6. Sınıf Fen ve Teknoloji / Kuvveti Keşfedelim
Kuvvet
Kuvvet
16 Konu | 7 Dosya | 10 Deney | 1 Bulmaca | 8 Video | 4 Kavram | 1 Test | 4 Animasyon | 22 Resim | 2 Diğer

Kuvvet ve Hareket / Fiziksel Olaylar
Bu ünitede öğrencilerin; kuvvetin özelliklerini fark etmeleri, bileşke kuvveti deneyle ve çizimle göstermeleri, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri ve bunların cisimlere etkilerini keşfetmeleri; sabit süratli hareket için yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi kavramaları, bu ilişkiyi grafik üzerinde göstermeleri ve grafikleri yorumlamaları amaçlanmaktadır.
 

Bileşke Kuvvet
Kavramlar: Kuvvetin özellikleri (yön, doğrultu, büyüklük), bileşke kuvvet (net kuvvet), aynı doğrultulu ve aynı yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler
*Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.

Pencereyi Kapat
Sadece Çıkabilecek Sorular