Maddenin Tanecikli Yapısı Dosyaları
Diğerleri
Maddeyi oluşturan tanecikler
40933 Okuma
Elementler ve Bileşikler
34634 Okuma
Fiziksel ve kimyasal değişim
22209 Okuma
Maddenin hallerinin tanecikli yapısı
26079 Okuma

Pencereyi Kapat