TEKNOLOJİ Haberi
Diğer Haberler
IV. Bu Benim Eserim Proje Yarışması Proje Başvuruları Başladı
TEKNOLOJİ 12 Kasım 2013 Salı 04:31 | 39358 Kez okundu

IV. İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması Bu Benim Eserim için proje başvuruları başlamıştır. Proje başvuruların İ5 Eylül 2008-23 Ocak 2009 tarihleri arasında yapabilirsinizwww.fenokulu.net

Ana Ekran: http://earged.meb.gov.tr/bubenimeserim

Bu Benim Eserim Proje Başvuru Ekranı: http://ilsis.meb.gov.tr/bubenimeserim/login.aspx

Bu Benim Eserim Başvuru ve Proje Kılavuzu http://earged.meb.gov.tr/bubenimeserim/kilavuz.pdf

Bu Benim Eserim Proje Bankası  http://ilsis.meb.gov.tr/bubenimeserim/projebankasi.aspx

Bu Benim Eserim Resim Galerisi  http://earged.meb.gov.tr/bubenimeserim/galeri.html

Bu Benim Eserim Proje Yarışmasının Kapsamı

Bu çalışma, 2008‐2009 eğitim öğretim yılında ilköğretim kategorisinde, ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının 6.7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilecektirwww.fenokulu.net
Proje çalışması matematik ve fen bilimleri alanlarını kapsamaktadır. Bu alanlardaki konuların projelendirilmesi aşamasında, çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmalıdırwww.fenokulu.net

Dikkat edilecek Hususlar;

Öğrenci(ler) tek başına veya iki kişilik (en fazla iki kişi) gruplar hâlinde proje hazırlayabilirler. Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için en fazla 1 (bir) danışman öğretmen seçebilirler. Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabilir. Öğrenciler birden fazla proje grubunda yer alabilirler. Projeyi hazırlayan öğrenci sayısının 1`den fazla olması durumunda her iki öğrencinin de aynı okulda öğrenim görüyor olması gerekmektedir.

1. Başvuru Formunun Doldurulması
Proje başvuruları, 15 Eylül 2008‐ 23 Ocak 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenciler, projelerini bu tarihler arasında hazırlayacak ve proje bilgilerini, proje web sayfasındaki (http://earged.meb.gov.tr/bubenimeserim) Proje Başvuru İşlemleri bağlantısından ulaşılacak başvuru formuna kaydedeceklerdir.
Başvuru formunun tamamı doldurulup kaydedildikten sonra (başvuru süresi içerisinde), bilgilerde değişiklik yapılmak istenildiğinde proje danışman öğretmeninin T.C. kimlik numarası ve proje numarası (kaydetme işleminden sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan numara) kullanılarak başvuru formuna ulaşılabilecek ve istenilen değişiklikler yapılabilecektir.
2. Kurum Onay İşlemleri( Başvuru Formunun Okul Müdürlüklerince Onaylanması)
Okul müdürlükleri, proje başvuru formlarını 15 Eylül 2008‐ 23 Ocak 2009 tarihleri arasında onaylayacaklardır. Onay işlemleri için proje web sayfasında http://earged.meb.gov.tr/bubenimeserim yer alan Kurum(Okul)Onay İşlemleri bağlantısı kullanılacaktır.
Okul müdürlükleri, Kurum(Okul) Onay İşlemleri sayfasında kurum kodu ve şifresini girerek kurumundan yapılan proje başvurularının listesine ulaşabileceklerdir. Okul müdürlükleri, başvuru formlarındaki bilgilerde herhangi bir eksiklik, hata olmamasına dikkat edecekler, hatalı ya da eksik bilgiler olması durumunda gerekli düzeltmeleri yaptırdıktan sonra onay işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Önemli Not: 23 Ocak 2009 tarihinden sonra proje başvuru formu üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Proje başvuru ve değerlendirme işlemleri tamamen internet ortamında gerçekleştirildiğinden, projeyi hazırlayanlar ya da okul tarafından herhangi bir çıktı alınmayacaktır.
3. Projelerin İl Düzeyinde İl Çalışma Gruplarınca Değerlendirilmesi
İl çalışma grupları, başvuruların tamamlanmasının ardından 02‐20 Şubat 2009 tarihleri arasında ilinden yapılan tüm başvuruların ön değerlendirmesini ve onay işlemlerini belirlenen ölçütler doğrultusunda internet üzerinden yapacaklardır. Onaylanan projelerin listesi il millî eğitim müdürlüğünün web sayfasında ilan edilecektir.
Proje sahipleri proje başvurularının il düzeyindeki değerlendirilmesine ilişkin sonucu, 23 Şubat 2009 tarihinden itibaren proje web sayfasından (http://earged.meb.gov.tr/bubenimeserim) ulaşacakları proje başvuru işlemleri ekranından, proje bilgilerini girerek öğrenebileceklerdir.
4. Projelerin Bölge Düzeyinde Değerlendirilmesi
Bölge merkezi illere bağlı illerdeki il çalışma gruplarının onayladığı projeler, bölge çalışma gruplarınca 23 Şubat‐27 Şubat 2009 tarihleri arasında internet üzerinden değerlendirilerek onay işlemleri gerçekleştirilecektir. Onaylanan projelerin listesi bölge merkezi il millî eğitim müdürlüğünün web sayfasında ilan edilecektir.
Proje sahipleri proje başvurularının bölge düzeyindeki değerlendirilmesine ilişkin sonucu, 02 Mart 2009 tarihinden itibaren Proje web sayfasından (http://earged.meb.gov.tr/bubenimeserim) ulaşacakları proje başvuru işlemleri ekranından proje bilgilerini girerek öğrenebileceklerdirwww.fenokulu.net
5. Projelerin Bölge Bilim Kurulunca Değerlendirilmesi
TÜBİTAK tarafından bölge merkezlerinde oluşturulan Bölge Bilim Kurulları, 02 Mart‐23 Mart 2009 tarihleri arasında öğrenci projelerini dokümanlar üzerinden değerlendirerek bölge sergisine katılacak projeleri belirleyeceklerdir.
Bölge Bilim Kurullarının değerlendirme sonuçları, bölge merkezi ilin web sayfasından 23 Mart 2009 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir. Sergi tarihleri ilgililere, bölge merkezindeki bölge koordinatörü tarafından duyurulacaktır.
6. Bölge Sergileri Düzenlenmesi ve Final Sergisine Katılacak Projelerin Belirlenmesi
Bölge Merkezlerinde 14‐15 Nisan 2009 tarihleri arasında bölge sergileri düzenlenecektir. Sergi esnasında TÜBİTAK tarafından görevlendirilen Bilim Kurulu Üyeleri, projeleri hazırlayan öğrencilerle görüşmeler yaparak projeleri inceleyecekler ve
değerlendireceklerdir. Bölge merkezlerinde yapılacak sergi sonunda Bölge Bilim Kurulu, Ankara`da yapılacak sergiye katılması uygun bulunan projeleri belirleyecektir.
Bölge sergilerinin tamamlanmasının ardından düzenlenecek törende, Ankara`da sergilenmek üzere “finalist” olarak belirlenen proje sahiplerine “Finalist Belgesi”, bölge sergisine katılan tüm proje sahiplerine de “Katılım Belgesi” verilecektir.
7. Ankara`da Final Sergisinin Düzenlenmesi
Bölgelerden seçilerek Ankara`ya gönderilen öğrenci projeleri için 12‐13 Mayıs 2009 tarihlerinde final sergisi düzenlenecektir. Sergiye katılması uygun bulunan projeleri hazırlayan öğrenci/öğrenciler ve danışman öğretmenleri Ankara`ya davet edilecektir.
Ankara`da, TÜBİTAK`ın oluşturacağı Merkez Bilim Kurulu tarafından projelerin nihaî değerlendirmesi yapılacaktır.
8. Ödül Töreni
Final sergisi sonunda 14 Mayıs 2009 tarihinde ödül töreni düzenlenecektir. Düzenlenecek törende, öğrenci ve danışman öğretmenlerine ödülleri ve “Başarı Belgesi”, okullarına “Plaket” verilecektirwww.fenokulu.net

PROJE NEDİR?
Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden‐sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.
Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri içerir.
PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir.
Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur. Yapılan çalışmanın bilimsel olması için uygulanması gereken bazı aşamalar vardır. Bunlar:
1. Projenin konusunu seçmek: Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir.
2. Bilgi toplamak: Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanmalıdır.
3. Projenin tanımlanması: Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçları tanımlanmalıdır.
Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir.
Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.
Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar; yöntemi belirleyen unsurlardır. Tüm bu aşamalar açık ve net bir biçimde açıklanmalıdır. Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım tanımlanmalı ve her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.
4. Projenin yürütülmesi: Proje; belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim doğrultusunda hazırlanır.
5. Değerlendirme ve rapor yazımı: Bu aşamada, proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak çalışmanın amacına ne ölçüde ulaşıldığı belirtilir.
Rapora proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır. Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.
PROJELER HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile proje danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.
2. İl Çalışma Grubu üyeleri, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışmasında proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alamazlar.
3. Proje danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır.
4. Proje son başvuru tarihi olan 23 Ocak 2009 tarihinden sonra proje başvuru formunda hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.
5. Zorunlu hâllerde (Okulda Fen Bilimleri ve Matematik Branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda gönüllü öğretmenin olmaması vb. durumlarda) başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.
 

GÜVENLİK UYARILARI
Proje çalışmalarında uyulması gereken güvenlik kuralları aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen güvenlik uyarılarına aykırı biçimde hazırlanan projelerin başvurusu kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır
Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.
Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.
Hayvan deneyi içeren projeler yürütmeyi planlayan öğrenciler deneylerinde öncelikle, omurgalı hayvanlar kullanmak yerine, olası tüm diğer alternatifleri gözden geçirmelidir. Önerilen bazı alternatifler aşağıda verilmiştir:
a) Omurgasız hayvanlar (örneğin, protozoa, planaria, böcekler)www.fenokulu.net
b) Bitkiler, mantarlar ve mayalar,
c) Hücre ve doku kültürleri,
d) Mikroorganizmalar,
e) Matematik ya da bilgisayar modelleri.
Yine de omurgalı hayvanlar içeren deneyler yapılacaksa aşağıdaki kurallara uymak zorunludur
Projeler;
a) Hayvanların öldürülmesini, vücudunda herhangi bir kesi yapılmasını, herhangi bir uzvunun ya da dokusunun vücuttan ayrılmasını (kan alma dahil) gerektiren;
b) Hayvanlara ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen (örneğin çeşitli bitki özütleri) tehlikeli ve yabancı maddelerin verildiği;
c) Hayvanların aç ve/veya susuz bırakıldığı, hayvanların acı ve eziyet çekmesine neden olan, onlara rahatsızlık veren ve sağlığını tehdit eden deneyleri içeremez. Bu kapsamdaki projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Bunların dışında, gözleme bağlı (örneğin hayvanın doğal yaşama ortamında gerçekleşen ve hayvana müdahale edilmeyen davranış deneyleri) ya da hayvanın çeşitli fiziksel özelliklerinin (örneğin yaş, boy, ağırlık, renk, metabolik hız, vb.) ölçülmesini ya da atıklarının analizini içeren deneyler kabul edilebilir.
Bu deneylerde kullanılacak hayvanlar, düzenli, sağlık ve hijyen koşullarına uygun üretim‐bakım yapan merkez ya da laboratuvarlardan sağlanmalı ve bu durum mutlaka belgelenmelidir. Hastalık (özellikle insana bulaşan) taşıdığı bilinen ya da böyle olduğundan şüphe edilen hayvanlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Hayvan deneyi içeren projelerin yukarıdaki koşullara uygunluğu konusunda karar yetkisi bilimsel jüriye aittir.
İnsan deneyleri içeren projeler yapmayı planlayan öğrenciler aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.
İnsanlardan kan almayı ya da herhangi bir madde vermeyi gerektiren deneyler ile önceden alınmış ve depolanmış insan kanıyla yapılan deneyler içeren projeler yapılmamalıdır.
İnsanı içeren deneyler, aşağıdakilerle sınırlıdır:
a) Birey ya da grup davranışlarını ölçmeye yönelik deneyler (denekleri rahatsız edici ya da onlara zarar verici koşullar altında olmayan),
b) Doğal duyusal uyarılara (ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin ölçülmesi,
c) Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan DNA analizi deneyleri.
Yukarıda anılan deneylerin kabul edilebilmesi için denek olarak kullanılacak kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek olmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı (Çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden alınmalıdır.) ile çalışma için destek alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidirwww.fenokulu.net
Proje uygulama süreci boyunca, başvuru kılavuzunda belirtilen hususlara uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun proje çalışmasından çıkarılacaktır.

Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Fatih AKYÜZ © 2002-2019 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman
Pencereyi Kapat
Sadece LGS`de Çıkabilecek Sorular