8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Konu Anlatımı ,Etkileşimli Deney ,Resim Etkinlik, Sunu, Test, Bulmaca ve Kavram Haritaları
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bu ünitede öğrencilerin; DNA ve genetik kod ile ilişkili kavramları açıklamaları ve aralarındaki ilişkileri keşfetmeleri, mitoz ve mayoz bölünme aşamalarını tanımlayabilmeleri, insanın üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini açıklayabilmeleri ve ergen sağlığı için alınabilecek tedbirleri tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Basit Makineler
Basit Makineler
Bu ünitede öğrencilerin günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları basit makine çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Bu ünitede öğrencilerin; elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak yerlerini periyodik sistemde göstermesi, kimyasal bağlar ile kimyasal tepkime arasında ilişki kurması, asit- baz kavramları, asit-baz tepkimeleri, yanma tepkimeleri ve asit yağmurlarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Işık ve Ses
Işık ve Ses
Bu ünitede öğrencilerin; ışıkta kırılma olayını kavramaları, ışığın merceklerde kırılmaya uğradığı, mercek çeşitleri, merceklerin kullanım alanları; sesle ilgili olarak da sesin bir sürate sahip olduğu ve bu süratin ortama göre değişiklik gösterebileceği, sesin, sahip olduğu sürati nedeniyle bir enerji türü olarak tanımlanabileceği hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Canlılar ve Enerji İlişkileri
Canlılar ve Enerji İlişkileri
Bu ünitede öğrencilerin; besin zinciri ve bu zinciri oluşturan elemanları açıklayabilmeleri ve ele- manlar arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri, ekolojik yaşam içerisindeki madde döngülerini fark etmeleri, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam bilinci geliştirmeleri ve bu bağlamda kaynakları tasarruflu kullan- mak için önlemler almaları, biyo-teknoloji uygulamalarının farkında olmaları ve olumlu/olumsuz etkilerini tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Maddenin Halleri ve Isı
Maddenin Halleri ve Isı
Bu ünitede öğrencilerin; ısı ile kütle, sıcaklık ve özısı arasındaki ilişkiyi kurması, alınan-verilen ısıya bağlı olarak maddelerin hâl değiştirdiğini keşfederek maddelerin hâl değişim ısılarını hesaplamaları ve hâl değişim grafiğini çizerek yorumlamaları amaçlanmaktadır.
Yaşamımızdaki Elektrik
Yaşamımızdaki Elektrik
Doğal Süreçler
Doğal Süreçler
Doğal Süreçler konuları