4. Sınıf Fen ve Teknoloji / Yer Kabuğunun Gizemi
Yer Kabuğunda Neler Var?
Yer Kabuğunda Neler Var?
14 Konu | 3 Dosya | 10 Deney | 1 Bulmaca | 0 Video | 2 Kavram | 2 Test | 3 Animasyon | 16 Resim | 0 Diğer
Yer Kabuğunun Gizemi / Dünya ve Evren
Bu ünitede öğrencilerin; yer kabuğunu oluşturan bileşenleri tanımaları, erozyon ile heyelanın yer kabuğuna etkisi, yer altı, yer üstü suları ve hava, toprak, su kirliliği hakkında bilgi, beceri ve fosil bilimi hakkında kariyer bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır.
 

Yer Kabuğunda Neler Var?
Kavramlar: Kayaçlar, maden, fosil, fosil bilim, fosil bilimci, kültürel miras olarak doğal anıtlar
*Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu bilir. Kayaç çeşitlerine girilmez.
*Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve madenlerin teknolojik ham madde olarak önemini tartışır.
*Fosillerin oluşumunu ve fosil çeşitlerini araştırır ve sunar.
*Fosil bilimin, bir bilim dalı olduğunu kavrar ve bu alanda çalışan uzmanlara ne ad verildiğini bilir.
*Doğal anıtlara örnekler verir ve kültürel miras olarak önemini tartışır.
*Doğal anıtların korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik öneriler sunar.

Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
6 Konu | 1 Dosya | 4 Deney | 0 Bulmaca | 2 Video | 0 Kavram | 0 Test | 2 Animasyon | 0 Resim | 0 Diğer
Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
Kavramlar: Erozyon, heyelan (toprak kayması)
*Erozyon ile heyelan arasındaki farkı açıklar ve erozyonun gelecekte yol açabileceği sonuçları tahmin eder.
*Toprağı erozyonun olumsuz etkilerinden korumak için çözüm önerileri sunar.
Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
2 Konu | 0 Dosya | 2 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 2 Test | 0 Animasyon | 0 Resim | 0 Diğer
Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
Kavramlar: Yer altı suyu, yer üstü suyu
*Yer altı ve yer üstü sularına örnekler verir ve kullanım alanlarını açıklar.
Hava, Toprak ve Su Kirliliği
Hava, Toprak ve Su Kirliliği
7 Konu | 0 Dosya | 0 Deney | 0 Bulmaca | 0 Video | 0 Kavram | 0 Test | 0 Animasyon | 2 Resim | 0 Diğer
Hava, Toprak ve Su Kirliliği
Kavramlar: hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği
*Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenlerini, yol açacağı olumsuz sonuçları ve alınabilecek önlemleri tartışır
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman