Maddenin Tanecikli Yapısı Dosyaları
Diğerleri
Maddeyi oluşturan tanecikler
42049 Okuma
Elementler ve Bileşikler
35669 Okuma
Fiziksel ve kimyasal değişim
23360 Okuma
Maddenin hallerinin tanecikli yapısı
27178 Okuma

Pencereyi Kapat
Ölçen Arı Deneme