TEKNOLOJİ Haberi
Diğer Haberler
Fen ve Teknoloji Dersi 6. Ve 7. Sınıf Müfredat Değerlendirmesi
TEKNOLOJİ 04 Ağustos 2014 Pazartesi 21:06 | 37646 Kez okundu

6.SINIFLAR YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MÜFREDATIN DEĞERLENDİRİLESİ


(Öğrenme alanı, üniteler,kazanımlar ve diğerleri)
1-Öğrenci merkezli eğitim , öğrenciyi daha aktif hale getirmektedir.Böylece derse katılımı ve
derse ilgisini artırmaktadır.
2-Ders öncesi hazırlık amacıyla öğrenciye verilen konu ile ilgili araştırma çalışmaları
öğrenciyi araştırmaya sevk etmektedir.
3-Etkinlikler öğrenmeyi desteklemektedir.
4-Konular!a ilgili resimler konulara olan ilgilerini artırmaktadır.
5-Konular arasında bağlantılar kurularak öğrencinin ilgisi çekilmektedir.
6- Neyi neden öğrenmesi gereği üzerinde durularak ilgi alanı yaratılmaktadır.
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
1- Araştırmayı seven öğrenciler için zevkli ancak öğretmen merkezli eğitime alışmış çocuklar
için adapte olması oldukça zor olduğu görülmüştür.
2-Velilerin yeni programla ilgi olarak yeteri kadar bilgilendirilmiş olmamaları .öğrencinin
evden gereken desteği alamamasına neden olmaktadır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
OLUMLU YÖNLER

1-Etkinlikler ve deneyler öğrenci seviyesine uygun bu nedenle katılımları fazla.
2-Konular dikkatlerini çektiği için aktif olarak derse katılıyorlar.
3-Yöntem ve tekniklerin yaparak, yaşayarak öğrenmeye imkan sağlaması , görsel öğelerin
sıkça kullanılması ve gerçek hayatla ilişkilendirme ilgiyi artırmaktadır.
4-İlgilerini çeken konularla yaptıkları araştırmalar projelendiği için derse ilgileri daha
artmaktadır.
S-Snııf içinde seçtikleri arkadaşları ile hazırladıkları afişleri sergilemek sınıf içi kaynaşmayı
ve arkadaşlarını tanıma açısından da imkan sağlamaktadır. Bu anlamada grup çalışması
öğrencinin sosyalleşmesini sağlamaktadır.
6-Oluşturalan gruplarla oynanan oyunlar konu tekrarı sağlayarak öğrencinin eğlenirken
öğrenmesini ve öğrendiklerini pekiştirmeyi sağlamaktadır.( Bulmaca, kısa soru
cevapiar,bilmeceler,adam asmaca .çapraz bulmaca,zamana karşı yarış gibi oyunlar)
7-Ders işlenişi sırasında öğretimin bilgisayar ve projeksiyon yardımı ile yapılması ppt.
Sunuları kullanılması etkinliklerle beraber öğrencinin konuları daha iyi kavraması açısından
son derece faydalı olmaktadır.Konular işlenirken akış içinde öğrenciden gelen değişik bir
sorunun internette anında aranarak yanıtlanması ilgilerini sıcak tutma adına çok faydalı
olmaktadır.
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
1-Etkinlikler her gruba ayrı ayrı yaptırıldığında çok zaman almakta bu defa ders süresi
yetmemektedir.
2-Veli öğrenciye araştırma yapması için gerekli olanakları sağlamamaktadır.
3-Bazı öğrenciler verilen etkinlik görevleri için hazırlıksız gelmektedirler.
4-Grup çalışmalarında uyum sağlayamayanlar sona geç ulaşılmasına neden olmaktadırlar.

OLUMLU YÖNLER
1-Ders kitapları ve çalışma kitapları öğrenci seviyesine uygundur. Farklı tarzlardaki
çalışmalar ilgi çekmektedir.
2-Bilgisayar ve internet kullanımı artmış , böylece teknoloji daha çok hayatlarının içine
girmiştir.
3-Öğretmen kılavuzları da dersin işlenişinde öğretmen açısından oldukça yararlı bir kaynaktır.
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
1-Ders kitapları, çalışma kitapları ve öğretmen kitaplarının basım kalitesi ile ilgili eksiklikler nedeniyle çabuk dağılması kullanımı zorlaştırmaktadır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1-Konu sonlarında yapılan değerlendirme formlarındaki farklı seçeneklerle öğrenciyi
değerlendirmek oldukça kolay olmaktadır.
2-Oluşturulan alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri öğrenciye de kolaylık sağlamaktadır.
3-Öğrenciyi daha iyi tanımaya olanak sağlamaktadır.
4-Öğrencinin ders içindeki performansına göre de değerlendirilmesi yöntem olarak oldukça
etkilidir.
5- Performans ödevleri ve proje hazırlanması öğrencinin kendini ifade edebilmesi adına faydalı bir yöntemdir.
6- Farklı yöntemlerin olması uygulamada kolaylık sağlamaktadır.
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
1-Formlara çoğaltılması maddi anlamda sıkıntı yaratmaktadır.
2-Zaman yetmemektedir.
3- Tüm değerlendirme formları her konu için uygulanamamaktadır.
4-Değerlendirme için önerilen süre yetmemektedir.
UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
UYGULAMA ÖNCESİ PLANLAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER
OLUMLU YÖNLER

Î-Etkinliklerin uygulamada kolay olması ilgiyi artırmaktadır.
2-Kılavuz kitaplar öğretmene yardımcıdır.
3-Öğrencinin ders öncesi motivasyonunun sağlanması adına yapılan çalışmalar faydalıdır.
4-Etkinliklerin yaşantıya uygulanabilmesi ilgiyi artırmaktadır.
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
1-Öğrencilerin ne yazık ki hazırlık çalışması yapmaya alışkın olmamaları zaman kaybına
sebep olmaktadır.
2-Ders öncesi hazırlanacak materyaller zaman almaktadır.
SINIF İÇİ UYGULAMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER
OLUMLU YÖNLER

1-Öğrencileri araştırmaya sevk etmektedir.
2-Teknolojik gelişmeler karşısında öğrencinin kendini yenilemesine imkan sağlamaktadır.
3-Grup çalışmaları sayesinde öğrenci kendini daha iyi ifade edebilmeyi öğrenmiştir.
4-Ders içi performansını artırabilmek için çaba göstermesi basan duygusunu pekiştirmektedir.

5-Dersin işlenişi daha eğlenceli ve zevkli olunca öğrencinin derse bakış açısı ve katılımı
olumlu etkilenmektedir.
6-Teknolojinin dersin işlenişine katkısı ilgiyi artırmaktadır.
7-Öğrenciler arası işbirliğinin arttığı gözlenmiştir.
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
1-Araştırmalar internetten olabilir dendiğinde kes -yapıştır metodunun uygulanması
öğrencilerde hazıra konma eğilimini artırmıştır.
2-Araştırmalar bazı konularda ekonomik olamayabilir.
3-Etkinliklerde gerekli araç ve gereçler tam olarak gelmemektedir.
SINIF İÇİ ETKİLEŞİME İLİŞKİN GÖRÜŞLER
OLUMLU YÖNLER

1-Öğretmen- öğrenci ve veli işbirliğini artırmaktadır.
2-Öğrenciler arası iletişimin ve paylaşımın artmasını sağlamaktadır.
3-Öğrenciler arası benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
4-Öğrencinin daha aktif olmasını sağlamaktadır.
5-Öğrencinin kendisini daha iyi ifade edebilmesine olanak sağlamaktadır.
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
1-Bazı öğrenciler arasında sorun yaşanması grup çalışmalarım olumsuz etkilemekte,
çalışmaların zamanında oluşturulmasında sorun yaşanmaktadır.
2-Malzeme eksikliğinin olması sınıf içinde sorun yaratmaktadır.
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER
OLUMLU YÖNLER

1-Ders sonu yapılan aktiviteler konuların pekiştirilmesini sağlamaktadır.
2-Değerlendirmenin objektif yapılmasına olanak sağlamaktadır,
3-Öğrencinin kendisini bireysel ve grup içinde daha iyi tanımasına olanak sağlamaktadır.
4-Çalışma kitaplarının olması konu sonlarında ek çalışma ve tekrarı sağlamaktadır.
5-Değerlendirmenin sadece klasik yöntemlerle değil farklı yöntemler kullanılarak yapılması
öğrencinin derse olan ilgisini de artırmaktadır.
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
1-Değerlendirmede zaman yetersizliği sorunu yaşanmaktadır.
2-Değerîendirme çalışmalarındaki farklılıklar da sonucun öğrenciye iletilmesinde zaman
açısından sorun yaratmaktadır.
3-Veli değerlendirmeyi hala klasik yöntemlerle beklemektedir.
4-Ürün dosyası kullanımını hala tam olarak anlaşılamamıştır.
5-Değerlendirme ve etkinlik formlarının kullanımı sıkıntı yaratmaktadır.
6-Yaratıcı düşünce açısından tam bir olgunluğa ulaşamamış olmak sorun yaratmaktadır.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIFLAR YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MÜFREDAT DEĞERLENDİRMESİ
İÇERİK

(Öğrenme alanı,üniteler,kazanımlar ve diğerleri)
Müfredatın içeriği bir alt sınıfın devamı niteliğindedir.6. sınıfta daha basit şekilde verilen konular 7. sınıfta biraz daha ayrıntıya girerek anlatılmıştır.Geçen seneki 7. sınıfların müfredatı ile karşılaştırıldığında yeni müfredat hem öğrenci seviyesinde hem konu dağılımı için zaman yeterli hem de öğrenci merkezli eğitime yöneliktir.
7, sınıflar geçen seneden yeni müfredatı işlemeye başladıkları için bu eğitim-öğretim yılında içeriğe yabancılık çekmeyeceklerdir.Aksine 6, sınıfta temelini aldıkları konuları daha ayrıntılı olarak öğreneceklerinden herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır.
Ders öncesi hazırlık amacıyla öğrenciye verilen konu ite ilgili araştırma çalışmaları öğrencilerin yabancı olmadıkları konularda olacağından ve konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler öğrenecekleri için araştırma öğrenciler açısından daha zevkli olacaktır. Ancak velilerin yeni programla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmaması nedeniyle öğrencilerimizden bazıları aile desteği alamadığından ders dışında araştırma yapmak için yeteri kadar imkan bulamamaktadır,
Etkinlikler ve konu ile ilgili resimler öğrencilerin konulara ilgilerini artıracaktır.
Her ünitede ilgili konunun başındaki öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin ön bilgilerini yoklayan ve öğretim esnasında dikkate alan bir tarzda yapılması, daha sonra öğrencilerin konu sonunda bilişsel yapısında meydana gelen değişiklikleri gözlemlemesi, öğrencinin öğrendiğinin farkına varması açısından önemlidir.
1.ünite: Sistem kavramı etrafında öğrencilerin gözlem, karşılaştırma, model oluşturma, bilgi ve veri toplama, verileri kaydetme, yorumlama, sonuç çıkarma ve sunma becerilerin geliştirmeye odaklanılmıştır. Kendini, görme ve işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlama, sağlık sorunu olan bireylere karşı anlayışlı olmaya önem verme "Tutum ve Değer" açısından, organ nakilleri ise "Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre" ilişkisi bakımından önemlidir.
2.ünite: Enerji ve kuvvet kavramı etrafında iş, çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi, sarmal yay, basit makine sistemlerinde ölçme, sonuç çıkarma ve sunma bilimsel süreç becerileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin bilgiye ulaşmada bu becerileri kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlayacaktır.
3.ünite: Elektrik devrelerindeki yük-akım-gerilim ve direnç kavramları etrafında farklı basit elektrik devreleri oluşturmanın yanında devre elemanlarının birbirleriyle ilişkisini deney, araştırma ve gözleme dayalı etkinliklerle araştırmalarını sağlayacak ve öğrencilerin deney araç-gereçlerini kullanma becerilerini geliştirecektir.
4.ünite: Atomun yapısı ve kimyasal bağ kavramları etrafında öğrencilerin, gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflandırma, çıkarımda bulunma, tahmin etme ve model oluşturma gibi bazı bilimsel süreç becerilerini geliştirecektir.
5.ünite: Işık için soğurulma ve kırılma kavramları etrafında, gözlem, karşılaştırma-sınıflandırma, tahmin, çıkarım yapma, ölçme, verileri kaydetme, bilgi ve veri toplama, hipotez kurma, değişkenleri belirleme, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, sonuç çıkarma ve sunma gibi bazı bilimsel süreç becerilerini geliştirecek; teknolojik ürünlerin zaman içerisinde gelişip değişerek çevreyi, toplumu ve insan hayatını etkilediği düşüncesini yerleştirecektir.
6.ünite: Ekosistem ve çevre koruma kavramları etrafında gözlem ve inceleme yeteneklerini geliştirme, çevre sorunlarına sorgulayıcı bir bakış açısı ile bakabilme, yerinde ve zamanında bu sorunların çözümü konusunda olumlu tutum geliştirebilme becerilerini kazanacaklardır.
7.ünite:Öğrenme etkinlikleri deney-gözlem, inceleme-araştırma, model oluşturma, tartışma, sunma ağırlıklı olarak düzenlenmiştir. Öğrenciler, hedeflenen kazanımlara ulaşabilmek için gözlem ve karşılaştırma yapacak, tahminler yürütecek, tahminlerini sınamaya yönelik etkinliklerde bulunacaklardır. Ayrıca ince!eme=araştırma sonuçlarını sınıf ortamında çeşitli şekillerde sunarak öğrencilerin; iletişim ve konuşma, gözledikleri ve öğrendiklerini uygun şekilde ifade etme, başkalarıyla paylaşma gibi sosyal becerilerini geliştirmeleri de sağlanacaktır.
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Etkinlikler ve deneyler öğrenci seviyesine uygun.Yöntem ve tekniklerin yaparak,yaşayarak öğrenme imkanı sağlaması görsel öğelerin sıkça kullanılması konulan gerçek hayatla ilişkilendirme ilgiyi arttıracaktır.
Öğrencilerin ilgilerini çeken konularda proje görevleri almaları sayesinde derse ilgileri artacaktır. Sınıf içinde seçtikleri arkadaşları ile hazırladıkları afişleri sergilemek sınıf içi kaynaşmayı ve diğer sınıf arkadaşlarını daha iyi tanımayı sağlayacaktır.
Oluşturulan gruplarla oynanacak oyunlar konu tekrarı sağlayarak öğrencinin eğlenirken öğrenmesini sağlayacaktır.
Ders işlenişi sırasında öğretmenin teknolojik materyallerden yararlanması öğrencinin konuyu daha iyi kavramasını sağlayacaktır.
ARAÇ VE GEREÇLER
Ders kitapları ve çalışma kitapları öğrenci seviyesine uygundur.Evde yapabilecekleri etkinlikler olması okui dışında ders çalışmayı sağlamaktadır. Yeni müfredatın öğrenci merkezli eğitime ağırlık vermesi nedeniyle öğrencilerin teknolojiyi kullanmaları artmış gerek performans görevlerini gerek proje görevlerini yerine getirirken araştırma safhasında bilgisayar ve internet kullanımı artmış,böylece teknoloji daha çok hayatlarının içine girmiştir.
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Konu sonlarında yapılan değerlendirme formlarında farklı seçenekler farklı zeka tipine sahip öğrencilerin değerlendirilmesinde ayrımı ortadan kaldırarak daha objektif bir değerlendirme yapılmasını sağlayacaktır.
Oluşturulan alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri öğrencilerin her derste başarılı olabileceklerini gösterecek ve öğrencilerin derslere önyargılı yaklaşmalarını engelleyecektir.
Öğrencinin ders içindeki performansının farklı kıstaslarla değerlendirilmesi öğrenci başarısını artıracaktır.Performans ve Proje görevleri öğrencinin kendini ifade edebilmesi açısından faydalı bir yöntemdir.
SINIF İÇİ UYGULAMALAR
Grup çalışmaları sayesinde öğrenci kendini daha iyi ifade edebilecek hale gelecektir.Teknoiojinin dersin işlenişine katkısı derse ilgiyi artıracaktır.Dersin işlenişi daha eğlenceli ve daha zevkli olunca öğrencinin derse bakış açısı ve katılımı olumlu yönde etkilenecektir.Grup çalışmaları öğrenciler arasında işbirliğini artıracaktır.
Teknolojik gelişmeler öğrencinin kendini yenilemesini sağlayacaktır.
SINIF İÇİ ETKİLEŞİM
Eğer veli yeni program (içeriğinden çok programın mantığı ve getirilen) konusunda bilinçlendirilirse öğrenci-öğretmen-veli işbirliği artacaktır.
öğrenciler arası iletişim ve paylaşım artacaktır.Öğrencinin daha aktif olmasını sağlayacak ve kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlayacaktır.

 


SERPİL ÇIRAKOĞLU
GAZİ MUSTAFA KEMAL İ.Ö.O. FEN BİL, ÖĞRETMENİ

Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Fatih AKYÜZ © 2002-2019 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman
Pencereyi Kapat
Sadece LGS`de Çıkabilecek Sorular