Fen Diğer Konuları
Çok Atomlu , İyonik Yapılı Ve Kovalent Yapılı Bileşiklerin Adlandırılması Etkinliği
Anyon ve Katyonlarn Bileşik Formüllerinin çaprazlama Yapılarak Bulunması Etkinliği
Bileşiklerin Anyon Katyon ve Atom saylarının Bulunması Etkinliği
Anyon ve Katyonların Formüllerinin Yük Dengesini Sağlayarak Bulunması Etkinliği
Bileşiklerin Kimyasal Bağ Çeşitlerini Bulma Etkinliği
Element Atomlarının Periyodik Tablo Özelliklerini Bulma Etkinliği
Tek ve Çok Atomlu İyonların Değerliklerini Bulma Etkinliği
Fiziksel Değişim Etkinlik Kağıdı
Anyon ve Katyon Çalışma Kağıdı
Anyon ve Katyon Çalışma Kağıdı 2
Kimyasal Bağlar Çalışma Kağıdı
Elektriklenme Konusuna Ait Ders Notu
Besinler ve Dengeli Beslenme Etkinliği
Besinlerin İçerikleri Etkinlik
Besinler ve Sınıflandırılması Etkinlik
Besinler ve Sindirim Organları Etkinlik
Sindirimde Görevli organlar Etkinlik
Besinler ve Sindirim Organları Etkinlik 2
Yapılandırılmış Grid
Kavram Haritalama

Pencereyi Kapat
Sadece Çıkabilecek Sorular