Maddenin Tanecikli Yapısı Dosyaları
Diğerleri
Maddeyi oluşturan tanecikler
41671 Okuma
Elementler ve Bileşikler
35361 Okuma
Fiziksel ve kimyasal değişim
22984 Okuma
Maddenin hallerinin tanecikli yapısı
26819 Okuma