Maddenin Tanecikli Yapısı Dosyaları
Diğerleri
Maddeyi oluşturan tanecikler
41504 Okuma
Elementler ve Bileşikler
35195 Okuma
Fiziksel ve kimyasal değişim
22803 Okuma
Maddenin hallerinin tanecikli yapısı
26676 Okuma