TEKNOLOJİ Haberi
Diğer Haberler
Öğretmenler Seminer Döneminde Etkinlik Hazırlayacak
TEKNOLOJİ 09 Eylül 2013 Pazartesi 18:55 | 15100 Kez okundu

 

Sayı :B.08.0.İGM.008.04.02.531/10050                Tarih:20 Ağustos 2008
Konu : Mesleki Çalışmalar

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
 

2008-2009 eğitim öğretim yılında 01-05 Eylül 2008 tarihleri arası gerçekleştirilecek olan İlgi Yönetmelik`in 98`inci maddesinde belirtilen mesleki çalışmalara ek olarak uygulanacak program yazımız ekinde gönderilmiştir.
Tüm öğretmenler mesleki çalışmalara görev yerlerinde katılacaklardır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

İLKÖĞRETİM OKULLARI
2008-2009 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI EYLÜL DÖNEMİ
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI01-05 EYLÜL 2008 TARİHLERİNDE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK ÇALIŞMALAR


1. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin, Mesleki Çalışmalar başlıklı 98`inci maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
2. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi hükümleri doğrultusunda zümre toplantılarının yapılması sağlanacaktır.
3. Öğretmenlerimizce hazırlanan ve okullar tarafından gönderilen etkinlik örneklerinin incelenip, seçilmesi amacıyla bir komisyon oluşturulacaktır.
4. İlçe milli eğitim müdürlüğündeki komisyon tarafından seçilen etkinlikler, il milli eğitim müdürlüğündeki komisyonca değerlendirilerek Bakanlığımıza elektronik ortamda gönderilecektir.


OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK ÇALIŞMALAR


1. Branş ve sınıf öğretmenleri, alanıyla veya seçmeli derslerin birinden 1 etkinlik hazırlayacak ve okul yönetimine 05 Eylül 2008 tarihine kadar teslim edecektir. Okul yönetimince, her sınıf düzeyinde ve her ders için öğretmenlerin hazırladığı etkinlik örneği incelenerek ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
2. Zümre başkanları il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme ve hazırlık toplantılarına katılırken diğer öğretmenler geçen öğretim yılının değerlendirmesini yapacaktır.
3. Öğretmenler, yenilenen öğretim programlarının uygulanması, karşılaşılan güçlükler ve bu güçlükleri giderme yolları üzerinde çalışacaktır.
4. Zümre başkanlıklarınca hazırlanan raporlar öğretmenlere sunulacak ve değerlendirme çalışmaları birlikte yapılacaktır.
5. 05. 08. 2008 tarihli ve 9424 sayılı yazımız gereği, tüm ilköğretim okullarında bir hafta süre ile 1 `inci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, öğretmenleri rehberliğinde okul ortamına alışmaları, çevrelerini tanımaları, arkadaşları ile yakın ilişkiler kurmaları ve güvenli bir çevrede olduklarını hissetmeleri amacıyla çalışmalar yapılacaktır.
 

ETKİNLİKLERİN HAZIRLANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR


1. a) Sınıf Öğretmenleri: 2008-2009 eğitim-öğretim yılında okutacağı sınıfa ait öğretim programının kazanımlarından 1 adet etkinlik örneği hazırlayacaktır.(Örnek: 2`nci sınıfı okutacak öğretmen, Türkçe, matematik, hayat bilgisi, görsel sanatlar, beden eğitimi vs. derslerin herhangi birinden bir etkinlik hazırlayacaktır.
b) Branş Öğretmenleri: 2008-2009 eğitim-öğretim yılında okutacağı sınıflardaki (4-8"inci sınıflar) öğretim programına ait kazanımlardan branşıyla ilgili 1 adet etkinlik örneği hazırlayacaktır.
2. Okullar, öğretmenlerden gelen etkinlik örneklerini zümreler bazında inceleyerek her bir sınıf için ve her sınıfta her ders için l`er etkinlik örneğini ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderecektir.
3. İlçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar her bir sınıf ve bu sınıflara ait her bir ders için 1 `er adet etkinlik örneğini il milli eğitim müdürlüklerine gönderecektir.
4. İl milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar her bir sınıf ve bu sınıflara ait her bir ders için l`er adet etkinlik örneğini Bakanlığımızın iogmprogram@meb.gov.tr e-posta adresine elektronik ortamda en kısa sürede gönderilecektir.
5. Etkinlik örneklerinde; ilgili öğretim programının adı ve seviyesi, kazanım numarası, süresi, etkinlikte kullanılan araç gereç, konu başlığı, içeriği, ölçme ve değerlendirme araçları, disiplinler arası ve ara disiplinlerle ilişkilendirme, hazırlayan öğretmenin adı soyadı, ili, ilçesi ve okul adı, branşı ve iletişim bilgileri belirtilecektir.
6. Etkinlik örneğine ilişkin detaylı açıklamalar (uygulanabilecek öğrenci sayısı, fiziksel ortam, güvenlik vb. hususlar) belirtilecektir.
7. Ayrıca, etkinlik örneği hazırlanırken; öğretim programlarına ilişkin özel ve genel beceriler, öğretim programlarının öngördüğü ortak beceriler ve değerler, Atatürkçülük konularına uygunluk, aktif öğrenme ve çoklu zekâ kuramına uygunluk, uygulanabilirlilik, öğrenci ve sınıf düzeyine uygunluğu gibi konulara dikkat edilecektir.
8. Etkinliklerin orijinal olmasına (öğretmenlerin kendileri tarafından hazırlanmış olmasına) özellikle dikkat edilecektir.

Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Fatih AKYÜZ © 2002-2019 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman
Pencereyi Kapat
Sadece LGS`de Çıkabilecek Sorular