7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı ,Etkileşimli Deney ,Resim Etkinlik, Sunu, Test, Bulmaca ve Kavram Haritaları
Uzay Araştırmaları
Uzay Araştırmaları
Bu ünitede öğrencilerin; uzay araştırmalarının sağladığı katkılar hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Güneş Sistemi Ötesi-Gök Cisimleri
Güneş Sistemi Ötesi-Gök Cisimleri
Bu ünitede öğrencilerin; gök cisimlerini hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Hücre
Hücre
Bu bölümde öğrencilerin; hayvan ve bitki hücrelerini ayırt edebilmesi, hücre-doku-organ-sistem ve organizma ilişkisini kavraması bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Mitoz ve Mayoz
Mitoz ve Mayoz
Bu ünitede öğrencilerin; DNA ve genetik kod ile ilişkili kavramları açıklamaları ve aralarındaki ilişkileri keşfetmeleri, mitoz ve mayoz bölünme aşamalarını tanımlayabilmeleri, insanın üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini açıklayabilmeleri ve ergen sağlığı için alınabilecek tedbirleri tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Bu bölümde öğrencilerin; kütle ve ağırlık hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
Bu bölümde öğrencilerin; kuvvet-iş ve enerji arasındaki ilişki, enerji çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Enerji Dönüşümleri
Enerji Dönüşümleri
Bu bölümde öğrencilerin; enerji çeşitleri ve enerji dönüşümleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Maddenin Tanecikli Yapısı
Maddenin Tanecikli Yapısı
Bu bölümde öğrencilerin; atomun, proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısını; elektron alış verişi sonucu iyon oluşumunu kavraması amaçlanmaktadır.
Saf Maddeler
Saf Maddeler
Bu bölümde öğrencilerin; saf ve saf olmayan madde temelinde element, bileşik ve karışımları sınıflandırması amaçlanmaktadır.
Karışımlar
Karışımlar
Bu bölümde öğrencilerin; karışımların ayrıştırılmasında kullanılan bazı ayırma tekniklerini, elementlerin sembollerini ve bileşiklerin formüllerini öğrenmesi, çözünme olayını, çözücü ve çözünen moleküllerin ilişkisiyle açıklaması kavraması amaçlanmaktadır.
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Bu bölümde öğrencilerin; evsel katı ve sıvı atıkların kontrol edilmesi, geri dönüşüm ve yeniden kullanmanın önemini kavraması amaçlanmaktadır.
Işığın Soğurulması- Beyaz Işık Gerçekten beyaz ışık mıdır?
Işığın Soğurulması- Beyaz Işık Gerçekten beyaz ışık mıdır?
Bu ünitede öğrencilerin; ışığın soğrulması, bu bağlamda cisimlerin renkli görünmeleri ve Güneş enerjisinden yararlanma yolları hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Aynalar ve Kullanım Alanları
Aynalar ve Kullanım Alanları
Bu ünitede öğrencilerin; ayna çeşitleri ve kullanım alanları hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Işığın Kırılması ve Mercekler
Işığın Kırılması ve Mercekler
Bu ünitede öğrencilerin; ışıkta kırılma olayını kavramaları, ışığın merceklerde kırılmaya uğradığı, mercek çeşitleri, merceklerin kullanım alanları; sesle ilgili olarak da sesin bir sürate sahip olduğu ve bu süratin ortama göre değişiklik gösterebileceği, sesin, sahip olduğu sürati nedeniyle bir enerji türü olarak tanımlanabileceği hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bu bölümde öğrencilerin; hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini karşılaştırmaları, büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri keşfetmeleri ve bir bitki veya bir hayvanın bakımını üstlenmeleri ve sorumluluk kazanmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Çiçekli Bitkilerde Üreme
Çiçekli Bitkilerde Üreme
Bu bölümde öğrencilerin; bitkilerdeki üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini karşılaştırmaları, büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri keşfetmeleri ve bir bitki veya bir hayvanın bakımını üstlenmeleri ve sorumluluk kazanmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Bu ünitede öğrencilerin; seri ve paralel bağlama; ampermetre, voltmetre kullanımı; Ohm Yasası; hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
Elektrik Akımı Nedir?
Elektrik Akımı Nedir?
Bu ünitede öğrencilerin; elektrik enerjisinin teknolojik uygulamaları hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman