7. Sınıf Fen ve Teknoloji / Karışımlar
Karışımlar
Karışımlar
32 Konu | 1 Dosya | 18 Deney | 0 Bulmaca | 6 Video | 1 Kavram | 3 Test | 4 Animasyon | 16 Resim | 1 Diğer

Karışımlar
Kavramlar: Homojen karışım, çözelti (çözünen, çözücü), çözünme, çözünme hızına etki eden faktörler, heterojen karışımlar
*Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.
*Homojen karışımların çözelti olarak da ifade edilebileceğini belirtir.
*Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.
*Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. Temas yüzeyi, karıştırma ve sıcaklık faktörlerine değinilir.

Karışımların Ayrıştırılması
Kavramlar: Buharlaştırma, yoğunluk farkı, damıtma

*Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek bazı yöntemleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlerden buharlaştırma, yoğunluk farkı ve damıtma üzerinde durulur.

 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman