Dosyalarda Araştır Fenokulunda Araştır
1378 Online (1051 Mobil)
TEKNOLOJİ Haberi
Diğer Haberler
Fen Ve Teknoloji Dersinde Başarıyı Arttırmak İçin Yapılması Gereken Çalışmalar
TEKNOLOJİ 20 Haziran 2013 Perşembe 00:01 | 12294 Kez okundu

Fen Ve Teknoloji Dersinde Başarıyı Arttırmak İçin
Yapılması Gereken ÇalışmalarBaşarıyı artırabilmek için yapılabilecek çalışmaları öncelikle ders içi ve ders dışı çalışmalar olmak üzere iki grupta incelememiz gerekmektedir.

1. DERS İÇİ ÇALIŞMALAR:

a) Dersi öğrencilere sevdirme: Bu yalnızca fen ve teknoloji dersi için yapılması gereken bir çalışma değildir. Bütün disiplinlerde ilk olarak bu faktöre dikkat edilmesi gerekir. Öğrencilere dersi sevdirme işini ilk üstlenmesi gereken kişi ders öğretmenidir. Yine rehberlik servisi de bu işin içinde önemli görevler üstlenmelidir. Bilindiği gibi genellikle matematik ve fen ve teknoloji gibi pozitif bilimler diğer bilim dallarına göre öğrenciler tarafından daha zor olarak nitelendirilir. Burada öğretmenin ilk yapması gereken, bu dersin o kadar da zor olmadığını öğrencilere kanıtlamaktır. Ders içinde öğretmen bunu başarabilmek için çeşitli yöntemler deneyebilir. Örneğin ; işe öğrencilere rahat bir şekilde cevaplayabilecekleri soruları yönelterek başlanabilir. Bu sayede öğrencinin kendine güvenmesi sağlanarak derse karşı ilgisi arttırılabilir. Zaten öğretmen bu konu hakkında gereken pedagojik bilgiyi eğitimi süresince almıştır. Öğretmen yine de bu çalışmalar esnasında bazı zorluklar yaşayabilir. Bu zorlukların aşılmasında rehberlik servisinden destek alınmalıdır.

b) Ön öğrenmeleri kontrol etme: Öğrencilerin geçmiş yıllarda fen ve teknoloji dersinde neler öğrendikleri, sene başında yapılacak bir deneme sınavı sayesinde ölçülmelidir. Bu sayede bir sınıfın dersine ilk kez giren öğretmen sınıf hakkında genel bir bilgi sahibi olabilir.

c) Ders işlenişi esnasında görsellere ağırlık verme: Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre, bir bilginin öğrenilmesinde daha çok duyu organına hitap edilmesi çok önemlidir. Yani ne kadar çok duyu organına hitap edilirse bilginin aktarılması o kadar kolay olur. Zaten fen ve teknoloji dersi bu uygulamanın yapılabilmesi için oldukça uygundur. Çeşitli görsel cihazlarla (tepegöz, projeksiyon), deneylerle, gezi ve gözlemlerle, az önce bahsettiğimiz gibi hitap edilen duyu organı sayısı arttırılabilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için fen ve teknoloji dersinin mümkün olduğu kadar laboratuar ortamına işlenmesi gerekmektedir.

d) Çalışma kitaplarına ve etkinliklere ağırlık vererek dersi öğrenci merkezli hale getirme: Basit bir arşiv araştırması yaptığımızda, geçmiş yıllarda fen ve teknoloji dersi için SBS sınavlarında çıkmış olan soruların genellikle çalışma kitaplarında yer alan etkinlikler baz alınarak hazırlandığını görürüz. Bu nedenle çalışma kitaplarındaki etkinliklere ağırlık verilmesi gerekmektedir. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımını daha çok dikkate alarak öğrencileri dersin merkezine getirmemiz, gerekirse yapılacak deneyleri ve gözlemleri öğrencilere yaptırmamız gerekmektedir. Çalışma kitaplarındaki etkinlikleri mümkün olduğu kadar sınıf ortamında yapmalıyız. Yetişmeyenleri ise mutlaka ev ödevi olarak vermeliyiz.

e) Ders öncesi hazırlık yapma: Derse girmeden kılavuz kitaplarımızı ve yıllık planlarımızı inceleyip, o günkü konuyu nasıl işleyeceğimiz konusunda kağıt üzerinde çalışma yapmalıyız. Bu sayede dersi işleme esnasında daha akıcı ve daha verimli olabiliriz. Yine kılavuz kitaplarımızdaki uyarıları dikkate alarak, kılavuz kitabımızın ve yıllık planlarımızın rehberliğinde ve paralelinde hareket etmeliyiz.

f) Öğrenciler arasında tatlı bir rekabet ortamı sağlama: Eğitimde rekabet kimi zaman öğrenciler arası iletişimi ve arkadaşlığı zedelerken, dozu iyi ayarlanıp iyi bir uygulama sağlandığında başarıyı olumlu etkileyen bir faktör olarak öne çıkar. Sınıf içi gruplar oluşturularak öğrenciler grup içi çalışmalara yönlendirilebilir. Aynı zamanda gruplar arası tatlı bir rekabet ortamı oluşturulabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus sınıfta öğrenci çalışma grupları oluştururken, grup içi heterojenliği, gruplar arası homojenliği sağlamaktır. Yani grup içi öğrencilerin seviyeleri farklı olmalı, iki farlı grubun birbirlerine göre seviyeleri hemen hemen aynı olmalıdır. Gruplar arası değerlendirme yapılarak başarılı gruplar ve öğrenciler gerekirse performans notlarıyla ödüllendirilmelidir.


g) Yıl içerisinde yazılı haricinde değerlendirmeler yapma: Öğrencileri derse sürekli hazır tutabilmek ve öğrendiklerini unutmamalarını sağlamak için test ve deneme sınavı etkinliklerine mümkün olduğu kadar ağırlık verilmelidir. Her ünite sonunda kendi hazırlayacağımız veya çeşitli kaynaklardan alacağımız test, deneme sınavı vb. etkinlikleri uygulamamız, gerekirse ders içi performans görevi notunu bu değerlendirmelere göre vermemiz öğrencileri SBS sınavlarına daha hazır hale getirecektir. Yine önceki yıllarda çıkmış sınav sorularını öğrencilere ünitelere göre göstererek, öğrencileri soru tarzları hakkında bilgilendirmemiz SBS ye hazırlayıcı başka önemli bir etken olacaktır.2. DERS DIŞI ÇALIŞMALAR:

a) Velilerle iş birliği içinde olma: Bilindiği üzere başarılı bir eğitim öğretim çalışmasında öğrenci ve öğretmenin önemi ne kadar büyükse velinin de önemi bir o kadar fazladır. Bu sebepten ders başarısını mümkün olduğu kadar üst seviyelere çıkarmak istiyorsak velilerle sürekli temas halinde olmalıyız. Bu temas sürecinde öğrencilerin dersleri hakkında, davranışları hakkında, evdeki çalışmaları ve yeterliliği hakkında öğretmen ve veli fikir alışverişinde bulunmalıdır.

b) Rehberlik servisiyle iş birliği içinde olma: Rehberlik servisiyle sürekli işbirliğinde bulunarak öğrencilerin yaşadığı sorunları görüşmemiz ve çözüm üretmemiz gerekmektedir. İlköğretim ikinci kademesinde bulunan öğrencilerin yaşadıkları en büyük sarsıntı ergenlik konusundadır. Bu sebepten dolayı yine rehberlik servisi sayesinde bu sarsıntının da mutlaka üstesinden gelinmelidir.

c) Ara karne: Öğrencilerin ve velilerin yıl içerisindeki durumu takip edebilmeli açısından içinde öğretmen görüşlerinin de yer aldığı ara karneler verilebilir. Bu sayede öğrencilerin eksikleri daha net tespit edilerek bu eksikliklerin üzerine daha sağlıklı bir şekilde gidilebilir.

d) Ders dışı etüt çalışmaları yapma: Öğrencilerin eksikliklerini giderme ve SBS sınavlarına daha iyi hazırlanmalarını sağlamak için ilave etüt çalışmaları yapılabilir. Bu etüt çalışmaları sayesinde zaman yetiştirme sıkıntısından kurtulunur. Aynı zamanda çeşitli test ve deneme sınavı çalışmaları yine bu etüt saatlerinde yapılabilir.


Hazırlayan: Haşim Baştürk

Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Fatih AKYÜZ © 2002-2020 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman
Pencereyi Kapat
Asitler ve Bazlar sonu konu kapsamlı High Score