7. Sınıf Fen ve Teknoloji / Güneş Sistemi Ötesi-Gök Cisimleri
Gök Cisimlerini Tanıyalım
Gök Cisimlerini Tanıyalım
31 Konu | 3 Dosya | 3 Deney | 0 Bulmaca | 2 Video | 5 Kavram | 2 Test | 12 Animasyon | 44 Resim | 6 Diğer

Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren
Bu ünitede öğrencilerin; gök cisimlerini tanımaları, sistem kavramını anlamaları, teleskopun önemli bir gözlem aracı olması münasebetiyle gök bilimdeki önemini kavramaları ve teknoloji boyutu göz ardı edilmeden uzay araştırmalarının sağladığı katkılar hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
 

Gök Cisimleri
Kavramlar: Yıldız, takımyıldız, ışık yılı, gezegen, uzay, evren
*Gök cisimlerini çıplak gözle gözlemler ve yaptığı araştırma sonucunda uzayda  gözleyebildiğinden çok daha fazla gök cismi olduğu sonucuna varır.
a. Evren kavramı, “aradaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümü”; uzay kavramı  ise “evrenin dünya dışında kalan kısmı” olarak tanımlanır.
b. Evrenin oluşumuyla ilgili olarak öne sürülen belli başlı görüşler belirtilir; fakat detaylarına girilmez.
c. Güneşe çıplak gözle bakılmaması konusunda öğrenciler uyarılır. Çıplak gözle uzun süreli gökyüzü gözlemi yapan bilim insanlarının görme yetisini kısmen ya da tamamen kaybettiklerine yönelik bilim tarihinden örnekler üzerinde durulur.
*Bilinen takımyıldızlarla ilgili araştırma yapar ve sunar.
a. Yıldızlar arasındaki mesafelerin “ışık yılı” adı verilen bir uzaklık ölçü birimiyle ifade edildiği belirtilir.
b. Takımyıldızlarının Dünya`dan bakıldığındaki görüntülerine bakılarak yapılan benzetmelerin, gökyüzü gözlemini kolaylaştırdığı belirtilir
*Yıldızlar ile gezegenleri karşılaştırır.
a. Güneş`in de bir yıldız olduğu vurgulanır.
b. Günlük yaşamda gökyüzü ile ilgili kullanılan ve kavram yanılgısı oluşturabilecek bazı ifadelerin (yıldız kayması, kuyruklu yıldız, çoban yıldızı vb.) bilimsel açıklamaları verilir.

 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman