TEKNOLOJİ Haberi
Diğer Haberler
PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı MEB Sonuç Raporu
TEKNOLOJİ 12 Nisan 2014 Cumartesi 01:40 | 2127 Kez okundu

PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı MEB Sonuç Raporu
 
**  Türkiye; matematik, fen ve okuma alanlarında, geçmiş uygulamalara kıyasla kayda değer bir
gelişme göstermekle birlikte  OECD ortalamasının altında yer almış ve  OECD tarafından
belirtilen asgari performans düzeyinin altında kalan öğrenci oranı azalmıştır. Ancak bu oran
hâlâ OECD ortalaması kadar düşük değildir.
 
**  Türkiye`de PISA 2012 matematik puanlarındaki farklılığın %62`sinin okul  türleri arasındaki
farklılıktan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Son dönemlerde okul türlerinin azaltılması ve
liselerin dönüştürülmesi gibi çalışmaların bu olumsuzluğu azaltmaya yönelik önemli sonuçlar
ortaya koyacağı düşünülmektedir.
 
**  2003-2012 yılları arasında Türkiye`nin matematikte düzey  1 ve altındaki  öğrenci oranı
%27,7`den %15,5`e düşmüştür. Ancak bu oran  hâlâ  OECD ortalamasındaki düzey 1 ve
altındaki öğrenci oranının yaklaşık 1,5 katıdır. Buna karşılık, son 10 yılda matematik alanında
düzey 6`da bulunan  öğrenci oranı ise %2,4`ten %1,2`ye gerilemiştir. Bu oran ise OECD
ortalamasının yaklaşık 2 puan gerisindedir. Bu durum oldukça dikkat çekicidir.
 
** Türkiye,  üst performans düzeyine ulaşmış öğrenci oranı bakımından OECD ortalamasının
altında kalmaktadır. Ancak 15 yaş  civarındaki öğrenci nüfusu  diğer ülkelere kıyasla oldukça
yüksek olduğu için, üst performans düzeyine ulaşmış öğrenci  sayısı bakımından ön sıralara
çıkmaktadır.  Türkiye`nin bu avantajını kullanabilmesi için öğrencilerinin geneline kaliteli bir
öğrenim imkânı sunması gerektiği ortadadır.  Buna rağmen  Türkiye`de bölgeler arasında ve
özellikle okul türleri arasında önemli başarı farklılıklarının hâlen devam ettiği görülmektedir.
Özetle geçmiş yıllara kıyasla önemli gelişmeler görülmekle birlikte alınması gereken daha çok
yol olduğu da dikkat çekmektedir.  
 
**  Türkiye`de düşük sosyoekonomik bir altyapıdan gelen öğrencilerin oranının %69 civarında
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sosyoekonomik durumlarıyla PISA testlerinde gösterdikleri
performans arasında pozitif yönde ve önemli bir ilişki olduğu bulgusundan hareket edildiğinde,
öğrencilerin başarılarının artmasında  sadece öğrencilere sunulan öğretimin kalitesinin değil,
aynı zamanda ülkenin toplumsal kalkınmışlık düzeyinin de gelişmesine bağlı olduğu
görülmektedir. Nitekim yapılan istatistiksel analizlerde, Türkiye`de öğrencilerin sosyoekonomik
durumlarının OECD ortalaması civarında olduğu varsayımı altında, Türkiye`nin matematik, fen
ve okuma alanlarındaki performansının OECD ortalamasına ulaşabileceği yorumu yapılabilir.
 
**  Türkiye`nin geçmiş yıllara kıyasla PISA test performansındaki iyileşme, öğrencilerin
sosyoekonomik  düzeyleri dikkate alınarak incelendiğinde, alt sosyoekonomik düzeydeki
öğrencilerin performanslarındaki artışın üst sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerden daha
fazla olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, Türkiye  alt sosyoekonomik düzeyde olmasına
rağmen,  matematik başarısı bakımından OECD genelinde ilk %25`e giren öğrenci oranının da
2003 – 2012 yılları arasında kayda değer şekilde arttığı görülmektedir; kız öğrenciler özelinde
bu oran %2`den %8 civarına ulaşmıştır. Bu durum düşük sosyoekonomik düzeydeki
öğrencilere sunulan öğrenim imkânlarının arttığının bir göstergesidir. 
 
 
**  Türkiye`nin her üç alandaki ortalama başarısı giderek artmaktadır. Bunun sebepleri arasında,
2002 ve 2013 yılları arasında eğitime ayrılan bütçenin 7,460 milyar TL`den 47,496 milyar
TL`ye ulaşmış olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. 
 
 Raporun tam metni

http://www.fenokulu.net/pisa2012_ulusal_raporu.PDF

Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2020 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman
7. Sınıf Başarı Var Soru Bankası