Maddenin Tanecikli Yapısı Dosyaları
Diğerleri
Maddeyi oluşturan tanecikler
42196 Okuma
Elementler ve Bileşikler
35787 Okuma
Fiziksel ve kimyasal değişim
23519 Okuma
Maddenin hallerinin tanecikli yapısı
27342 Okuma

Pencereyi Kapat
High Score Fen LGS Deneme