4. Sınıf Fen ve Teknoloji / Yaşamımızdaki Elektrik
Basit elektrik devreleri oluşturma
Basit elektrik devreleri oluşturma
2 Konu | 0 Dosya | 4 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 0 Test | 1 Animasyon | 0 Resim | 0 Diğer

Basit Elektrik Devreleri
Kavramlar:Devre elemanları, basit elektrik devresi kurulumu
*Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleriyle tanır ve çalışan bir
devre kurar.
*Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin birer devre elemanı olduğunu bilir.
*Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvar içinden geçen bağlantı kabloları olduğu çıkarımını yapar.

Pencereyi Kapat
Sadece Çıkabilecek Sorular