7. Sınıf Fen ve Teknoloji / Maddenin Tanecikli Yapısı
Maddenin Tanecikli Yapısı ve Atomun Özellikleri
Maddenin Tanecikli Yapısı ve Atomun Özellikleri
29 Konu | 6 Dosya | 9 Deney | 0 Bulmaca | 9 Video | 1 Kavram | 3 Test | 4 Animasyon | 69 Resim | 2 Diğer

Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Bu ünitede öğrencilerin; atomun, proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısını; elektron alış verişi sonucu iyon oluşumunu; saf ve saf olmayan madde temelinde element, bileşik ve karışımları sınıflandırması amaçlanmaktadır. Ayrıca, karışımların ayrıştırılmasında kullanılan bazı ayırma tekniklerini, elementlerin sembollerini ve bileşiklerin formüllerini öğrenmesi, çözünme olayını, çözücü ve çözünen moleküllerin ilişkisiyle açıklaması, evsel katı ve sıvı atıkların kontrol edilmesi, geri dönüşüm ve yeniden kullanmanın önemini kavraması amaçlanmaktadır.
 

Maddenin Tanecikli Yapısı
Kavramlar: Atom (çekirdek, katman, proton, nötron, elektron), iyon (katyon, anyon),  molekül
*Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları bilir.
*Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
*İyonların nasıl oluştuğunu kavrar, anyon ve katyonlara örnekler verir.
*Aynı ya da farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını kavrar.
*Çeşitli molekül modelleri oluşturur ve sunar.

 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman