6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı ,Etkileşimli Deney ,Resim Etkinlik, Sunu, Test, Bulmaca ve Kavram Haritaları
Canlılık Hücreyle Başlar
Canlılık Hücreyle Başlar
Bu bölümde öğrencilerin; hayvan ve bitki hücrelerini ayırt edebilmesi, hücre-doku-organ-sistem ve organizma ilişkisini kavraması bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Destek ve Hareket Sistemi
Destek ve Hareket Sistemi
Bu bölümde öğrencilerin; Destek ve Hareket sistemine ait yapı ve organları bilmeleri ve bu sistemlerin sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik çözümler üretmelerine ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Solunum Sistemi
Solunum Sistemi
Bu bölümde öğrencilerin; Solunum sistemine ait yapı ve organları bilmeleri ve bu sistemlerin sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik çözümler üretmelerine ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemi
Bu bölümde öğrencilerin; dolaşım sistemine ait yapı ve organları bilmeleri ve bu sistemlerin sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik çözümler üretmelerine ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Kuvveti Keşfedelim
Kuvveti Keşfedelim
Bu bölümde öğrencilerin; kuvvetin özelliklerini fark etmeleri amaçlanmaktadır.
Kuvvetler İş Başında
Kuvvetler İş Başında
Bu bölümde öğrencilerin; bileşke kuvveti deneyle ve çizimle göstermeleri, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri ve bunların cisimlere etkilerini keşfetmeleri amaçlanmaktadır.
Yaşamımızdaki Sürat
Yaşamımızdaki Sürat
Bu bölümde öğrencilerin; sabit süratli hareket için yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi kavramaları, bu ilişkiyi grafik üzerinde göstermeleri ve grafikleri yorumlamaları amaçlanmaktadır.
Maddeyi Oluşturan Tanecikler
Maddeyi Oluşturan Tanecikler
Bu bölümde öğrencilerin; maddelerin hareketli taneciklerden oluştuğunu kavraması amaçlanmaktadır.
Fiziksel ve Kimyasal Değişim
Fiziksel ve Kimyasal Değişim
Bu bölümde öğrencilerin; maddede meydana gelen değişimleri, fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırmaları amaçlanmaktadır.
Yoğunluk
Yoğunluk
Bu bölümde öğrencilerin; kütle ve hacmi kullanarak maddenin yoğunluğunu hesaplayıp yoğunluğun canlılar için önemini kavraması amaçlanmaktadır.
Işığın Farklı Maddelerle Etkileşimi
Işığın Farklı Maddelerle Etkileşimi
Bu bölümde öğrencilerin; ışığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarıyla ilgili olarak gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri hedeflenmektedir.
Işığın Farklı Yüzeylerden  Yansıması
Işığın Farklı Yüzeylerden Yansıması
Bu bölümde öğrencilerin; ışığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarıyla ilgili olarak gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri hedeflenmektedir.
Ses Nasıl Yayılır?
Ses Nasıl Yayılır?
Bu bölümde öğrencilerin; sesin yansıması, soğrulması bağlamında ses yalıtımı ve ses yalıtımı için geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi, beceri ve tutum kazanmaları hedeflenmektedir.
Ses Dalgaları neden Maddesel Ortamda Yayılır?
Ses Dalgaları neden Maddesel Ortamda Yayılır?
Bu bölümde öğrencilerin; sesin yansıması, soğrulması bağlamında ses yalıtımı ve ses yalıtımı için geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi, beceri ve tutum kazanmaları hedeflenmektedir.
Hayvanlarda Üreme , Büyüme ve Gelişme
Hayvanlarda Üreme , Büyüme ve Gelişme
Bu bölümde öğrencilerin; hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini karşılaştırmaları, büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri keşfetmeleri ve bir bitki veya bir hayvanın bakımını üstlenmeleri ve sorumluluk kazanmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Çiçekli Bitkilerde Üreme
Çiçekli Bitkilerde Üreme
Bu bölümde öğrencilerin; bitkilerdeki üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini karşılaştırmaları, büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri keşfetmeleri ve bir bitki veya bir hayvanın bakımını üstlenmeleri ve sorumluluk kazanmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Isının Yayılma Yolları
Isının Yayılma Yolları
Bu bölümde öğrencilerin; ısı iletimini irdeleyerek kavraması amaçlanmaktadır.
Isı Yalıtımı
Isı Yalıtımı
Bu bölümde öğrencilerin; ısı yalıtımını irdeleyerek ısı yalıtım teknolojisinin aile ve ülke ekonomisine katkısını kavraması amaçlanmaktadır.
Yakıtlar
Yakıtlar
Bu bölümde öğrencilerin; yakıt türlerini, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkilerini kavraması amaçlanmaktadır.
Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır?
Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır?
Bu bölümde öğrencilerin; elektrik enerjisinin iletiminin hangi maddelerle sağlanacağı, iletkenlerin özellikleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Yalıtkanlar Sizi Korusun
Yalıtkanlar Sizi Korusun
Bu bölümde öğrencilerin; iletken ve yalıtkan maddelerin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
İletkeni Değiştir, Ampülün Parlaklığı Değişsin
İletkeni Değiştir, Ampülün Parlaklığı Değişsin
Bu bölümde öğrencilerin; elektriksel direncin bağlı olduğu faktörleri, iletkenlerin özelliklerinin, değişiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağı, hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dünya, Güneş ve Ay`ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
Dünya, Güneş ve Ay`ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
Bu bölümde öğrencilerin; Dünya, Güneş ve Ay`ın göreli boyut ve biçimlerini tanıyıp kavraması hedeflenmektedir.
Dünyamızın Katman Modeli
Dünyamızın Katman Modeli
Bu bölümde öğrencilerin; Dünya`mızın katmanlarını tanıyıp kavraması ve bunların günlük yaşama etkisi hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Dünyamızın Uydusu Ay
Dünyamızın Uydusu Ay
Bu bölümde öğrencilerin; Ay`ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklayarak bir model oluşturması, Dünya ve Ay arasında hareket ilişkisi kurabilmesi, bu ilişkinin yol açtığı sonuçlar ve bunların günlük yaşama etkisi hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
6. Sınıf Bilim Uygulamaları
6. Sınıf Bilim Uygulamaları