TEKNOLOJİ Haberi
Diğer Haberler
Uludağ Milli Parkı, Bursa Ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi III
TEKNOLOJİ 12 Temmuz 2014 Cumartesi 02:10 | 5585 Kez okundu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılacağınız etkinlik, Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresinin sunmakta olduğu doğal ve kültürel kaynakların ekoloji temelli bir doğa eğitimiyle tanıtılması, korunması ve sürdürülebilir bir kalkınma programına uygun biçimde ve süreklilik arz edecek bir tarzda kullanımda tutulmasını hedef alan bir eğitim çalışmasıdır.


Doğa eğitiminde işlenecek konular, katılımcıların doğal ortamları bir laboratuar gibi algılayıp sorgulayıcı bir yaklaşımla etkin bir biçimde tartışmaya uygun bir biçimde seçilmeye özen gösterilmiştir. Böylece gözleme dayalı bütüncül öğrenme yaklaşımı öne çıkarılmak istenmiştir. Seçilen bölge örneğinden hareketle, ekosistemdeki doğal döngüler içinde insanın yeri ve konumu üzerinde durulmaktadır. Ekosistemi oluşturan öğe ve işlevlerin birbiriyle olan bütünleyici ilişkilerin, doğal ortamlardaki işleyişin farkına varılmasına ve bir bütün olarak algılanmasına çaba gösterilmektedir.


Ekosistem, canlı ve cansız etmenler, doğal denge, biyolojik çeşitlilik, ekolojik çeşitlilik, jeomorfolojik oluşumlar, çevre kirliliği, milli parklar ve korunan alanlar gibi kavramlar üzerinde durularak doğanın dilinin ve mevcut ilişkilerindeki örgün yapı ve işlevlerin kolay öğrenilmesi ve anlaşılmasına yönelik konuların, anlaşılır ve yalın bir dille işlenmesine ve değerlendirme toplantıları ile katılımcıların kazanımlarını içselleştirmelerine yardımcı olunmaktadır.

 

Bölgedeki yaşam ile doğa ilişkisi, ekolojik veriler çerçevesinde gözden geçirilmeye çalışılacak ve bu verilerden insanımızın doğadan nasıl faydalanması gerektiği tartışılacaktır. Bu yaklaşımla toplumun bilimsel verileri kullanarak doğa ile daha uyumlu ve daha dengeli yaşaması gerektiği alışılmış olan öğretmen öğrenci anlayışından uzak bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır. İnsanın içinde yaşamakta olduğu çevreye verebileceği zararların sürdürülebilir bir kalkınma ve kullanma programı içindeki fırsatları, nasıl ortadan kaldırmakta olduğunu doğru algılama imkanı yüksek bir doğa ve çevre bilincine sahip olan insan yetişmesine katkıda bulunmak, bu projenin amaçları arasında önemi bir yer tutmaktadır.  Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresinde ekolojik temelli benzer doğa eğitimlerini verebilecek veya Milli Park ve Korunan Alanlarda insan ve doğa ilişkisini, hedef kitlelere anlatılmasına, rehberlerin yetişmesine  ve doğal sürece etkin bir biçimde katkıda bulunabilecek toplum kesiminin genişlemesini ve eğitmen sayısının artmasını temin etmektir


 

 


 

Bu eğitim çalışmasında;

 

1 Öğretim üyeleri ve uzmanlar ile farklı üniversitelerden gelen araştırma görevlileri, izci lideri öğretmenleri ve gönüllü toplum örgütü mensupları Uludağ Milli Parkı ve çevresinde bir araya getirerek, farklı bilim alanlarına mensup bilim insanları arası ilişki kurma, düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik yaratıcı ve katılımcı bir eğitim programı uygulamak ve bölgenin ekoturizm olanaklarını sergilemek,

 

2 Katılımcıların, doğayı bir dershane ve laboratuar gibi algılayarak doğa-insan-toplum ilişkileri ile bu ilişkilerde yaşanan problemleri anlama ve çözüm üretme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, 

 

3 Eğitime katılan Araştırma Görevlilerine "Doğa Koruma" felsefesini aktararak, kendi konularında yapacakları araştırmalarda ve ileriki yıllarda öğrencilerine verecekleri eğitimde ekolojik yaklaşımı göz önünde tutmalarını sağlamak,

 

4 Bunların dışında gönüllülük esasına göre seçilen araştırma görevlileri ve izci liderlerinin hayvan ve bitki toplamaları, bunların sürekli saklanabilecek bir biçimde nasıl hazırlanmaları gerektiği öğretilerek koleksiyon yapmalarını teşvik etmek ve bu örneklerin doğa koruma, bilgilendirme ve eğitim amaçlı nasıl kullanılabileceğini anlatmak,

 

5 Milli parklarda ve korunana alanlarda bu eğitimden geçen katılımcıların daha önceki deneyimlerini de ilave ederek ileriki dönemlerde dağılacakları illerde gönüllülük esasına dayalı benzer çalışmalara öncülük etmelerini sağlamak,

 

6 Doğa turizminin gelişmesine uygun olarak milli parkların sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri koruyarak kullanma çerçevesindeki etkinliklerin tanıtılmasını sağlayarak, yakın bir gelecekte doğa rehberlerinin yetişmesine olanak sağlamak, böylece ülkemiz için çok yeni olan bu konuları Türk kamuoyunun dikkatine sunarak kurumsal bir yapılanmaya hız kazandırmak,

 

7 Yüksek Öğretim ve diğer kamu kuruluşların da Doğa Araştırma ve Eğitim Merkezlerinin Kurulması gerekliliğinin geniş toplum kesimlerine anlatılması faaliyetlerine destek sağlamak,

 

8 Komşu ülkeler ile dünyanın diğer ülkelerinde benzer şekilde gerçekleştirilmekte olan doğa eğitiminin hangi düzeyde bulunduğunu anlatmak,

9 Doğa Bilimlerinden seçilen bir kısım bilgilerin, yaşama geçirilmek üzere toplumun gündeminde tutmak ve her kademedeki çevre eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

 

http://dogaegitimi.uludag.edu.tr/index.html

Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Fatih AKYÜZ © 2002-2020 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman
Pencereyi Kapat
Asitler ve Bazlar sonu konu kapsamlı High Score