Maddenin Tanecikli Yapısı Dosyaları
Diğerleri
Maddeyi oluşturan tanecikler
40616 Okuma
Elementler ve Bileşikler
34375 Okuma
Fiziksel ve kimyasal değişim
21932 Okuma
Maddenin hallerinin tanecikli yapısı
25783 Okuma