Diğer Çalışmalar
Diğerleri
Proje ve performs ödevleri 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ
1. Mikroskopların tarihi gelişimini araştırma.
2. Mikroskop; kısımları, çeşitleri, mikroskop kullanım kuralları.
3. Hücrenin genel şekli ve kısımları. (Poster hazırlama)
4. Ökaryot ve prokaryot hücreler arasındaki farklar. (Poster hazırlama)
5. Soğan zarı hücrelerinin mikroskopta incelenmesi. (Etkinlik düzenleme)
6. Ağızdan alınan yanak içi hücrelerinin mikroskopta incelenmesi. (Etkinlik düzenleme)
7. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar. (Poster hazırlama)
8. Hücre zarının yapısı ve görevleri. (Poster hazırlama)
9. Stoplazma, stoplazmada bulunan organeller ve görevleri. (Poster hazırlama)
10. Hücre çekirdeğinin yapısı ve görevleri. (Poster hazırlama)
11. Mikroskobik canlılara örnekler. (Poster hazırlama)
12. Hücreden organizmaya. (Poster hazırlama)
13. Üremenin tanımı, insanda üreme hücrelerinin yapısı ve özellikleri. (Poster hazırlama)
14. İnsanın Dünya`ya geliş serüveni; tek hücreden yavruya. (Sunu hazırlama)
15. Hamilelik sürecinde anne adayları nelere dikkat etmelidir? (Poster hazırlama)
16. İnsanda büyüme ve gelişme evreleri. “Her gün değişiyorum.” (Poster hazırlama)
17. Çocukluktan ergenliğe geçişte gözlenen değişimler. (Sunu hazırlama)
18. Aile planlaması ve önemi. (Afiş hazırlama)
19. Sevdiğiniz bir hayvanın yaşam döngüsü. (Poster hazırlama)
20. Hayvanların üreme şekilleri aynı mıdır? (Sunu hazırlama)
21. Hayvanlarda yavru sayısı ve yavruya ilgi ve bakım. (Sunu hazırlama)
22. İpek böceğinin yaşam döngüsü ve ipek böcekçiliğinin önemi. (Poster hazırlama)
23. Hayvanlara ilişkin meslekler ve özellikleri. (Poster hazırlama)
24. Çiçeğin görevi, yapısı, ve kısımları. (Poster hazırlama)
25. Çiçekli bir bitkinin yaşam döngüsü. (Poster hazırlama)
26. Tohumlar çevreye hangi yollarla yayılır? (Poster hazırlama)
27. Tohum örneklerinden oluşan bir koleksiyon hazırlama.
28. Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelişme. (Poster hazırlama)
29. Organik tarım ve önemi. (Sunu hazırlama)
30. Çevre düzenlemelerinde bitkilerin önemi. (Sunu hazırlama)
31. Hareketi tanımlayalım. Hareket eden cisimlerin süratlarini karşılaştıralım. (Etkinlik düzenleme)
32. Sürat – yol – zaman ilişkisi. (Poster hazırlama)
33. Hareket çeşitleri ve bunların grafiklerini yorumlama. (Sunu hazırlama)
34. Hareket enerjisi ve enerjinin başka cisimlere aktarımı. (Etkinlik düzenleme-Poster hazırlama)
35. Dinamometre ile kuvveti ölçerim. Hangi dinamometre daha hassas? (Etkinlik düzenleme-Poster hazırlama)
36. Isaac Newton. Hayatı ve çalışmaları. (Poster hazırlama)
37. Bir kuvvetin gösterilmesi, kuvveti belirten elemanlar. (Poster hazırlama)
38. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri inceleyelim. (Etkinlik düzenleme-Poster hazırlama)
39. Sürtünme kuvveti ve harekete etkileri. (Etkinlik düzenleme)
40. Temas gerektirmeyen kuvvetler. Cisimler niçin yere düşerler? (Etkinlik düzenleme-Poster hazırlama)
41. Ağırlık ve kütle aynı şeyler midir? (Etkinlik düzenleme-Poster hazırlama)
42. Maddeyi nereye kadar bölebilirim? (Etkinlik düzenleme-Poster hazırlama)
43. Katı – sıvı ve gazları oluşturan tanecikler arasında boşluk var mıdır? (Etkinlik düzenleme-Poster hazırlama)
44. Tarih boyunca atom fikri. (Sunu hazırlama)
45. Atom ve molekülü kavrayalım. (Sunu hazırlama)
46. Madde nasıl hal değiştirir? (Etkinlik düzenleme-Poster hazırlama)
47. Saf mı, Karışım mı? Maddeleri sınıflandıralım. (Etkinlik düzenleme-Poster hazırlama)
48. Hal değiştiren maddelerin tanecikleri arasındaki boşluklar değişir mi? (Poster hazırlama)
49. Katı- Sıvı ve Gaz maddelerin özellikleri. (Tablo hazırlama)
50. Elektrik enerjisi bize nereden ve nasıl ulaşır? (sunu hazırlama)
51. Elektrik akımını ileten ve iletmeyen maddeler. (Etkinlik düzenleme)
52. Elektriğin ve elektrikli aletlerin icadından önce insanların yaşamı nasıldı? Poster hazırlama
53. Elektrik çarpmaları, ve bu kazalara karşı alınması gereken önlemler. (Sunu hazırlama)
54. Elektrik çarpmalarında öncelikle yapmamız gereken davranışlar neler olmalıdır? (Sunu hazırlama)
55. Ampulün parlaklılığını neler etkiler? (Bir iletkenin direnci nelere bağlıdır? Etkinlik düzenleme)
56. Her devre elemanının bir direnci vardır. Direnç ölçer ile devre elemanlarının dirençlerini ölçüyorum.(Etkinlik düzenleme)
57. Ampuller nasıl ışık verir? Işığın şiddetini nasıl azaltırım. (etkinlik düzenleme)
58. İskeletimizi oluşturan kemikler, yapıları ve çeşitleri. Sunu hazırlama)
59. Kemiğin yapısını ve çeşitlerini öğreniyorum. (Etkinlik düzenleme)
60. Eklemlerin yapısı ve çeşitleri.(Poster hazırlama)
61. Kemiklerimiz nasıl hareket kazanır? (Model hazırlama)
62. Kanın vücudumuzdaki dolanımı nasıl olur? Kalbin yapısı ve çalışması (Sunu hazırlama)
63. Kalbin yapısını inceliyorum. (Koyun ya da tavuk kalbini inceleme. Etkinlik düzenleme)
64. Vücudumuzdaki kirli kan nasıl temizlenir? Büyük ve küçük kan dolaşımı. (Poster hazırlama)
65. Kan grupları ve kan bağışı. (Sunu ve poster hazırlama)
66. Lenf dolaşımı ve görevi. (Sunu hazırlama)
67. Dolaşım sisteminin sağlığını nasıl koruyalım? (Sunu hazırlama)
68. Dolaşım sistemi hastalıkları ve teknolojinin getirdiği kolaylıklar. (doktor ile röportaj)
69. Mikropla bulaşan hastalıklardan nasıl korunmalıyız? Aşının bulunuşu ve insanlığa sağladığı katkılar. (Sunu hazırlama)
70. Antibiyotiklerin bulunuşu, antibiyotik kullanımı. (Sunu hazırlama)
71. Solunum sistemini oluşturan organlar. (Poster hazırlama)
72. Kan Akciğerlerde nasıl temizlenir? (Poster hazırlama)
73. Nasıl soluk alıp veririz? (Model hazırlama)
74. Solunum sistemi hastalıklarına karşı nasıl korunurum. (sunu hazırlama)
75. Teknolojik gelişmelerin insan yaşantısına getirdiği kolaylıklar ve sağlığımıza olumsuz etkileri. (Sunu hazırlama)
76. Isı enerjisini nasıl açıklarım? (etkinlik düzenleme)
77. Hangi enerjileri kullanarak ısı enerjisine dönüştürebilirim? (Sunu hazırlama)
78. Isı nasıl yayılır? İletim-ışıma-konveksiyon. Etkinli düzenleme)
79. Isıdan korunalım! Isıdan yararlanalım(Etkinlik hazırlama)
80. Işık cisimle karşılaşınca nasıl davranır? (Etkinlik düzenleme)
81. Işığı parlak yüzeylerde yansıtalım. Yansıma kanunları. (Etkinlik düzenleme)
82. İsimleri nasıl görürüz? (Poster hazırlama)
83. Düz aynalarda görüntü ve özellikleri. (Etkinlik düzenleme – Poster hazırlama) Işın çizimi yok.
84. Çukur ve tümsek aynalarda görüntü ve özellikleri. (Etkinlik düzenleme – Poster hazırlama) Işın çizimi yok.
85. Ses nedir, nasıl yayılır? (Etkinlik düzenleme)
86. Ses de yansır. (Poster hazırlama)
87. Duyamadığımız sesler var mıdır? Ses dalgalarından teknolojide nasıl yararlanılır? (Sunu hazırlama)
88. Ses kirliliğini korunmak mümkün müdür? (Sunu hazırlama)
89. Yerkabuğunu oluşturan kayaçlar farklıdır. Kayaçları sınıflandırıyorum. (Poster ve sunu hazırlama)
90. Kayaçların içindeki gizli hazineler; Madenler. (Sunu hazırlama)
91. Ülkemizin maden haritasını çıkaralım. (Poster hazırlama)
92. Madenlerin kullanım alanları. (Poster hazırlama)
93. Fosil oluşumu ve fosillerden yararlanma. (Sunu hazırlama)
94. Paleontoloji bilimini tanıyalım. (Sunu hazırlama)
95. Toprak nasıl oluşur, toprak çeşitleri nelerdir? (Sunu hazırlama)
96. Erozyon nedir, erozyondan nasıl korunalım. (Sunu hazırlama)
97. Tema Vakfı ‘nı tanıyalım. (Sunu hazırlama)
98. Su kaynaklarımız ve bilinçli su tüketimi.
99. Su kirliliğinin çevre ve canlılar üzerindeki olumsuz etkileri. (Sunu hazırlama)

6.SINIF PROJE GÖREVLERİ
1. İstediğimiz bir bitkinin hayat döngüsünü yaşayarak inceleme
2. Dinamometre yapımı. (Çalışma prensibi ve kullanım amaçları)
3. Eşit kollu terazi yapımı. (Çalışma prensibi ve kullanım amaçları)
4. Zaman içinde atomla ilgili fikirlerin nasıl değiştiğini gösteren tarih şeridi hazırlama
5. Atom ve molekül modelleri yapımı
6. Basit bir reosta modelinin uygulandığı bir çalışma masası lambası yapımı
7. Büyük ve küçük kan dolaşımı kabartma şema yapımı
8. Kan bağışının insan vücudu ve sosyal açıdan önemini
9. Zaman içinde aşıların bulunuşu ve bunlarla ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarının hayat öyküleri
10. Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapımı
11. Basit bir periskop yapımı
12. Aralarında açı bulunan aynalarla görüntü şenliği.7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ
1. Sindirim nedir, kaç çeşit sindirim vardır? (Poster ve sunu hazırlama)
2. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar. (Poster ve sunu hazırlama)
3. Sindirime yardımcı organlar ve görevleri. (Poster ve sunu hazırlama)
4. Sindirim sırasında besinler hangi küçük moleküllere dönüşürler? (Poster hazırlama)
5. Sindirilen besin içeriklerine ne olur? (Poster hazırlama)
6. Sindirim sistemimizin sağlığını koruyalım. Sindirim sistemi hastalıkları. (Sunu hazırlama)
7. Dengeli ve doğru beslenmenin önemi. (Sunu hazırlama)
8. Atık maddeleri vücuttan uzaklaştıran organlar ve görevleri. (Poster hazırlama)
9. Boşaltım sistemimizi oluşturan organlar ve görevleri.(Poster ve sunu hazırlama)
10. Kasaptan aldığınız bir hayvan böbreğini sınıf ortamında inceleyiniz. (Etkinlik düzenleme)
11. Böbreklerimizin sağlığını koruyalım. Boşaltım sistemi hastalıkları ve teknolojinin sağladığı faydalar. (Sunu hazırlama)
12. Sinir sistemini oluşturan organlar ve görevleri. (Poster ve sunu hazırlama)
13. Sinir hücresinin yapısı nasıldır? (Poster hazırlama)
14. Çevresel sinir sistemi ve uyartıların iletimi. (Poster hazırlama)
15. Refleks nedir? (Etkinlik düzenleme)
16. Vücudumuzda iç salgı bezlerinin bulunduğu yerler ve görevleri. (Poster ve sunu hazırlama)
17. Beyindeki duyu merkezleri. (Poster hazırlama)
18. Gözün yapısını oluşturan kısımlar ve görevleri. (Poster ve sunu hazırlama)
19. Gözü koruyan yapılar ve görevleri. (Poster hazırlama)
20. Nasıl görürüz? (Poster ve sunu hazırlama)
21. Göz kusurları ve tedavi yolları. (Poster ve sunu hazırlama)
22. Kulağın bölümleri ve görevleri. (Poster ve sunu hazırlama)
23. Nasıl işitirim? (Poster ve sunu hazırlama)
24. İşitme bozuklukları ve teknolojinin getirdiği faydalar. Varsa işitme cihazı kullanan biri ile röportaj. (Sunu hazırlama)
25. İşitme duyumuzun sağlığını nasıl korumalıyız? (Sunu hazırlama)
26. Derinin bölümleri ve görevleri. Nasıl hissederim? (Poster ve sunu hazırlama)
27. Derimizin sağlığını nasıl koruyalım? Deri hastalıkları. (Sunu hazırlama)
28. Burnun yapısını oluşturan bölümler ve görevleri. (Poster ve sunu hazırlama)
29. Nasıl koku alırım? (Etkinlik düzenleme)
30. Dilin yapısı ve görevleri. (Poster ve sunu hazırlama)
31. Nasıl tat alırım? (Etkinlik düzenleme)
32. Dilimizin sağlığını nasıl koruyalım? (Sunu hazırlama)
33. Vücudumuzun sağlığı ve Zaralı alışkanlıklardan korunma (Sunu hazırlama)
34. Organ bağışının önemi. (Afiş-Slogan hazırlama)
35. Sağlık sorunlarıyla birlikte yaşayanlara değer verelim, hayatı paylaşalım. (Kompozisyon yazma veya Röportaj yapma)
Çevremizde sağlık sorunu bulunan ya da özürlü olan biri varsa röportaj yapalım.
36. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde teknolojinin yeri ve önemi. (Sunu hazırlama)
37. Yayları tanıyalım. Kuvvetin yay üzerindeki etkilerini inceliyorum. (Etkinlik düzenleme)
38. Dinamometre yapalım. (Model hazırlama)
39. Fen anlamında iş nedir, nelere bağlı olarak değişir? (Etkinlik düzenleme-sunu hazırlama)
40. Enerji ve enerji çeşitlerinin sınıflandırılması. (Poster hazırlama)
41. Enerji dönüşümleri ve enerjinin korunumu. (Etkinlik düzenleme-sunu hazırlama)
42. Basit makineleri tanıyalım. (Etkinlik düzenleme)
43. Kaldıraçlar ve kaldıraç çeşitleri. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
44. Makaralar işlerimizi nasıl kolaylaştırır? (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
45. Eğik düzlem nedir, işlerimizi nasıl kolaylaştırır? (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
46. Vidayı tanıyalım. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
47. Dişli çarklar ve tekerlek işlerimizi nasıl kolaylaştırır? (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
48. Sürtünme kuvvetinin etkilerini inceliyorum. (Bisiklet üzerinde inceleme deney etkinliği düzenleme)
49. Elektriklenme nedir, kaç türlü elektrik yükü ve elektriklenme şekli vardır? (Etkinlik düzenleme-sunu hazırlama)
50. Elektroskop nedir, elektrik yüklerinin birbirine etkisi nasıldır? (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
51. Cisimlerin elektriklenmeleri hangi olaylara sebep olabilir? (Poster hazırlama)
52. Elektrik akımını nasıl açıklayabilirim? Basit bir elektrik devresi kuralım. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
53. Elektrik akımını ölçüyorum. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
54. Elektrik devresinde gerilimi ölçüyorum. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
55. Gerilim ve akım arasındaki ilişki var mı? (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
56. Tarihte elektrik ile ilgili çalışmalar. Açıklamalı tarih şeridi yapalım.
57. Ampulleri farklı bağlayalım. Seri, paralel ve karışık bağlama. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
58. Maddelerin sınıflandırılması. (Poster hazırlama)
59. Elementleri tanıyalım. Farklı elementlerden oluşan eşyaların toplanarak basit bir koleksiyon ve poster hazırlama)
60. Elementler vücudumuzda ve yeryüzünde hangi oranlarda bulunur? (Poster hazırlama)
61. Basit bir periyodik tablo çiziniz. (Poster hazırlama)
62. İlk yirmi elementin atom modelleri. (Poster hazırlama)
63. Atom fikrinin tarihi gelişimi. Bilim insanlarının ve atom ile ilgili çalışmalarının yer aldığı tarih şeridi çiziniz.
64. Modern Atom teorisi. (Poster hazırlama)
65. Nasıl kararlı olurum. İyon-Anyon-katyon kavramları. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
66. Kimyasal bağlar oluşumu ve çeşitleri. (Poster ve sunu hazırlama)
67. Bileşikleri tanıyalım. (Poster hazırlama)
68. Karışımları tanıyalım. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
69. Çözeltileri tanıyalım. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
70. Elektriği ileten ve iletmeyen sıvılar. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
71. Çözünme hızına etki eden faktörler, derişik ve seyreltik çözeltiler. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
72. Işığın yayılması ve soğurulma. (Sunu hazırlama)
73. Güneş enerjisinden hangi alanlarda yararlanılmaktadır. (Poster hazırlama)
74. Renklerin bileşimi beyaz mıdır? (Etkinlik düzenleme-sunu hazırlama)
75. Beyaz ışığı renklerine ayıralım. (Etkinlik düzenleme-sunu hazırlama)
76. Renkli ışığı nasıl elde ederim? (Etkinlik düzenleme-sunu hazırlama)
77. Cisimleri niçin renkli görürüz? (Etkinlik düzenleme-sunu hazırlama)
78. Göremediğimiz ışık türleri ve bunlardan yararlanma alanları. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
79. Işığın kırılması. (Etkinlik düzenleme-sunu hazırlama)
80. Kırılmanın kurallarını öğrenelim. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
81. Işık prizmasında ışığın kırılması, gökkuşağı. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
82. İnce kenarlı mercekleri tanıyalım. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
83. Kalın kenarlı mercekleri tanıyalım. (Etkinlik düzenleme-poster hazırlama)
84. Mikroskop, teleskop, periskop ve dürbünün yapısını öğrenelim. (Sunu hazırlama)
85. Lazerler ve insan hayatına katkıları. (Sunu hazırlama)
86. Ekosistemleri tanıyalım. (Sunu ve poster hazırlama)
87. Ekosistemde canlı enerji ilişkisi. (Sunu ve poster hazırlama)
88. Biyolojik çeşitlilik ve nesli tükenen canlılar. (Sunu ve poster hazırlama)
89. Çevremizi koruyalım, sağlıklı yaşayalım. (Afiş ve slogan hazırlama)
90. Gök cisimlerini tanıyalım. (Sunu ve poster hazırlama)
91. Güneş sisteminde bulunan gezegenler. (Sunu ve poster hazırlama)
92. Gökbilimine hizmet eden Türk bilginleri. (Sunu ve poster hazırlama)
93. Eski çağlarda uzay çalışmaları. Teleskopun gökbilimine katkısı. (Sunu ve poster hazırlama)
94. Uzay istasyonları ve yapay uyduların görev alanları. (Sunu ve poster hazırlama)

7.SINIF PROJE GÖREVLERİ
1. Çeşitli yaylardan oluşan bir koleksiyon ve yayların kullanıldığı cisimlerin resimlerini gösteren bir poster hazırlama
2. Kinetik ve potansiyel enerji dönüşümü ile ilgili deney düzeneği hazırlamak
3. Isı enerjisini hareket enerjisine dönüştüren bir model yapımı
4. Basit makinelerden oluşan bileşik bir model yapımı
5. Elektroskop modeli yapımı
6. Yıldırım ve Paratoner modeli yapımı
7. Paralel ve seri bağlanan ampullerde parlaklığın nasıl değiştiğini gösteren bir model yapımı
8. Atom ve molekül modelleri yapımı
9. Renk çemberi modeli yapımı
10. Güneş sistemi maketi yapımı

8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ
1. Kimyasal Bağlar
2. Kimyasal denklemler ve denkleştirme yolları
3. Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir poster hazırlayınız.
4. Elementlerden kovalent bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir poster hazırlayınız.
5. Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki faklılıklar
6. Kütlenin korunumu kanununu
7. Kimyasal tepkime çeşitleri
8. Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama
9. Asitler, bazlar ve tuzlar ve günlük hayatta kullanım alanları.
10. Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.
11. İndikatörler ve önemi
12. pH metrenin özelliklerini gösteren bir poster hazırlama
13. Maddelerin tabiattaki dolanımı
14. Kimyasal olaylar yararları ve zararları.
15. Nobel bilim ödülünün ortaya çıkış öyküsü
16. Asit yağmurlarının oluşumu ve çevreye etkileri
17. Besin maddelerinin insanların büyüme ve gelişmesi açısından önemi
18. Bir gün içerisinde yediğimiz besinlerin bize sağladığı toplam kalori miktarı
19. Vitaminlerin önemi ve eksikliğindeki hastalıklar
20. Oksijensiz solunum
21. Oksijenli solunum
22. DNA`nın yapısı ve kromozomlar
23. Kalıtım ve kalıtsal hastalıklar
24. Genetik kopyalama
25. Biyoteknoloji alanındaki son yenilikler
26. Akraba evliliği neden sakıncalıdır?
27. Üreme ve çeşitleri
28. Mitoz bölünme safhaları
29. Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız
30. Hamilelikte dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?
31. Ergenlik dönemi ve özelliklerini araştırın.
32. Büyüme ve gelişmeyi olumlu yönde etkileyen etmenler
33. Sağlıklı büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen etmenler
34. Mıknatıslar ve özellikleri
35. Pusula ile yön nasıl bulunur?8.SINIF PROJE GÖREVLERİ
1. İnsanda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler
2. Kapı zili modeli
3. Elektromıknatıs yapımı
4. Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar
5. Kök Hücrelerinin özelliklerive bu konuda yapılan çalışmaların önemi.
6. Transformatörlerin günlük hayatta kullandığımız alanları ve görevleri nelerdir?
7. Elektromıknatıs yapımı
8. Elektromotor yapımı

Proje ve Performans görevlerinin aşağıdaki puanlama ölçütlerine göre değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
PERFORMANS GÖREVLERİ DEĞERLENDİRMESİ;
1. Ödevini zamanında yapma ve teslim etme başarısı ………………………… 15 PUAN
2. Farklı bilgi kaynakları kullanarak bilgi ve veri toplama başarısı …………... 10 PUAN
3. Ödevin Yazım Ve İmlâ Kurallarına Uygunluğu ………………………….....10 PUAN
4. Ödev Hazırlama Sırasında Ders Öğretmeni İle Diyalog Kurması …………. 5 PUAN
5. İçeriği zenginleştiren resim ve grafik kullanma başarısı ………………….... 10 PUAN
6. Seçilen Ödevin Zorluk Derecesi ………………………………………….… 10 PUAN
7. Ödevin Bölümleri arasındaki uyum ve bütünlük ……………………….........10 PUAN
8. Kaynak Belirleme ve sözlük hazırlama başarısı ………………………….... 10 PUAN
9. Ödevin Özenle Yapılması, Tertip Temizlik Ve Estetik Görüntüsü …….…... 10 PUAN
10. Bir ana fikre ulaşma, yorumlama, amaca uygunluk başarısı ……………….. 10 PUAN olmak üzere toplam 100 puan üzerinden,

PROJE GÖREVLERİ DEĞERLENDİRMESİ;
PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
Grup içinde görev dağılımı yapma
İhtiyaçları belirleme
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
Projeyi plana göre gerçekleştirme

PROJENİN İÇERİĞİ
Türkçeyi doğru ve etkili kullanma
Bilgilerin doğruluğu
Bilgiler arasındaki bütünlük
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Toplanan bilgileri düzenleme
Yazılı ve görsel unsurların birbiriyle bağlantısını sağlama
Eleştirel düşünme becerisini gösterme
Yaratıcılık yeteneğini kullanma
Projenin özgünlüğü

PROJE SUNUMU
Proje konusuna ve bilgisine hakim olma
Projeyi ilgi çekecek şekilde sunma
Hedefe yönelik materyallerle başarılı sunma
Verilen süre içerisinde sunma-tanıtma
Başlıklarının değerlendirmesinde aşağıdaki ölçütün kullanılması kararlaştırıldı.

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
BARBAROS / TEKİRDAĞ


 

49057 Kez okundu
Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Fatih AKYÜZ © 2002-2019 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman
Pencereyi Kapat
Sadece LGS`de Çıkabilecek Sorular