırlık İle Olan Esneme İlişkisi
Halat Çekme Yarışması
Kuvvetin Etkisinin Ölçülmesi
5. Sınıf Kuvvetin Ölçülmesi Kim 500 Puan İster
Miyop, Hipermetrop Nasıl Görür?
7. Sınıf Vücudumuzda Sistemler Kim 500 Milyar İster Yarışması
Göz Kusurlarının düzeltilmesi
Klonlama Nasıl Olur?
Yatak odamızdaki basit makineler
Basit makineler
Arşimed Yasası
Dördü bir arada Göz animasyonları
Görme Olayı Nasıl Gerçekleşir?
Sıvıların kaldırma kuvveti
6. Sınıf 1. Ünite Kim 100 Puan Almak İster Oyunu
7.sınıf Sindirim Sistemi Eşleştirme Etkinliği Seviye 2
7.sınıf Sindirim Sistemi Eşleştirme Etkinliği Seviye 1
6.sınıf 1.ünite Fen Bilimleri Dersi Bilgi Yarışması
Bukalemunda Adaptasyon (Harika Video)
Göz yanılmaları
İşitme Olayı Flash Oyunu
Kalp Bölümlerini Eşleştirme Oyunu
Dolaşım Sistemi
DNA daki Eksiklikleri Tamamlayalım
8. Sınıf Kim Mendel Olmak İster? Bilgi Yarışması
Merkezi Sinir Sistemi Animasyonları
İç salgı bezlerinin vucudumuzdaki yerleri
Akciğer nasıl çalışır?
Solunum sistemi üçü bir arada etkileşimli animasyon
Sigaranın İçinde Bulunan Zararlı Maddeler
Kim 500 Puan İster? 5. Sınıf 1. Ünite Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
Tuzların PH Ölçümü
Ph metrede renk değişimleri
Turnusol kağıdını asite batırmak
Turnusol kağıdını baza batırmak
5. Sınıf Maddenin Hal Değişimi Kim 100 Pun İster
Hal degişim özellikleri boşluk doldurma
Hal degişim özellikleri eşleştirme doldurma
Hal degişim özellikleri doğru yanlış oyun etkinliği
5. Sınıf Maddenin Ayırt edici özellikleri etkileşimli eşleştirme etkinliği
Cisimlerin renkli görünmesi ve renk filtreleri
İnce Kenarlı mercekte Görüntü
5. Sınıf ısı özellikleri etkileşimli doğru yanlış etkinliği
5. Sınıf isi ve özellikleri etkileşimli eşleştirme etkinliği
Etil alkolun ısınma eğrisi
Solunun Sisteminin yapısı etkileşimli etkinlik
Kulak zarı nasıl çalışır?
Kulağın yapısı etkileşimli etkinlik
Alveollerin yapısı etkileşimli etkinlik
Bitkilerin bölümleri ve büyümesi
Dolaşım Sistemi Etkileşimli Animasyon
Kanın Pıhtılaşması
İç salgı bezleri Etkileşimli Animasyon
Solunum Sistemi Etkileşimli Animasyon
Göz ve Görme Olayı Etkileşimli Animasyon
DNA ve yapısı
Yaralarımız nasıl iyileşir?
Toprak Çeşitlerinin Karşılaştırması
Tüm sistemlerin dişi ve erkek vücudu üzerinde gösterimi
Kalbimizin çalışması
iskelet Sistemi Kemiklerini Yerleştirme Oyunu
Böbrek İnceleme (Video)
Boşaltım sistemi ile ilgili 4`ü bir arada yeni animasyon
Destek Sistemimizin Rontgeni
İskelet Sisteminin Çalışması İle ilgili Etkileşimli Oyun
Kas Kontrol Oyunu
Fenotip Genotip ve Eşeyli Üreme
Sindirilen Besinlerin Vucuttaki Yolculuğu
Bitki Organellerinin Yerleştirilme Oyunu
Besinler ve ayıraçları ile ilgili konuyu pekiştirici çok güzel bir oyun
Besin İçeriklerinin Tespiti
Mitoz bölünme evrelerinin anlatımı
Mitoz bölünme animasyon 4`ü bir arada (Yeni)
Hücrede Mitozun Oluşum Videosu
Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri
Hacivat ve Karagöz Dengeli Beslenmeyi Anlatıyor
Bitki Hücresinde Organel Yerleştirme
Hücre ve özelliklerinin Mikroskop İle İncelenmesi
Soğan Zarının Mikroskopta İncelenmesi
Döllenme Olayı 2
Döllenme Olayı
ELEKTROSKOP 2
Elektroskop ve çalışması
MADDENİ SINIFLANDIRILMASI OYUNU
Element Oyunu
Böbrekler ve Boşaltım Sistemi
Canlıların özellikleri ile ilgili oyun şeklinde yarışma
İskeletimizin kısımları yerleştirme oyunu
İskelet Sistemini İnceleyelim
Mikroskop ve çalışması
6. Sınıf Canlılarda Üreme ve Gelisme Kim 500 Milyar İster Oyunu
Renkli Görme
Hal degişim özellikleri doğru yanlış etkinliği
Yalıtkan malzemeler
Hayvanların Kafatası Farklılıkları
Mumun Perdede ki görüntüsü
Seri ve Paralel Bağlama
Elektrik Devresindeki Olayların Canlandırılması
Direnç Değişiminin Lamba Parlaklığına Olan Etkisi
Mikroskop ve çalışması
Mikroskopu Tanıyalım
5. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi besinler ve görevleri konusunu, etkileşimli Türkçe animasyonlar
Okul Bahçesinde Kuşları Besleyelim
AĞIZ İÇİ EPİTEL HÜCRESİNİ İNCELEME
SOĞAN ZARININ İNCELENMESİ
YAPRAK HÜCRESİNİ İNCELENMESİ
Fırtına ( Video)
Fotosentez Nelere Bağlıdır?
ŞAPKALI MANTARLAR NASIL ÇOĞALIR?
IŞIĞIN FOTOSENTEZE ETKİSİ VAR MIDIR?
Kertenkele Besleyelim
Kök Kuvvetlimidir?
Akvaryumda Domates Yetiştirelim
Sürat Zaman Grafiği
Sürat Zaman Grafiği 2
Sabit Süratli Hareket
Sürat konusu ile İlgili Güzel Bir Etkinlik
Sürat Nedir?
Hareket Çeşitleri
Yol İle Yer Değiştirme
Yer Değiştirme Nedir?
Hareket Nedir?
Eylemsizlik Prensibi
Ağırlık ve kuvvet
Bileşke Kuvvet
Dengelenmiş Kuvvet
Basit bir dinamometre nasıl yapılır? Dinamometre yapımı
Cisimlerin Terazi ve Dinanometre ile Ağırlıklarının Ölçülmesi
Esneklik ile Madde ağırlığı Arasındaki İlişki
Kuvvet ve Etkileri
Cisimlerin Kuvvetin Etkisi ıle Hareketli
Eylemsizlik Prensibi
Enerjinin Dönüşümü
Taşı En Uzağa Nasıl Atarız?
Hücrenin Temel Kısımları ve organelleri
Hücrelerin temel Kısımları
Bitki Hücre Kısımları
Bitki ve Hayvan Hücresi karşılaştırılması
Hücre ve Organelleri
Bitki Hücresini Mercekle İnceleme
Bitki Hücresini Mercekle İnceleme 2
Hücrenin ana bölümleri resim
Zigottan bebeğe yolculuk
Canlıların İlginç Özellikleri
Canlılar ve Üreme Şekilleri
Canlılar ve Beslenme Şekilleri
Canlılar da Bölünme , Sporla Üreme ,Tomurcuklanma
Hayvanlar ve Sesleri
Fotosentezin Oluşumu
Çiçekli Bitkilerin Kısımları
Bitkilerde Madde İletimi
Çiçekli Bitkilerdeki Üreme Döngüsü
Sürtünme Kuvvetinin Harekete Etkisi
Maddeyi oluşturan Taneciklerin Görünümü
Maddelerin Katı Sıvı ve Gaz Yerleşimi
Düzgün yüzeyli olmayan cisimlerin hacimlerini bulmak
Düzgün Olmayan Cisimlerin Hacminin Ölçülmesi
Toprakta ve suda hava var mıdır?
HAVANIN BİR AĞIRLIĞI VAR MIDIR?
HAVADA SU BUHARI VAR MIDIR?
İletken ve yalıtkan maddeler koleksiyonu yapalım
Basit bir elektrik devresi yapımı
İletkenin direnci İletkenin Uzunluğu Arttıkça artar
İletkenin direnci İletkenin Kesit Alanı Arttıkça Azalır
İletkenin direnci İletkenin Cinsi değiştikçe değişir.
Ampul Bir Dirençtir
BASİT BİR AMPUL YAPILMASI
Pilin Çalışması
Reosta nedir? Basit reosta modeli yapımı
Reosta Yapımı
Basit bir termostat yapalım Basit bir termostat nasıl yapılır?
Boşaltımda görevli yapı ve organlar sürükle bırak etkinlik
Kuvvet ve etkileri konulu sürükle bırak etkinliği
Sürtünme kuvveti etkileşimli etkinlik
Sürtünme kuvveti etkileşimli etkinlik 2
Sürtünme kuvveti etkileşimli etkinlik 3
Kuvvet Eşleştirme Etkinliği
Basınç konusu etkileşimli eşleştirme etkinliği
Basınç konusu etkileşimli boşluk doldurma etkinliği
8. sınıf sıvılarda basınç etkileşimli doğru yanlış etkinliği
8. sınıf katılarda basınç etkileşimli doğru yanlış etkinliği
6. Sınıf Kuvvet Ünitesi Kim 500 Puan İster
7. Sınıf 2. Ünite Kim 500 Milyar İster Yarışması
Asitlerin PH Ölçümü
Bazların PH Ölçümü
Limon pili
Basit elektrik Devresi
Ateş Elektriği İletir mi?
Meyve İle Çalışan Saat
Bisiklet Dinamosu İle Bilgisayar Çalıştırabilir miyim?
BOZUK PARA PİLİ
Besinlerin Sindirim Sisteminde Yolculuğu 1
Diyaliz veya böbrek nakli
Böbreğin Görünümü
Göz ve Yapısı
Görme Olayı
Gözün bölümlerini yerleştirme oyunu
Kulak ve Yapısı
Kulak bölümlerini yerleştirme oyunu
Deri bölümlerini yerleştirme oyunu
Burun bölümlerini yerleştirme oyunu
Dilin bölümlerini yerleştirme oyunu
Cisimlerin Terazi ve Dinanometre İle Ağırlığının Ölçülmesi
Kuvvetin Etkisinin Ölçülmesi
Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönüşmesi
Dinanometre Yapımı
Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönüşmesi
Potansiyel Enerji
Enerji Dönüşümü
Tüp Roket Yapalım
Basit Makinelerden eğik düzlem animasyonu
Eğik düzlem ve çalışması
Bazı basit makinelerin çalışması
Basit Makineler Mancınık Oyunu
Bazı Basit Makineler
Dişli Çarkların Çalışmasını ınceleyelim
Kaldıraçlar
Sabit ve Hareketli Makaralar
Emme Basma Tulumbası
Emme Basma Tulumbasının Çalıma Prensibi
Kuvvetin Yaya Etkisi
Taşı En Uzağa Nasıl Atarız?
Şimşek Oluşumu Deneyi
Elektroskopu Yükleyelim
(+) pozitif Yükle Yüklenme
Sürtünme İle İlektriklenme
Elektrik Yüklü Cisimler Arasındaki Kuvvetler
Elektroskop Ve Çalışması
Basit Bir Elektroskop Yapımı
Atom ; Elektrik Yükü ve Elektroskop
Durgun Elektriğin Etkileri
Basit Elektrik Devresi Kurulumu
Direnç Değişimi İle Akım Şiddeti Arasındaki İlişki
Devredeki Gerilimin Akım Şiddetine Etkisi
Ampul Bir Dirençtir
Basit Elektrik Devresi Ve Kısa Devre
Periyodik Tablo
Atomun Yapısı
Şekerin Kimyasal ve Fiziksel Değişimi
Mumun Fizisel ve Kimyasal Değişimi
Kovalent Bağa Örnekler
Kovalent Bağ Ve Özellikleri
Kovalent Bağ Örnekleri
Kovalent Bağa Örnekler 2
İyonik Bağlar Ve Özellikleri
İyonik Bağlara Günlük Hayattan Örnekler
Bilimsel Örnekler
İyonik Bağlara Örnekler
Bilimsel Örnekler 2
İyonik Bileşik Hazırla
Gök Dürbünü Yapalım
Mikroskop Yapalım
Dürbün Yapalım
Su Çevrimi
Dünyanın Güneş Etrafında Dönüşünün Aylara göre Görünümü
Ses nasıl Yol Alır?
PUSULAYA YARDIMIYLA SAATİ SÖYLEYELİM
Işığı Bükelim
Işığın yansıması
X Işını Nasıl oluşur?
Işık Nasıl Kırılır?
Mum Nasıl Yapılır?
Termos nedir? Basit bir termos yapımı
Seraların Özelliği Nedir?
Isının ısıma ile yayılması ve soğurulma olayı
Isınan Hava Genişler mi?
Kendi Termometremizi Yapalım
Bir Bulut Yapalım
Soluk alıp verme mekanizması yapımı
Soluk alıp verme mekanizması Çalışması
Solunum Organları yerleştirme oyunu
Solunum Sisteminde diyafram ve kaburgaların çalışması
Solunum Sistemin de gaz alışverişi
Solunum Sistemin de Solunum Çeşitleri
Solunum Sistemin de solunum yolları
Solunum Sistemin de Bronş ve Bronşcuklar
Solunum Sistemin de Alvoeller
Dolaşım Sistemi 2
Dolaşım Sistemi bölümlerini yerleştirme oyunu
İskelet Kasları Nasıl Çalışır?
Reostanın Devrede Bulunan Ampul Parlaklığına Etkisi
Reostanın Devrede Bulunan Ampul Parlaklığına Etkisi 2
Tuzlu Suyun ıletkenliği
Sarkaçtaki Topta Bulunan Kinetik ve Potansiyel enerji Değişimi
Yükseklik ve Hıza Göre Potansiyel ve Kinetik Enerji Değişimi
Devreye Direnç ekleme ile amper-gerilim değişimi
Direnç Akım İlişkisi
Direnç Akım İlişkisi 2
Direnç-Gerilim-Akım İlişkisi Grafik
Asitlerin özellikleri 1
Asitlerin özellikleri 2
Asitlerin özellikleri 3
Bazların özellikleri ve Turnusol Kağıdı 1
Bazların özellikleri ve Turnusol Kağıdı 2
Bazların özellikleri ve Turnusol Kağıdı 3
Ph Metre 1
Ph Metre 2
Tuzun nasıl oluştuğunun anlatıldığı güzel bir animasyon
Asit , Baz ve Tuzlardan Hangileri nasıl elektriği iletir?
Periyodik Cetveldeki Özelliklerin Değişimleri
Katı Katı Maddelerin Fiziksel Yol İle Ayrılması
Maddenin Katı Sıvı ve Gaz Hali
Biber Tuz Karışımının Elektriklenme İle Ayrılması
Çözünme Nasıl Olur?
DNA
Mayoz Bölünme Nasıl Gerçekleşir?
Mıknatıs ve Özellikleri
Mıknatıs ile İlgili OKS de çıkan sorular
Mıknatıs ile İlgili sorular
Kendi Termometremizi Yapalım
Havada Su Buharı Var mıdır?
Tohumun yayılması etkileşimli etkinlik
Nasıl Koku Alırız?
Burnun özellikleri ve yapısı
Dolaşım Sistemi Etkileşimli bölüm yerleştirme etkinliği
Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı
Dilin yapısı
Kulak ve yapısı
Dolaşım Sistemi Madde Dolaşımı
Kuvvetin Cisimler Üzerine Etkisi
Yaylardaki Uzama Miktarı İle Kuvvet Arasındaki İlişki
Genetik Kelime tanımı eşleştirme etkinliği...
Refleks Oluşumu
Sindirim sistemi organları eşleştirme etkinliği
Sürtünme Kuvveti Eşleştirme Etkinliği
Toprak, Sudan Daha Çabuk Mu Isınır?
Seraların Özelliği Nedir?
Basit Bir Pil Yapalım
Yüklü bir cisim elektroskoba yaklaştığında veya dokunduğunda yapraklarının açılması.
Hal değişimindeki gözlemler
Yayda uzama kuvvet ilişkisi
Yaya takılan ağırlık arttıkça uzama miktarı da artar
Yayın uzama miktarı arttıkça, yayın uyguladığı kuvvette artar
Elektrik Güvenliği Oyunu
Beyaz Rengin Ücgen Prizmada Renklere Ayrılması
Alt Renklerin Karışımı
Yansıma Kanunları
Pirizmada Beyaz Işığın Renklere Ayrılması
İnce Kenarlı Mercekte Işığın Kırılması
Işığın Farklı Cinsteki Maddelerden Geçerken Kırılması
Işığı Geliş Açısının Değiştirilerek kırılmasının Gözlenmesi
Bardaktaki Suyun İçinde Kalemin Görüntüsünün Kırılması
Renklerin Filtrelenmesi 2
Işık Olmaz ise Renkleri Göremeyiz
Işığın Düz Aynadan Yansıması
Ana Renklerin Eldesi
Farklı Ortamlarda Işığın Kırılması
Farklı Ortamlarda Işığın Kırılması 2
İnce Kenarlı Mercekte Görüntü Oluşumu
İnce Kenarlı Mercekte Görüntü Oluşumu 2
Kalın Kenarlı Mercekte Görüntü Oluşumu
İnce Kenarlı Mercekte Görüntü Oluşumu 3
Tuzlu Suyun Elektrik iletkenliği
İyonların Suda Çözünmesi
NaCI nın Suda İyonlara Ayrışımının Gösterimi
NaCI nın Suda İyonlara Ayrışımının Gösterimi 2
İyonik Bağın Oluşumu
Çukur Aynalarda Görüntü Oluşumu
Çukur Aynalarda Görüntü Oluşumu 2
Çukur Aynalarda Görüntü Oluşumu 3
Tümsek Ayna Elemanları Tanıtımı
Düz Aynada Görüntü ve Yansıma
Küresel Aynalar
Kalın Kenarlı Mercekte Görüntü Oluşumu 2
Güneş Sistemi Ve Gezegenler
Gezegenlerdeki Ağırlık ve Yaşınız
Güneş Sistemindeki Gezegenleri Sıralayın
Çiçekli bitkilerde gelişim aşamaları, Tohumdan Çiçege Yolculuk
Elektrik Motorunun Çalışması
Elektrik Motorunun Çalışması 2
Elektrik Motorunun Çalışması 3
Elektrik Motorunun Çalışması 4
Elektrik Üreten Bir Dinamonun Çalışması
Hopollorün Çalışması
Klonlama
Meyve Kabuğu Ne İşe Yarar?
Kapı Zilinin Çalışması
Kapı Zilinin Çalışması 2
Elektrik Motorunun Çalışması 5
Kimyasal Tepkimeler Ve Özellikleri
Kimyasal Tepkimelere Günlük Hayattan Örnekler
Kimyasal Tepkimelere Günlük Hayattan Örnekler 2
Kimyasal Tepkimelerde Denkleştirme 1
Kimyasal Tepkimelerde Denkleştirme 2
Kimyasal Tepkimelerde Denkleştirme 3
Kimyasal Tepkimelerde Denkleştirme 4
Kimyasal Tepkimelerde Denkleştirme 5
Kütlenin korunumu
Kütlenin korunumu 2
Kütlenin korunumu Kükürt Deneyi
Pusula yapımı
Geri Dönüşümlü Kağıt Yapalım
Elektrik Motoru Yapımı
Denizaltı Yapalım
Uçan Pervane Yapalım
Uçan Balon Yapalım
Uçak Kanadı Yapalım
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Sıvı Basıncı Derinlere İndikçe Artarmı?
Sıvı basıncı ile Yükseklik İlişkisi
Basıncın Kola Kutusuna Etkisi
Kağıt Havlu Niçin Islanmadı?
Hava Basıncının Pet Şişeye Etkisi
Panama Kanalının Çalışma Sistemi
Gazların Sıkıştırılabilirliği
Pascal Yasası
Emme Basma Tulumbanın Çalışma Sistemi
Emme basma tulumbanın çalışma ilkesi
Yüzey Gerilimi Basınç ilişkisi
Hücreden DNA daki Bazlara Yolculuk
Genler Tüm Hücrelerde Nasıl Aynı Kalabiliyor?
Kan Guruplarının Çaprazlanması
Kardeşler Neden Farklı?
Ureme Hucreleri Ayrıcalıklı
Mitoz Bölünme
Sitoplazma Nedir?
Çekirdek nedir?
Hücre ve Özellikleri Video
Kulağın Çalışması
Burunun Çalışması
Kandaki Oksijen , Karbondioksit ve Besin Alış Verişi
İnsandan DNA nın Yapısına Yolculuk
Periskop Yapımı 2
Erkek ve Kız Çocuk Nasıl oluşur?
Organik Bazları DNA Sarmalına Yerleştirme Oyunu
Hayvanlarda Başkalaşım Olayı
Duyu Organlarımız Dallanmış Ağaç Bulmaca
Böbreklerimizdeki Nefronların Çalışması
Atomun Yapısı
Dişli Çarkların Çalışması
Esneklik Katılara Ait Bir Özelliktir
Enerjinin Korunumu
Farklı Metallerin İletkenlikleri Farklıdır
Saf Su Elektriği İletmezken Tuzlu Su İletir
Hal Değişimleri (Geçişleri)
Kovalent Bağ Oluşumu
İyonik Bağın Oluşumu
Suyun Oluşumu
Düzgün Hacimli Olmayan Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi
Eşit Hacimli Maddelerin Yoğunluklarının Karşılaştırılması
Isınan Hava Genişler
Sıvılar Bulundukları Kabın Şeklini Alır
Arşimet`e yardım edin! Hangisi Altın Taç
Cisimler Sıvıda Yüzermi Batarmı? 1
Cisimler Sıvıda Yüzermi Batarmı? 2
Bileşik Formüllerinde Bulunan İfadelerin Anlamları
Kimyasal Tepkimeler
Tetris Oyunu İle Elementler İle Bileşik Yapma
Sıvıların Basıncı İletimi
Sıvıların Basıncı İletimi 2
Düzgün Hacimli Olmayan Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi
Besin Gurupları
Hayvan Hücresinde Organel Yerleştirme
Renk Körlüğü Testi
Kurbağalarda Baskalaşım Etkileşimli Oyun 2
Çiçeğin Kısımları Etkileşimli
Boşaltım Sistemimiz Etkileşimli Animasyon
Soluk alıp verme sırasında hangi gazı alıp veririz?
Sindirim sistemi nasıl çalışır?
Basit bir elektrik devresi kuralım
Çimlenme Olayı
Destek ve Hareket Sistemini Keşfediyorum
Tohumun yayılması 4 harika animasyon...
Tohumun hayvanlar ile yayılması
Tohumun Su İle Yayılması
Eşit Hacimli Maddelerin Yoğunluklarının Karşılaştırılması
Hangi Cisimlerin Suya Battığını ınceleyelim
Pusula yapımı
Mıknatıslar, Özellikleri ile İlgili Tüm Animasyonlar
Cisimler Sıvıda Yüzermi Batarmı? 1
Cisimler Sıvıda Yüzermi Batarmı? 2
Sindirilen Besinlerin Vucuttaki Yolculuğu
Böbrek İnceleme (Video)
Çiçekli Bitkilerin Kısımları
Akvaryumda Domates Yetiştirelim
Kök Kuvvetlimidir?
IŞIĞIN FOTOSENTEZE ETKİSİ VAR MIDIR?
Boşaltımda görevli yapı ve organlar
Hayvanlarda Boşaltım
Boşaltımda görevli yapılar
Buzun Hal Değişim Grafiği
Suyu Dolanımı
-20 Derecedeki Buzun ısınma Grafiği
Katıları Isı İle Genleştirebilirmiyiz?
Isının maddedeki Yolculuğu Eşleştirme
Saf Maddelerin Hal Değişimi Fiziksel Bir Değişmedir
Mıknatıs
Mıknatısın Kutupları
Canlıların Ortak Özellikleri
Bitki Gövdesinin Görevleri
Bitkide Bulunan Yaprağın Görevleri
Çiçekli ve Çiçeksiz Bitkilerin Birbirinden Farkları
Mantarların Çoğalması
Bitki Hücresinin Kısımları 2
Lizozomun Çalışması
Boşaltım Sistemimiz
Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönüşmesi Tablo
Güneş Sistemi Ve Gezegenler 2
Günlük Hayatta Kullandığımız Asitler Ve Bazlar
Genlik,Frekans ve dalga boyunu keşfedin
Frekansı ve ses değişimini inceleyin
Canlı ve nesnelerin ses dalgaları
Hava, su ve çelik ses hızını Karşılaştırılması
Ses dalgalarının sıvıdaki yolculuğu
Ses dalgalarının gazdaki yolculuğu
Kuvvet etkisi ile ses dalgalarının katıdaki yolculuğu
Gazın olmadığı ortamlarda sesin yayılımının vakumlu kap içindeki zil ile incelenmesi
Filtrelereden ışığın geçişi
Rengi değiştirmek için dalgaboyunu değiştirin
Renkli ışık ile renkli nesneleri keşfedin
Bazı cisimlerin şeffaflık ve saydamlığı
Işık Ve Özellikleri
Canlı ve Cansız varlıklar
İskelet Kasları Nasıl Çalışır?
ıskelet Sistemini ınceleyelim
Solunum Organları yerleştirme oyunu
Soluk alıp verme mekanizması Çalışması
Mıknatıs ile metalleri ayırma
Elektrik Güvenliği Oyunu
Basit bir elektrik devresi yapımı
Basit Elektrik Devresi Kurulumu
Gazın olmadığı ortamlarda sesin yayılımının vakumlu kap içindeki zil ile incelenmesi
Canlıların seslerinin yayılması
Bitkilerin Besin Üretmesi
Gezegenleri eşleştirme oyunu
Solunum Sistemi Yerleştirme Oyunu
Vucudumuzdaki organları yerleştirme oyunu
Direnç Nasıl Değişir?
Isı ve Sıcaklık Farkı
Hal Değişim Grafiği
Sıcaklık Zaman Eğirisi Eldesi
Sıcaklık Zaman Eğirisi
Frekans Dalga Boyu ilişkisi
Frekans Hesabı
Ses ile Meksika Dalgası Benzerliği
Cetvel ve Titreşim
Kalbin Çalışma Şekli
Diyapozon Ses Dalgasını Nasıl Oluşturur?
Gaz Moleküllerinin Isı İle Hareketi
Denizin Ve Karanın Isınma Farklılığı
Isınma Grafiği ve Moleküllerin Hareketi
Maddenin Halleri
Isınan Hava Genişler
İskelet Şarkı Söylüyor Türkçe Sözlü
Kasların Kasılma Ve Gevşemesi
Kalbin bölümlerinin yerleştirilmesi oyunu
Dolaşım Sisteminin Çalışması
Kanın Vücudumuzdaki Yolculuğu
Vücudumuzdaki Tüm Sistemler
Fotosentez Nelere Bağlıdır?
Fotosentez ve oluşumu
Fotosentez ve oluşumu 2
Fotosentez ve oluşumu 3
Fotosentez Sonucu oksijen eldesinin Deneyle Gözlenmesi
Besin Zinciri
Karbon Döngüsü
Azot Döngüsü
Karbon Döngüsü 2
Renk Oluşumu 2
Çoktan Seçmeli Test
Doğru -Yanlış Işık Testi
Işık Konusu Eşleştirme Oyunu
Güneş Sistemi
Güneş
Gezegen Nedir? Plüton Neden Gezegenlikten Çıktı?
Akım, Gerilim ve Direnç İlişkisi
Oynayarak Su Döngüsünü Öğrenelim
Elektrik Konusu Kavram Haritası Yerleştirme Oyunu
Kaldıraç yerleştirme oyunu
Kuvvet Konusu Anlatımı, Bulmacası, Değerlendirmesi ve Puzzesi
Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
Mağnetizma Konusuna Yönelik Güzel Bir Oyun
Güneş Tutulması
Gölge ve Yarı Gölge Oluşumu
Gölge oluşumu
Tam Gölge Oluşumu
Ay Evreleri ve Tutulması
Isı Yalıtımı 1
Isı Yalıtımı 2
Renklerin Karışımı
Işığın Farklı Ortamlarda Kırılması
Akım Yönü Bulma
Basit Elektrik Motor Yapımı
Renk, Kırılma ve Mervekler konusunun animasyonlar ile anlatıldığı güzel bir çalışma
Işık Şiddeti Fotosentez ilişkisi
Fotosentezin Önemi
Deprem Nedir? Nasıl Oluşur?
Yeryüzü Şekillerine Depremin Etkisi
Levha Hareketleri
Tusunami ve Oluşumu
Buharlaşma ve Yağmur Oluşumu
Klorofilde Fotosentez nasıl gerçekleşir?
Gezegenleri eşleştirme oyunu 2
Besinlerin Sindirim Yolculuğu
Gözün bölümlerini yerleştirme oyunu
Bir cismin yüklenmesi
Elektromıknatıs Simulasyonu
Kovalent Bağ Oluşumu
Şeker suda nasıl çözünür?
Farklı Ortamlarda Işığın Kırılması 3
Kan grupları
8. Sınıf Isı Ünitesi Kim 500 Milyar İster Yarışması
Isınma-Soğuma Eğrisi
Mitoz Bölünme Evreleri
Mayoz Bölünme
Büyük Patlamadan Bu Güne Dünyadaki Değişimler ( Çok Güzel Bir Çalışma)
Güneşdeki patlamalar ( Video)
Güneş Tutulması ( Video)
Elektromıknatıs Yapımı (Video)
Topraklama
Toprak Erozyonu Oluşumu
Dünyamız
Dünyamız ve Dönüşü
Atmosferin Kalınlığı
Oksijen Elementinin Maceraları ( Animasyon Video)
Çöl Tilkilerinin Özellikleri (Video)
Kutup Ayısının Özellikleri ( Video)
Kasların Kasılma Ve Gevşemesi
Destek Sistemimizin Rontgeni
Yaşamımızdaki Sürat
Basit bir elektrik devresi elemanları
Basit bir elektrik devresi elemanları yerleştirme
Basit bir elektrik devresi
Kuvveti Ne İle Ölçeriz?
Kuvveti Çeşitleri
Bileşke Kuvvet- Net Kuvvet
Canlılık Hücre İle Başlar
Hücrelerin temel bölümleri ve organelleri
Mayoz bölünme evrelerinin animasyonlu anlatımı 2
DNA Modeli ve Yapısı Etkileşimli Oyun
DNA Modeli ve Yapısı Etkileşimli Oyun 2
Hücreden Organizmaya Yolculuk
Yakıt Çeşitleri Eşleştirme
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Mıknatısın Çektiği Maddeler
Sıvılarda Sıcaklık Değişimi
İskeletimizin görevleri ve sağlığı konusu, etkileşimli Türkçe Animasyonlar
6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Hücre ve organelleri konusunu etkileşimli Türkçe animasyonlar
7. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi elektriklenme konusunu etkileşimli Türkçe animasyonlar
Duyu Organlarımızdan Gözün Yapısı
Hipermetrop Göz Kusuru
Miyop Göz Kusuru
Normal Bir Gözün Yapısı
Duyu Organlarımızdan Kulakta Duyma
Duyu Organlarımızdan Kulakda Duyma 2
Yumurtadan Civcivin Çıkma Aşamaları
Çiçeğin Kısımları (Etkileşimli Oyun)
Bitkilerde Büyüme ve Gelişme (Etkileşimli)
Kurbağalarda Başkalaşım
Yaylarda ki, Potansiyel ve Kinetik Enerji Değişimi
Yaylardaki Uzama Miktarı İle Kuvvet Arasındaki İlişki 2
Okula Gidiş Sürat Hesabı
Potansiyel Enerji, Kinetik Enerji Dönüşümü
Cisimlere Uygulanan Kaldırma Kuvveti ve Yoğunluk
Sıvıların basıncında Basınç yükseklik ilişkisi
Potansiyel Enerji Kinetik Enerji Dönüşümü
Yaylarda ki, Potansiyel ve Kinetik Enerji Değişimi
Potansiyel Enerji, Kinetik Enerji Dönüşümü 2
Sıvıların Basıncı İletmesi
Sürat Formülü
Duyu Organlarımız (Müzik parçası)
Hidrojen gazı patlaması
Kütlenin Korunumu ve Kimyasal Değişim
Süblimleşme
Mevsimlerin oluşumu
Dengelenmiş Kuvvet
Isının Yayılma Yolları
Işın Prizması
İyonik Bağın Oluşumu
Çukur Ayna
Tümsek ayna
Yıldırım oluşumu
Fosiller Nasıl Oluşur?
Kan Nasıl Pıhtılaşır?
Doly Nasıl Klonlandı?
Elektrik Enerjisi Üretimi
Kapı Zilinin Çalışması
Suyun Damıtılması
DNA ve Eşlenmesi
Güneş Sistemi Ve Gezegenler
İndüksiyon Akımı Oluşumu
Ph Metre
Renk oluşumu
Su Döngüsü
Küresl Isınmanın Sonuçları
İnce ve kalın kenarlı mercek
Kapı Zilinin Çalışması 3
Küçük bir akım büyük bir akımı nasıl kontrol eder?
Elektromıknatısların özellikleri
Düz Aynada Yansıma
Çukur Aynalarda Görüntü Oluşumu 4
Renklerin Filtrelenmesi
Renk Oluşumu
Tümsek Aynalar ve Kullanım Alanları
Çukur ve Tümsek Aynada Görüntü Oluşumu
Sindirim Sistemi Eşleştirme
Sağlıksız besinleri tanıyalım
Kemik Çeşit ve Özellikleri
İskelet Şarkı Söylüyor Türkçe Sözlü
Vücudumuzdaki organlar
İskeletimizin görevleri ve kısımları
İskeletimizin Kısımlarını Guruplama
Genleşme ve büzülme
Maddelerin Özellikleri
Çevremizdeki Maddeleri Tanıyalım
2li 4 lü ve 6 lı palanga sistemi ve çalışması
Basit makine duzenegi
Bisiklet ve basit makine
Çeşitli Dişli Çark ve kasnaklar
Kaldıraç ve denge oyunları
Sabit makara ve çalışması
Potansiyel ve kinetik enerji değişimi
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100