7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Konu Anlatımı ,Etkileşimli Deney ,Resim Etkinlik, Sunu, Test, Bulmaca ve Kavram Haritaları
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi
Bu bölümde öğrencilerin; sindirim sistemi ve bu sisteme ait yapı ve organları tanımaları ve aralarındaki ilişkiyi fark etmeleri ve bunların sağlığının korunması için yapılması gerekenlere yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Boşaltım Sistemi
Boşaltım Sistemi
Bu bölümde öğrencilerin; boşaltım sistemi ve bu sisteme ait yapı ve organları tanımaları ve aralarındaki ilişkiyi fark etmeleri ve bunların sağlığının korunması için yapılması gerekenlere yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Denetleyici ve düzenleyici Sistem
Denetleyici ve düzenleyici Sistem
Bu bölümde öğrencilerin; denetleyici ve düzenleyici sistemi ve bu sisteme ait yapı ve organları tanımaları ve bunların sağlığının korunması için yapılması gerekenlere yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Duyu Organlarımız
Duyu Organlarımız
Bu bölümde öğrencilerin; duyu organları, yapıları ve aralarındaki ilişkiyi fark etmeleri ve bunların sağlığının korunması için yapılması gerekenlere yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Bu bölümde öğrencilerin; kütle ve ağırlık hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Kuvvet-Katı Basıncı İlişkisi
Kuvvet-Katı Basıncı İlişkisi
Bu bölümde öğrencilerin; kuvvet ve katı basıncı arasındaki ilişki, katı basıncını etkileyen faktörler hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
İş ve Enerji
İş ve Enerji
Bu bölümde öğrencilerin; kuvvet-iş ve enerji arasındaki ilişki, enerji çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Enerji ve Sürtünme Kuvveti
Enerji ve Sürtünme Kuvveti
Bu bölümde öğrencilerin; enerji çeşitleri ve enerji dönüşümleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Maddenin Tanecikli Yapısı ve Atomun Özellikleri
Maddenin Tanecikli Yapısı ve Atomun Özellikleri
Bu bölümde öğrencilerin; atomun, proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısını; elektron alış verişi sonucu iyon oluşumunu kavraması amaçlanmaktadır.
Saf Maddeler
Saf Maddeler
Bu bölümde öğrencilerin; saf ve saf olmayan madde temelinde element, bileşik ve karışımları sınıflandırması amaçlanmaktadır.
Karışımlar
Karışımlar
Bu bölümde öğrencilerin; karışımların ayrıştırılmasında kullanılan bazı ayırma tekniklerini, elementlerin sembollerini ve bileşiklerin formüllerini öğrenmesi, çözünme olayını, çözücü ve çözünen moleküllerin ilişkisiyle açıklaması kavraması amaçlanmaktadır.
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Bu bölümde öğrencilerin; evsel katı ve sıvı atıkların kontrol edilmesi, geri dönüşüm ve yeniden kullanmanın önemini kavraması amaçlanmaktadır.
Kimya Endüstrisi
Kimya Endüstrisi
Bu bölümde öğrencilerin; yakın çevresindeki kimya endüstrisi alanındaki işletmelerin, toplum ve ülke ekonomisine katkılarını fark etmesi amaçlanmaktadır.
Aynalar ve Kullanım Alanları
Aynalar ve Kullanım Alanları
Bu ünitede öğrencilerin; ayna çeşitleri ve kullanım alanları hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Işığın Soğurulması- Beyaz Işık Gerçekten beyaz ışık mıdır?
Işığın Soğurulması- Beyaz Işık Gerçekten beyaz ışık mıdır?
Bu ünitede öğrencilerin; ışığın soğrulması, bu bağlamda cisimlerin renkli görünmeleri ve Güneş enerjisinden yararlanma yolları hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Ekosistemler
Ekosistemler
Bu ünitede öğrencilerin; ekosistem ve ilgili kavramları açıklayabilmeleri, çevre sorunlarının neden ve sonuçlarını sorgulayabilmeleri ne yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Biyolojik Çeşitlilik, Çevre sorunları ve etkileri
Biyolojik Çeşitlilik, Çevre sorunları ve etkileri
Bu ünitede öğrencilerin; biyo-çeşitlilik, nesli tükenen ve tükenme tehlikesi olan canlılar ve bu canlı türlerini korumak için yapılması gerekenlere yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Elektrik Akımı Nedir?
Elektrik Akımı Nedir?
Bu ünitede öğrencilerin; elektrik enerjisinin teknolojik uygulamaları hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Seri ve Paralel Bağlama
Seri ve Paralel Bağlama
Bu ünitede öğrencilerin; seri ve paralel bağlama; ampermetre, voltmetre kullanımı; Ohm Yasası; hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Bu ünitede öğrencilerin; elektrik enerjisinin teknolojik uygulamaları da dikkate alınarak ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşümü hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Gök Cisimlerini Tanıyalım
Gök Cisimlerini Tanıyalım
Bu ünitede öğrencilerin; gök cisimlerini hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Güneş Sistemi- Uzay araştırmaları
Güneş Sistemi- Uzay araştırmaları
Bu ünitede öğrencilerin; sistem kavramını anlamaları, teleskopun önemli bir gözlem aracı olması münasebetiyle gök bilimdeki önemi hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Astronomi ve Uzay Çalışmaları
Astronomi ve Uzay Çalışmaları
Bu ünitede öğrencilerin; uzay araştırmalarının sağladığı katkılar hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.